„Záložka do knihy spojuje školy″

Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vypsala letos v září v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven již 9. ročník tohoto projektu. V roce 2018 má projekt téma:

Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.

Do projektu se zapojilo v letošním roce 1048 škol, 308 škol v ČR a 740 škol v SR!

     Do výroby záložek se zapojují naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již pátým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky do knihy, které obsahují motto, obrázek či citát z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí k četbě i kamarády v partnerské škole.

     Naším partnerem se stala v letošním roce „Cirkevná spojená škola″ z Humenného. 

     Na Slovensko jsme nyní, kdy oficiální část projektu končí, poslali cca 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia). Snad se budou naše výrobky slovenským kamarádům líbit! Studenti záložky připravovali částečně ve škole v hodinách literatury, částečně doma. Rozvíjeli si tak nejen čtenářské dovednosti, ale také svoji dovednost a kreativitu. Doporučili si také navzájem knížky, které přečetli a líbily se jim. Žáci některých tříd si dokonce chodili předčítat ukázky z těchto knih v letošním slunečném podzimu do altánu ve školní zahradě.

     Stejný počet záložek pak dostaneme od našich kamarádů ze Slovenska. Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e-maily) a pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol.

 

PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu