„Záložka do knihy spojuje školy“

Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vypsala letos v září v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven již 14. ročník tohoto projektu. V roce 2023 měl téma: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Do projektu se zapojilo v letošním roce 1 180 škol (134 008 žáků), tj. 481 škol v ČR (45 637 žáků) a 699 škol v SR (88 371 žáků)!

Záložky do knihy vyráběli naši žáci nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, již desátým rokem. Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky, které obsahují motto, obrázek či citát
z jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku. Tak si mezi sebou studenti doporučí knihu, která je zaujala, a snad povzbudí k četbě i kamarády v přátelské škole. Naším partnerem se stala v letošním roce Základní škola Košice, Bernolákova 16.

Na Slovensko jsme poslali koncem října cca 130 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia). Studenti záložky připravovali částečně ve škole v hodinách literatury, částečně doma. Rozvíjeli si tak nejen čtenářské dovednosti, ale také svoje znalosti a kreativitu. Při výrobě záložek poslouchali zajímavé audioknihy a věnovali se dalším originálním, poutavým a inspirujícím čtenářským aktivitám. Oblíbenou knihu si donesli do školy, ukázali ji svým spolužákům, hodnotili ilustrace, přečetli si zajímavé úryvky. Výrobu záložek využili také ve výuce slohu, kdy v rámci popisu pracovního postupu popisovali právě výrobu své záložky. Poučili se také v umění argumentace. Vysvětlovali svým spolužákům, proč si vybrali právě tuto knihu. Pracovali též s internetem – vyhledávali historii vzniku záložek, zjišťovali, z čeho se záložky většinou vyrábějí, jaké jsou obecně nejoblíbenější typy záložek.

Studenti, kteří právě v literatuře hovořili o starověké literatuře, srovnávali při tvorbě záložek báje a mýty o stvoření světa a lidí, vysvětlovali si ustálená slovní spojení, rčení a úsloví jako Achillova pata, jablko sváru, danajský dar atd.

Stejný počet záložek, tedy 130 kusů velmi pěkných výrobků, jsme dostali také my ze Slovenska.

PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu