Zaměstnanci GJB Ivančice – 2020/2021

Personální obsazení

Ředitelka školy:

Ing. Bc. Čermáková Ivana, e-mail: reditel@gjbi.cz, cermakova@gjbi.cz

Statutární zástupce ředitelky:

Mgr. Pokorná Božena, aprobace: Čj-Rj-La, e-mail: pokorna@gjbi.cz

Zástupce ředitelky školy:

PhDr. Mgr. Ziegler Aleš, aprobace: ZSV-Dě, e-mail: ziegler@gjbi.cz

 

Výchovná poradkyně: PhDr. Chocholáčová Jana, e-mail: chocholacova@gjbi.cz

Kariérový poradce: PhDr. Bezděk Robert, e-mail: bezdek@gjbi.cz

Metodik prevence: PhDr. Mgr. Ziegler Aleš, e-mail: ziegler@gjbi.cz

Metodička EVVO: Mgr. Brabcová Hana, e-mail: brabcova@gjbi.cz

Metodik ICT: Mgr. Hodovský Michal, e-mail: hodovsky@gjbi.cz

Školní psycholožka: Mgr. Šešulková Lucie, e-mail: sesulkova@gjbi.cz

Koordinátorka ŠVP: Ing. Bc. Čermáková Ivana, e-mail: cermakova@gjbi.cz, reditel@gjbi.cz

Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Musilová Simona, e-mail: musilova@gjbi.cz

 

Pedagogický sbor

Třídní učitelé

Osmileté studium

1. A Mgr. Schořová Jana Ma-Bi schorova@gjbi.cz
  Zástupce: Káňová Danuše    
2. A Mrázová Petra, Mgr., Bc. Ma-Fy mrazova@gjbi.cz
  Zástupce: Bc. Horák Zdeněk    
3. A Mgr. Binderová Jaroslava          Čj-Ov binderova@gjbi.cz
  Zástupce: PaedDr. Suchánková Eliška    
4. A Mgr. Dubčáková Andrea Aj-Fy dubcakova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Stránská Kateřina    
5. A Mgr. Vlachová Lucie Bi-Che vlachova@gjbi.cz
  Zástupce: Ing. Procházka Jiří    
6. A Ing. Sůkalová Kateřina Ph.D. Ma-Che sukalova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Minsterová Danuše    
7. A Mgr. Fukanová Eva Čj-Aj fukanova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Korityáková Taťána    
8. A Mgr. Brabcová Hana Bi-Ze brabcova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Dvořáková Kateřina    
Čtyřleté studium    
1. C Mgr. Bc. Jelínková Lucie Aj jelinkova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Pavišová Alena    
1. D Mgr. Bulva Ivan Ma-Bi bulva@gjbi.cz
  Zástupce: Ing. Prokop Gustav   prokop@gjbi.cz
2. C Mgr. Missbach Zdeněk Ze-Tv missbach@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Karas Radek    
3. C Mgr. Čech Vlastimil, Ph.D. Čj-Aj-Hv cech@gjbi.cz
  Zástupce: PhDr. Bezděk Robert    
4. C Mgr. Ďatková Jana Aj datkova@gjbi.cz
  Zástupce: Mgr. Hodovský Michal    
       

 

PhDr. Bezděk Robert Dě-ZSV bezdek@gjbi.cz
Mgr. Dvořáková Kateřina Čj-ZSV dvorakovakat@gjbi.cz
Mgr. Hodovský Michal In-Ma hodovsky@gjbi.cz
Mgr. Hajncová Eva Sborový zpěv  
Bc. Horák Zdeněk Dě-Ze horak@gjbi.cz
PhDr. Chocholáčová Jana Čj-Nj-La chocholáčova@gjbi.cz
Mgr. Káňová Danuše Vv kanova@gjbi.cz
Mgr. Karas Radek Tv karas@gjbi.cz
Mgr. Korityáková Taťána Rj korityakova@gjbi.cz
Mgr. Kulašová Hana Tv-ZSV kulasova@gjbi.cz
Mgr. Minsterová Danuše Ma-Ch minsterova@gjbi.cz
Mgr. Pavišová Alena Čj-Nj pavisova@gjbi.cz
Ing. Prokop Gustav In-Fy prokop@gjbi.cz
Ing. Procházka Jiří Fy-Ma prochazka@gjbi.cz
Mgr. Rosendorfová Andrea Fj rosendorfova@gjbi.cz
Mgr. Stránská Kateřina Čj-Nj stranska@gjbi.cz
PaedDr. Suchánková Eliška Hv-Nj-Rj suchankova@gjbi.cz
Mgr. Světlík Vítězslav Fy-Ma svetlik@gjbi.cz
Mgr. Šiplová Veronika Ch-Tv siplovav@gjbi.cz
Mgr. Šotová Miroslava Dramatická výchova sotova@gjbi.cz

 Provozní zaměstnanci

Ing. Musilová Simona ekonomka musilova@gjbi.cz
Dobrovolná Lucie mzdová účetní kocabova@gjbi.cz
Jourová Monika recepční jourova@gjbi.cz
Frolcová Naděžda uklízečka  
Kelnarová Kateřina uklízečka  
Nováčková Renata uklízečka  
Sárová Květuše uklízečka  
Kocáb Milan školník