Zemědělství a příroda naší budoucnosti

Česká akademie zemědělských věd vyhlásila ve školním roce 2021-2022 čtvrtý ročník celostátní literární soutěže pro žáky ZŠ a SŠ. Témata letošního ročníku se soustředila na udržitelnost a budoucnost nejen zemědělství, ale také přírody obecně. Námětem literárních prací studentů středních škol bylo „Zemědělství a příroda naší budoucnosti“. Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Mariana Čapková, MBA. 

Literární texty hodnotila odborná porota složená ze zástupců ČAZV, dále zástupkyně Rady kvality ČR Ing. Šárka Janků, Ph.D., a generální ředitel Národního zemědělského muzea Ing. Zdeněk Novák. Hodnoticí komise vybrala z každé kategorie 3 nejlepší práce, jejich autory ocenila v rámci slavnostního odpoledne dne 15. 6. 2022 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze. Vyhlášení nejlepších prací, předávání diplomů a cen se osobně zúčastnili: zástupce Ministerstva zemědělství ČR Ing. Ondřej Brožka z Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Mariana Čapková, MBA, generální ředitel NZM Ing. Zdeněk Novák a ředitelka České akademie zemědělských věd Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 

Jsme velmi rádi, že se tohoto slavnostního odpoledne mohl účastnit také student sexty našeho gymnázia Michal Kupský, který v kategorii studentů SŠ získal vynikající 3. místo. Michal byl za svoji literární práci oceněn diplomem, skleněnou medailí ČAZV, věcnými cenami a také časopisem České zemědělství pohledem žáků IV, v němž je mezi 20 nejlepšími a nejoriginálnějšími literárními pracemi žáků a studentů publikován i jeho oceněný text. 

Michalovi blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy. 

PhDr. Jana Chocholáčová