Zeměpisná olympiáda kategorie B – školní kolo

V úterý 6. 12. 2022 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie B, kterého se zúčastnili žáci ze sekundy. Žáci prokazovali své schopnosti při práci s atlasem i své vědomosti v teoretické části soutěže. První místo obsadil Jan Šenkýř, druhé místo Eliška Michalcová a třetí místo Leonard Mokrý. Tito tři soutěžící postupují do následujícího okresního kola. Okresní kolo proběhne prezenční formou ve středu 22.2.2023. Postupujícím žákům gratuluji a přeji jim hodně úspěchů i v kole následujícím.

Mgr. Hana Brabcová