Zaměstnanci GJB Ivančice – 2021/2022

Personální obsazení

Ředitelka školy:

Ing. Bc. Čermáková Ivana, e-mail: reditel@gjbi.cz, cermakova@gjbi.cz

Statutární zástupce ředitelky školy:

PhDr. Mgr. Ziegler Aleš, aprobace: ZSV-Dě, e-mail: ziegler@gjbi.cz

 

Výchovná poradkyně: PhDr. Chocholáčová Jana, e-mail: chocholacova@gjbi.cz

Kariérový poradce: PhDr. Bezděk Robert, e-mail: bezdek@gjbi.cz

Metodik prevence: Mgr. Jelínková Lucie, e-mail: jelinkova@gjbi.cz

Metodička EVVO: Mgr. Brabcová Hana, e-mail: brabcova@gjbi.cz

Metodik ICT: Mgr. Hodovský Michal, e-mail: hodovsky@gjbi.cz

Školní psycholožka: Mgr. Šešulková Lucie, e-mail: sesulkova@gjbi.cz

Koordinátorka ŠVP: Ing. Bc. Čermáková Ivana, e-mail: cermakova@gjbi.cz, reditel@gjbi.cz

Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Musilová Simona, e-mail: musilova@gjbi.cz

 

Pedagogický sbor

Třídní učitelé

Osmileté studium

1. A Mgr. Brabcová Hana Bi-Ze brabcova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Friedmann Martin
2. A Mgr. Schořová Jana Ma-Bi schorova@gjbi.cz
Zástupce: Káňová Danuše
3. A Mgr. Bc. Mrázová Petra Ma-Fy mrazova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Horák Zdeněk
4. A Mgr. Binderová Jaroslava          Čj-Ov binderova@gjbi.cz
Zástupce: PaedDr. Suchánková Eliška
5. A Mgr. Dubčáková Andrea Aj-Fy dubcakova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Štěpánek Tobiáš
6. A Mgr. Vlachová Lucie Bi-Che vlachova@gjbi.cz
Zástupce: Ing. Procházka Jiří
7. A Mgr. Stránská Kateřina Čj-Nj stranska@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Minsterová Danuše
8. A Mgr. Fukanová Eva Čj-Aj fukanova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Korityáková Taťána
Čtyřleté studium
1. C Mgr. Dvořáková Kateřina Čj-ZSV dvorakova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Ďatková Jana
1. D Mgr. Šiplová Veronika Ch-Tv  siplovav@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Karas Radek
2. C Mgr. Bc. Jelínková Lucie Aj jelinkova@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Pavišová Alena
2. D Mgr. Bulva Ivan Ma-Bi bulva@gjbi.cz
Zástupce: Ing. Prokop Gustav
3. C Mgr. Missbach Zdeněk Ze-Tv missbach@gjbi.cz
Zástupce: Phdr. Bezděk Robert
3. D PhDr. Bezděk Robert D-ZSV bezdek@gjbi.cz
Zástupce: Mgr. Missbach Zdeněk
4. C Mgr. Hodovský Michal In-Ma hodovsky@gjbi.cz
Zástupce: Mgr.  Pokorná Božena

PhDr. Bezděk Robert Dě-ZSV bezdek@gjbi.cz
Mgr. Dvořáková Kateřina Čj-ZSV dvorakova@gjbi.cz
Mgr. Ďatková Jana Aj datkova@gjbi.cz
Mgr. Friedmann Martin Čj-D friedmann@gjbi.cz
Mgr. Hodovský Michal In-Ma hodovsky@gjbi.cz
Mgr. Holánková Jana Ch-Bi holankova@gjbi.cz
Mgr. Horák Zdeněk Dě-Ze horak@gjbi.cz
PhDr. Chocholáčová Jana Čj-Nj-La chocholáčova@gjbi.cz
Mgr. Káňová Danuše Vv kanova@gjbi.cz
Mgr. Karas Radek Tv karas@gjbi.cz
Mgr. Korityáková Taťána Rj korityakova@gjbi.cz
Mgr. Minsterová Danuše Ma-Ch minsterova@gjbi.cz
Mgr. Pavišová Alena Čj-Nj pavisova@gjbi.cz
Mgr. Pokorná Božena Č-Lat-Ov pokorna@gjbi.cz
Ing. Prokop Gustav In-Fy prokop@gjbi.cz
Ing. Procházka Jiří Fy-Ma prochazka@gjbi.cz
Mgr. Rosendorfová Andrea Fj rosendorfova@gjbi.cz
Mgr. Stránská Kateřina Čj-Nj stranska@gjbi.cz
PaedDr. Suchánková Eliška Hv-Nj-Rj suchankova@gjbi.cz
Mgr. Světlík Vítězslav Fy-Ma svetlik@gjbi.cz
Mgr. Šiplová Veronika Ch-Tv siplovav@gjbi.cz
Mgr. Šotová Miroslava Dramatická výchova sotova@gjbi.cz
Mgr. Štěpánek Tobiáš ZSV-Hv stepanek@gjbi.cz
Bc. Vyhnáček Luboš Aj vyhnacek@gjbi.cz

 Provozní zaměstnanci

Ing. Musilová Simona ekonomka musilova@gjbi.cz
Dobrovolná Lucie mzdová účetní kocabova@gjbi.cz
Jourová Monika recepční jourova@gjbi.cz
Frolcová Naděžda uklízečka
Kelnarová Kateřina uklízečka
Pařízková Pavla uklízečka
Sárová Květuše uklízečka
školník