26. září – Den jazyků

26. září - Den jazyků Začátkem každého školního roku připravujeme v rámci výuky cizích jazyků projekty věnované zajímavostem ze života v zemích, jejichž jazyk studujeme. Každá třída zpracovává neobvyklé téma, které potom prezentuje formou výrobků, nástěnek, divadla, fotogalerie atd. ostatním studentům.

Studenti angličtiny vsadili na humor. Připravili vtipy, scénky Mr. Beana, jazykolamy, četli příběhy a následně je ilustrovali, jiní „cestovali“ po anglicky mluvících zemích a zjišťovali, co je pro tyto země typické, co nového se zde odehrává, četli časopisy a noviny v originále, připravili galerii významných osobností anglicky mluvících zemí, zpracovali historii „tea party“, sami si připravili ochutnávku čaje s mlékem, vyhledali i zajímavé recepty na jeho neobvyklou přípravu. Naše nová studentka – Kanaďanka Patrice Darwell – svým spolužákům při prezentaci ukázala, která jídla a nápoje preferují mladí lidé v Kanadě.

26. září - Den jazyků V rámci německého jazyka se také vařilo, peklo a ochutnávalo. Všechny speciality byly doplněny recepty na jejich přípravu. Studenti se také věnovali historii – zpracovali dějiny tzv. Berlínské zdi, připomněli její četné oběti, a dokonce kus této zdi jako připomínku smutné minulosti Německa vyrobili. Další třída pracovala s literárními náměty – jejich tématem byli bratři Grimmové a jejich světoznámé pohádky. Studenti vyhledali mnoho zajímavostí ze života těchto spisovatelů, našli i jejich portréty na německých známkách a bankovkách. Pozornost všech upoutala i výstavka německých pohádkových knížek a jejich nádherné ilustrace. V další třídě „slavili“ studenti známý Oktoberfest. Vyhledali si zajímavosti z historie tohoto populárního německého svátku, našli i nákresy a obrázky národních krojů, které se při těchto oslavách v Německu stále nosí. Vyzkoušeli i známou soutěž – kdo v natažené ruce nejdéle unese půllitrovou sklenici plnou vody. A ve třídě maturantů se tancovalo. Námětem jejich projektu byl vídeňský valčík, jeho historie i současnost v rámci předních tanečních soutěží. Studenti si dokonce připomněli lekci tohoto tance na DVD, poslechli si krásné taneční melodie Krále valčíků Johanna Strausse ml. a zavzpomínali na své taneční hodiny.

26. září - Den jazyků Studenty ruského jazyka dokonce pozvala paní profesorka Drahá k sobě domů, aby zde mohli při-pravit vynikající boršč a typické ruské pečivo. Při této návštěvě si mohli vyzkoušet nádherné ruské národní kroje, které jim paní profesorka půjčila, poslouchali ruskou hudbu a zkoušeli ruské tance. Své výrobky dokonce donesli s velkým úspěchem druhý den ochutnat svým spolužákům.

Den jazyků spojený s přípravou zajímavých projektů se stal na naší škole již tradicí. I ten letošní nám připomíná rozsáhlá fotogalerie a prezentační panely, které ještě dnes zdobí chodby školy.

26. září - Den jazyků 26. září - Den jazyků 26. září - Den jazyků 26. září - Den jazyků

Jana Chocholáčová