ZUŠ hraje pro GJB

Koncert, který na úterý 16. dubna připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy Alfonse Muchy Ivančice a Základní umělecké školy Oslavany pro „svoje“ gymnázium ke 100. výročí jeho založení, byl nádherným dárkem k oslavám.

V sále ZUŠ Ivančice panovala skvělá atmosféra a přátelská nálada, kterou ještě umocnil úvodní projev ředitelky GJB Ing. Ivany Čermákové:

„Milé dámy, vážení pánové,

je pro mě velkou ctí zahájit koncert, který je vlastně dárkem dvou základních uměleckých škol – Základní umělecké školy Alfonse Muchy  Ivančice a Základní umělecké školy Oslavany ke stému výročí založení našeho gymnázia.

Historie školy je podepsána nezapomenutelným rukopisem každého, kdo na ní působil. Je to rukopis profesionálního umu učitelů a všech ostatních zaměstnanců, rukopis lidského pochopení, úcty, vzájemnosti i osobního sebezapření. Nejsou to však prázdná slova, skrývá se za nimi mnoho usilovné práce, obětavosti, opravdového lidství a kus života každého z nás. Nejen nás, učitelů gymnázia, ale také našich partnerů – uměleckých i jazykových škol. Společně se nám daří rozvíjet talent i vzdělání našich studentů.

Velice si proto vážíme spolupráce s těmito institucemi a je pro nás ctí, že se vzájemně můžeme dělit o naše talentované žáky. Již od vzniku obou uměleckých škol se celá řada našich studentů zde vzdělává v oboru hudebním, výtvarném, tanečním či literárně dramatickém.

Našim společným úspěchem jsou pak mladí talentovaní lidé, kteří odcházejí do dalšího života obohaceni láskou k umění a k životu vůbec.“

A pak už se hrálo a zpívalo. Za skvělé výkony účinkujících je potřeba poděkovat nejen jim, ale i jejich učitelům, pro které měli jejich svěřenci připravenu kytičku. Při závěrečném poděkování byl na tvářích všech vidět nejen úsměv, ale i dojetí z předvedených výkonů.

PhDr. Milena Špiříková