Záložky od našich přátel ze Slovenska

Tyto krásné záložky jsme dostali v rámci mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy 2018 od našich přátel – studentek a studentů z Církevní spojené školy v Humenném, ulice Duchnovičovy.

Mnohokrát za ně děkujeme, udělaly nám velikou radost.

PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu