Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo na našem gymnáziu opět na školním dvoře, kde se shromáždili všichni žáci a učitelé. Po státní hymně uctili přítomní minutou ticha památku studentky loňského 1. ročníku, která o prázdninách podlehla nemoci a dlouholetého učitele a ředitele gymnázia pana Miloše Krejčího. Pak přednesl svůj projev ředitel školy Mgr. Radek Musil. Přivítal studenty, představil nové vyučující, nastínil plány školy a popřál všem úspěšný nový školní rok. Studenty přišli pozdravit i místostarosta města pan Jaroslav Sojka a ředitelka SVČ Ivančice Mgr. Jana Heřmanová.

Novým žákům –  třiceti primánům a třiceti  studentům prvního ročníku předal pak ředitel školy spolu s třídními učitelkami pamětní listy.

Na závěr  zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur.

PhDr. Milena Špiříková