Ze života studentů gymnázia

Další z výstav, která byla vytvořena v rámci 95. výročí založení GJB Ivančice, najdete od 5. září 2014 v Městské knihovně Ivančice pod názvem Ze života studentů gymnázia.

Gymnázium je novodobý název pro školu všeobecně vzdělávací, pochází ze starořeckého slova gymnasion. Již v antickém Řecku šlo o instituci sloužící k tělesné i duševní výchově mládeže. Pěstovala se tu gymnastika a různé druhy dalších sportů, filosofové a rétoři konali v gymnasiích přednášky, mládež se vzdělávala v četbě básníků, rozprávěla s učiteli o filosofických otázkách, studovala. Cílem řecké výchovy byla kalokagathiá – tj. být krásným a dobrým, totiž fyzicky i duševně. Tyto myšlenky byly ideálem také humanistických pedagogů, jako byl např. Jan Amos Komenský, jehož dílo je pro naše školství vzorem dodnes (tolik mj. Encyklopedie antiky).

Proto se na této výstavě můžete setkat s mnoha aktivitami, které během jednoho školního roku zažívají studenti GJB. Najdete zde kalendárium všech akcí (např. přednášky, olympiády, soutěže, exkurze, jazykový kurz, majáles, studentský ples, ochutnávka jedlého hmyzu aj.), které se během jednoho „obyčejného″ školního roku 2013/14 konaly.

To, že má naše škola šikovné studenty, dokládá přehled jejich úspěchů v různých soutěžích a olympiádách nejen v okresních a krajských kolech, ale máme řadů ocenění také z kol celostátních. Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice tedy není na tomto poli neznámým pojmem.

 

PhDr. Jana Chocholáčová