Život v kostce: Finanční gramotnost, podnikavost a dechová hudba

aneb Jak dechová hudba oživila nezapomenutelný školní pobyt ivančických kvartánů

Ve dnech 19. až 23. února jsme se se třídou 4.A ivančického gymnázia vydali pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Schořové na pobytový program pořádaný krajskou organizací Lipka. Program, konaný v Ostrově u Macochy, byl zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti, podnikavosti, spolupráce, na témata udržitelného rozvoje a strategického a kritického myšlení. Po úvodních aktivitách ukazujících názorně, jak je při práci v týmu důležitá efektivní komunikace, se žáci prostřednictvím scének seznámili s příběhy vybraných osobností, které se nebály

jít si za svým cílem. V dalších dnech měl program dva vrcholy: Ve středu se žáci stali členy fiktivních rodin se svým rozpočtem zatíženým nezřídka hypotékou, dluhy a jinými výdaji. Společně skrze propracovanou hru procházeli jednotlivými měsíci a nečekanými událostmi (rozbitá pračka, když je živitel rodiny zrovna v nemocnici atd.), snažili se vymyslet, jak realisticky ušetřit, zvažovali výhodnost různých druhů pojištění atp. Neboť program byl pod taktovkou Lipky, tj. školského zařízení pro enviromentální vzdělávání, nikoho nepřekvapí, že přes všechny aktivity se nesla témata šetrného a zodpovědného přístupu k přírodě.

Ve čtvrtek poté celá třída spolupracovala: rozdělila se do týmů a v časovém limitu měla zorganizovat „párty“ na téma „Zero Waste“. Společně vytvořená událost si vysloužila velkou pochvalu od lektorek, mimo jiné i díky narychlo secvičené hře, jež skvěle vystihla dané téma i za pomoci břitkého humoru. Program krátkého pátečního dne byl již zaměřen do budoucnosti: Čeho by chtěli naši kvartáni dosáhnout a jak na to. Je přitom nutné zmínit, že všechny aktivity, odehrávající se v jednotlivých dnech, na sebe perfektně navazovaly a vzájemně se podporovaly. Tento efekt podporovaly i pravidelné večerní reflexe s lektorkami.

Zapadnout by neměla ani volnočasová stránka celého pobytu. Oba přítomní učitelé s radostí sledovali, jak se poznávají spolužáci, kteří si dosud mysleli, že nemají mnoho společného, například během společného výletu k propasti Macocha. Až neuvěřitelně přitom působilo, že v podstatě všechny večery žáci společně protančili v doprovodu dechové hudby. Za podpory tance znalých spolužáků se postupně roztančila většina studentů, jimž tato zábava dosud nebyla vlastní. Všichni dospělí přihlížející fascinovaně pozorovali, jak kvartáni z Ivančic tančí valčík a polku.

Závěrem tedy lze konstatovat, že celý program „Život v kostce“ nejenže splnil, ale zcela předčil očekávání žáků i učitelů. Věříme, že všichni zúčastnění budou na společně strávený čas v Ostrově u Macochy rádi vzpomínat.

Mgr. Martin Friedmann