Zvyšování digitálních dovedností

Naše škola se rovněž zapojila do projektu „Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničí“, jehož cílem je zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Do projektu se kromě vybraných pedagogů zapojili i žáci prvních ročníků vyššího gymnázia, kteří se již připravují na zkoušky k získání mezinárodně platných certifikátů například z modulů „Počítačová bezpečnost“, „Práce s internetem a komunikace“ a dalších, které by se měly uskutečnit prvním kolem již koncem tohoto kalendářního roku.

Ing. Gustav Prokop