Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

V úterý 25. února 2014 se uskutečnilo v Brně-Modřicích okresní kolo Zeměpisné olympiády – kat. A, B, C, D. Všech kategorií se účastnili i naši studenti. Mezi nabitou konkurencí a těžkými úkoly se umístili následovně:

kategorie A – 9. místo Radim Šafář (1.A)

kategorie B – 6. místo Alena Maršálková (2.A)

kategorie C – 16. místo Jakub Ševčík

kategorie D – 4. místo Marek Pavlík (6.A), 10. místo Pavel Ptáček (7.A).

Všem blahopřeji a přeji do příštích let získání kýžených bodů potřebných k postupu.

Bc. Michala Krestýnová