Zaměstnanci GJB Ivančice – 2017/2018

Vedení školy

Ředitel školy:

Musil Radek, Mgr., aprobace: Dě-Psy, e-mail: musil@gjbi.cz

Statutární zástupce ředitele, výchovný poradce:

Pavel Faltýsek, RNDr., Bc., aprobace: Ma-Bi, e-mail: faltysek@gjbi.cz

Zástupce ředitele:

Pokorná Božena, Mgr., aprobace: Čj-Rj-La, e-mail: pokorna@gjbi.cz

Třídní učitelé

1.A Dubčáková Andrea, Mgr. Aj-Fy dubcakova@gjbi.cz
Zástupce TU: Stránská Kateřina, Mgr.
2.A Vlachová Lucie, Mgr. Bi-Che vlachova@gjbi.cz
Zástupce TU: Mrázová Petra, Mgr., Bc.
3.A Minsterová Danuše, Mgr. Ma-Che minsterova@gjbi.cz
Zástupce TU: Suchánková Eliška, PaedDr.
4.A Káčerková Dagmar, Mgr. Dě-Rj kacerkova@gjbi.cz
Zástupce TU: Kulašová Hana, Mgr.
5.A Brabcová Hana, Mgr. Bi-Ze brabcova@gjbi.cz
Zástupce TU: Hrbek Rostislav, Mgr.
6.A Dvořáková Kateřina, Mgr. Čj-ZSV dvorakovakat@gjbi.cz
Zástupce TU:  Špiříková Milena, PhDr.
7.A Missbach Zdeněk, Mgr. Ze-Tv missbach@gjbi.cz
Zástupce TU: Čech Vlastimil, Mgr., Ph.D.
8.A Fukanová Eva, Mgr. Čj-Aj fukanova@gjbi.cz
Zástupce TU: Korityáková Taťána, Mgr.
1.C Prokop Gustav, Ing. Fy-In prokop@gjbi.cz
Zástupce TU: Světlík Vítězslav, Mgr.
2.C Chocholáčová Jana, PhDr. Čj-Nj-La chocholacova@gjbi.cz
Zástupce TU: Bezděk Robert, PhDr.
3.C Bulva Ivan, Mgr. Ma-Bi bulva@gjbi.cz
Zástupce TU: Vilím Martin, Mgr., Ph.D.
4.C Ďatková Jana, Mgr. Aj datkova@gjbi.cz
Zástupce TU: Pavišová Alena, Mgr.

Pedagogové

Kariérový poradce:
Bezděk Robert, PhDr. Dě-Zsv bezdek@gjbi.cz
Burešová Jiřina, Mgr. Aj-Nj buresova@gjbi.cz
Čech Vlastimil, Mgr., PhD. Čj-Aj-HV cech@gjbi.cz
Hrbek Rostislav, Mgr. Ma-In hrbek@gjbi.cz
Káňová Danuše, Mgr. Vv kanova@gjbi.cz
Korityáková Taťána, Mgr. Rj korityakova@gjbi.cz
Školní metodik prevence:
Kulašová Hana, Mgr. Tv-ZSV kulasova@gjbi.cz
Mrázová Petra, Mgr., Bc. Ma-Fy mrazova@gjbi.cz
Nekudová Bronislava, Mgr. Aj-Nj-La nekudova@gjbi.cz
Pavišová Alena, Mgr. Čj-Nj pavisova@gjbi.cz
Prokop Gustav, Ing. Fy-In prokop@gjbi.cz
Stránská Kateřina, Mgr. Nj-Čj stranska@gjbi.cz
Smutná Libuše Vv smutna@gjbi.cz
Suchánková Eliška, PaedDr. Hv-Nj-Rj suchankova@gjbi.cz
Světlík Vítězslav, Mgr. Ma-Fy svetlik@gjbi.cz
Šotová Miroslava, Mgr. Dv
Špiříková Milena, PhDr. Čj-Nj spirikova@gjbi.cz
Vilím Martin, Mgr., Ph.D. Tv-Z vilim@gjbi.cz
Školní psycholog:
Sýkorová Linda, Mgr. sykorova@gjbi.cz

 Provozní zaměstnanci

Frolcová Naděžda uklízečka
Kelnarová Kateřina uklízečka
Kocábová Lucie mzdová účetní  kocabova@gjbi.cz
Kocáb Milan školník
Musilová Simona, Ing. ekonomka  musilova@gjbi.cz
Nováčková Renata uklízečka
Sárová Květuše recepční