Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/24 proběhne v pondělí 4. září 2023 v 8:00 na nádvoří školy, v případě nepříznivého počasí ve třídách (třídy 1.A, 1.C, 1.D v aule školy). Výuka bude ukončena v 8:45.

V úterý 5. 9. 2023 bude výuka ukončena v 11:30. Od středy 6. 9. 2023 bude výuka realizována dle stálého rozvrhu.

Ve dnech 11. – 13. 9. 2023 absolvují adaptační pobyt žáci 1.A, 1.C a 1.D.