Aktuality 2012/2013

13. 6. 2012POZOR, fotosoutěž pro studenty GJB

Více informací o soutěži naleznete v tomto letáčku.

Těšíme se na vaši prázdninovou tvorbu!

13. 6. 2012Informace pro maturanty

V souladu s Opatřením ministra školství mládeže a tělovýchovy ze dne 6. června 2013 budou všem školám zpřístupněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka nejpozději 24. června 2013.

Z tohoto důvodu budou protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka vydávány studentům GJB od 25. června 2013.

Aktuality

27. 6. 2013Konference Stre Tech 2013

České vysoké učení technické v Praze pořádalo 12. 6. sedmý ročník setkání studentů středních škol Středoškolská technika – Stre Tech 2013. Cílem konference bylo umožnit setkání a prezentaci prací studentů. Práce mohly být individuální i kolektivní. Prezentovalo se formou posteru nebo modelu, popř. elektr. prezentací. Témata mohla být ze všech vědních oborů – humanitní, umělecká, přírodovědná i technická. Letošního ročníku se zúčastnil také student našeho gymnázia Martin Vondráček (8. A) se svou prací Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely. Děkujeme Martinovi za reprezentaci naší školy.

Petra Mrázová

27. 6. 2013Cyklisticko-vodácký kurz „Sázava“

Ve dnech 16. – 21. 6. proběhl sportovní kurz 3.C a 7.A zaměřený na letní sporty, vodní turistiku a cykloturistiku. Místem pobytu během celého kurzu byl letos letní tábor Sluneční zátoka nacházející se nedaleko Ledče nad Sázavou, tradiční a památné místo konání táborů Jaroslava Foglara.

První tři dny kurzu byly zaměřeny na vodní turistiku, kdy si studenti pod vedením instruktorů brněnského vodáckého centra Water Element osvojili nejen základy jízdy na kanoích, ale prakticky si všichni vyzkoušeli i poskytnutí základní první pomoci a odnesli si spoustu poznatků o bezpečném chování v okolí vodního řečiště, záchraně tonoucího, aktivní sebezáchraně aj. Právě tyto poznatky a získané dovednosti jsou pro všechny studenty do budoucna největším přínosem. Zpestřením byly v průběhu výcviku různé hry a soutěže a vrcholem jistě sjetí několika jezů, což všichni bravurně zvládli.

Cykloturistika spojená s návštěvou zajímavých míst čekala studenty v následujících dvou dnech. Cílem prvního dne byla Zruč nad Sázavou. Zde nás čekala prohlídka rekonstruovaného Zručského zámku a k němu přilehlé, neméně krásné, zámecké zahrady. Další den jsme vyrazili do skláren v Josefodole u Světlé nad Sázavou. V místní sklárně Caesar Crystal Bohemiae se vyrábí již 150 let unikátní výrobky z ručně foukaného i broušeného, barevně přejímaného olovnatého křišťálu. Pan Chatrný, majitel skláren, nás provedl celým výrobním procesem a ochotně odpovídal na všechny naše dotazy.

Během kurzu studenti překonali celkem téměř 30 km na lodi a přibližně 90 km na kole. Klimatické podmínky, které v těchto dnech panovaly jim to přitom nijak neusnadnily. Někteří to zvládli s přehledem, pro jiné to byl v této oblasti první náročnější výkon. Všichni to ale nakonec zvládli, a proto zaslouží velikou pochvalu, někteří obdiv. Věřím, že toto krátké seznámení s těmito oblíbenými, nejen letními sportovními aktivitami, napomůže k jejich rozvoji a alespoň někteří zúčastnění studenti se k nim budou v budoucnu vracet.

vodak vodak vodak vodak vodak vodak vodak vodak vodak vodak

Veronika Šiplová

27. 6. 2013„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

– tak se jmenovala celostátní literární soutěž, kterou vypsal Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky v Praze.

Používáte pro komunikaci sociální sítě? Zamýšlíte se při zakládání účtu nad ochranou svých osobních údajů a svého soukromí? Zajímáte se o to, jak poskytovatel sociální sítě nakládá s vašimi osobními údaji? Jak byste si představovali, že by měly vypadat sociální sítě z hlediska ochrany vašeho soukromí? To byly velice závažné otázky, nad kterými se měli studenti ve svých literárních pracích zamýšlet a reagovat na ně.

Dne 6. června 2013 se sešla odborná porota ve složení: Mgr. H. Kačerová (Český rozhlas), Mgr. R. Giebich, Ph.D. (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), PhDr. Z. M. Záliš (Saferinternet) a J. Michal (odbor informatiky Úřadu a pracovníci tiskového odboru Úřadu), která ocenila nejlepší příspěvky zaslané do této celostátní literární soutěže. Zaujaly ji texty dvou studentek našeho gymnázia – Martiny Jelínkové ze sexty a Kristýny Zaklové z 1.C. Obě byly oceněny čestným uznáním odborné poroty. Blahopřejeme!

Jana Chocholáčová

27. 6. 2013Další úspěch primánů

Nedávno jste si mohli na našich stránkách přečíst článek o krásném umístění primánů v celostátní soutěži Souboj čtenářů. Další ocenění na sebe nedalo dlouho čekat.

Čestné uznání v celostátní Soutěži dětského literárního projevu „Náš svět“ je oceněním nejvyšším. A primáni ho získali opět jako kolektiv za svou projektovou práci s názvem REGION.

Zajímá vás postup práce na projektu? Jednotlivé skupiny žáků obdržely list papíru se siluetou města a vylosovaly si, jakým způsobem mají vymyslet název města a názvy ulic, budov atd. (Např.: téma vesmír, ovoce a zelenina, zvířata atd.). Po vyplnění mapky města vytvářely skupiny informační panel, na němž se žáci snažili upoutat návštěvníky ať už starobylou pověstí, replikou zakládací listiny, reklamním letákem některého z místních podniků apod..

Závěrečnou hodinu probíhala prezentace jednotlivých měst před „majiteli cestovních kanceláří“. Prezentace byla nahrána i na DVD.

nas_svet nas_svet nas_svet nas_svet nas_svet nas_svet nas_svet nas_svet

Milena Špiříková

26. 6. 2013Láska a Smutek Evy Eliášové zvítězily v celostátní soutěži!

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vypsala celostátní literární soutěž Sochy pro zdraví. Jde o to, že pro relaxační zónu nemocnice byly vytvořeny čtyři sochy: Smutek, Naděje, Láska a Štěstí. Úkolem soutěžících bylo napsat zajímavé verše, které by vystihovaly tyto emoční stavy člověka.

V odborné porotě zasedli a výkony soutěžících posuzovali například herci brněnského Divadla Husa na provázku Láry Hauser a Tomáš Sýkora a sám autor tohoto projektu – sochař pan Pavel Švanda.

Máme velikou radost, že hned dvě první místa v této celostátní soutěži získala studentka našeho gymnázia (sexty) Eva Eliášová. Její verše v kategorii Láska a kategorii Smutek budou trvale umístěny vedle soch v areálu nemocnice a budou přinášet radost, pohodu a klid všem návštěvníkům těchto prostor.

Eva bude své verše také přednášet 27. 6. 2013 na slavnostním otevření relaxační zóny v kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici v Brně. Zde bude také za svoji práci odměněna. Blahopřejeme jí a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Jana Chocholáčová

26. 6. 2013Úspěch našich studentů v celostátním kole soutěže Co víš o energetice

Družstvo složené ze studentů 7.A Marek Krejčík, David Juráň a Barbara Schweizerová spojilo své síly a prokázalo výborné znalosti v oblasti energetiky, což je v současnosti velmi exponované téma – dostavba Temelína, znečišťování životního prostředí, závislost ČR na dovozu strategických surovin jako ropa a zemní plyn.

Marek, David a Barbara se umístili na 2.místě ze 130 družstev z celé ČR. První místo jim uniklo o pouhý 1 bod.

Výborné výsledky v této znalostní soutěži už se pomalu stávají tradicí, neboť i minulý školní rok družstvo naší školy bylo vyhodnoceno jako 3. nejlepšími v ČR a dostalo se do finále v Praze.

Blahopřejeme družstvu 7.A k výbornému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci GJB Ivančice.

Vítězslav Světlík

26. 6. 2013Jaderná maturita 2013

Studenti GJB Ivančice se ve dnech 12., 13., a 14.6. 2013 zúčastnili jako v předchozích letech akce Jaderná maturita 2013 v Jaderné elektrárně Dukovany. Družstvo tvořili Marek Krejčík 7.A, Marek Dvořáček 3.C a David Prokop 3.C. Celkem soutěžilo 69 studentů a studentek z 23 středních škol z celé republiky (Plzeň, Jihlava, Brno, Mor. Krumlov aj.)

První den byli všichni seznámeni formou přednášky se složením a funkcí primárního a sekundárního okruhu JE. Odpoledne navštívili strojovnu JE.

Druhý den chapci a děvčata vyslechli odborné přednášky na vysoké úrovni z fyziky reaktorů, bezpečnosti při práci s jadernými materiály a přednášku z oblasti elektrických zařízení jaderné elektrárny: generátory, transformátory, rozvody el. energie aj. Dále byli studenti seznámeni se složením a funkcí trenažéru, kde si někteří vyzkoušeli simulované odstavení reaktoru popř. odstavení turbíny. Odpoledne navštívili úložiště jaderného odpadu.

V pátek 14.6.2013 přišlo na pořad testování získaných znalostí na počítačích. Z 50 otázek vybral software náhodně 20 otázek pro každého studenta. 4 nejlepší studenti neudělali ani jednu chybu. O vítězi rozhodla nejkratší doba nutná k zodpovězení tesových otázek.

Následoval zlatý hřeb dne – přednáška Ing.Dany Drábové, Ph.D., ředitelky SÚJB. Jako obvykle, špičková přednáška s aktuálními informacemi z oblasti jaderných reaktorů, výhled do budoucna, včetně situace v Temelíně. Následovaly zvídavé otázky studentů, které D.Drábová s přehledem zodpověděla. Na závěr pozvala přítomné studenty ke studiu FJFI, kde sama přednáší.

Stále nebylo jasné, kdo bude králem nebo královnou Jaderné maturity. Studenti se nejprve museli zapojit do kreativní soutěže týmů na téma: sestrojit dráhu, po které se bude míček pohybovat co nejdéle.

Po vyhodnocení kreativní soutěže konečně došlo na výsledky znalostní soutěže. Družstvo GJB s napětím očekávalo umístění. Králem Jaderné maturity 2013 se stal Marek Krejčík se stoprocentní úspěšností a nejkratším časem. Srdečně mu blahopřejeme k dosaženému vítězství v ostré konkurenci. Vítězství studentů GJB Ivančice v Jaderné maturitě se pomalu stává tradicí.

jadmat jadmat

Vítězslav Světlík, vedoucí týmu

20. 6. 2013Druhé vydání školního časopisu TADYTAM

Milí čtenáři,

hurá, přežili jsme! Máme tady léto. Tedy doufejme, že nám počasí vydrží a skutečného léta se dočkáme. Proto je naše druhé číslo plné odlehčených akcí, článků a letních tipů…

2. číslo časopisu TADYTAM
Pro začátek tu máme několik aktualit z prostředí naší školy. POSLEDNÍ! Poslední aktuality, jelikož už všichni netrpělivě vyhlížíme tolik milované prázdniny. Nezapomněli jsme ani na vyzpovídání aktivních lidí a nechybí ani podrobná matematická úvaha našeho Filipa. Následuje pár rad jak strávit léto trochu aktivněji a ohlédnutí za akcemi v našem městě a okolí. Na několika z nich byla právě spousta z vás! 🙂 Samozřejmostí jsou naše pravidelné rubriky, vtipy a tentokrát dvojitá dávka sudoku.

Takže pokud máte chuť, pohodlně se usaďte a spolu s námi se vydejte na listování naším časopisem. Snad vás naláká léto a vše, co k němu patří. Netrapte se proto s vysvědčením, ať je jakékoli, a myslete na sluníčko, kamarády, zábavu… Přeji vám za celou redakci nové zážitky, zájmy (snad i lásky), spoustu odpočinku a síly na další školní rok. I naše redakce si musí odpočinout. Takže se na vás budeme těšit zase v září. 🙂

Lucie Huslíková

19. 6. 2013Na oběd do Vietnamu

Sérii letošních ochutnávek různých exotických a zajímavých pokrmů zakončila ve čtvrtek 13.6.2013 krátká přednáška o Vietnamu spojená s ochutnáním místní kuchyně. Na rozdíl od předchozích akcí, kde byly hlavními mluvčími zkušení kuchaři z brněnských restaurací, se této akce ujali samotní studenti Gymnázia – Zuzka a David, kteří nám poodkryli alespoň lehce kouzlo a chuť Vietnamu. Akce se zúčastnili nejen studenti, ale i paní učitelky a paní kuchařky ze školní kuchyně, a všem chutnalo natolik, že překypující talíře a podnosy brzy zely prázdnotou. Návštěvníci přednášky měli možnost ochutnat jarní závitky, bambus, vietnamský salát s arašídy, drcené sušené maso, sladké sušené ovoce „jackfruit“ a vše zakončit šálkem silného zeleného čaje. Přednáška se uzavřela velmi příjemným neformálním povídáním nejen o Vietnamu. S koncem školního roku 2012/2013 si nezbývá než přát, že se v příštím roce i další studenti rozhodnou představit svým spolužákům a veřejnosti své zájmy a záliby a nadchnout pro ně třeba i ostatní.

vietnam vietnam vietnam vietnam

Michala Krestýnová

18. 6. 2013Simulační hra o komunální politice

Ve dnech 3. a 4. června se třída 3.C a čtyři studenti ze 7.A zúčastnili simulační hry o komunální politice, která byla realizována nadací Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci s Městem Ivančice a Gymnáziem Jana Blahoslava v rámci dvoudenního projektu „Mladí lidé rozhodují“. Celou organizaci hry měli na starosti vyškolení lektoři, kteří studenty seznamovali s důležitými informacemi, které se týkaly nejen fungování komunální politiky, ale i následného simulovaného jednání zastupitelstva.

První den studenti společně s lektory strávili v hudebně našeho gymnázia, která poskytovala patřičný prostor pro příjemný a zdárný průběh projektu. Po krátkém úvodním seznámení a stanovení pravidel se studenti nejprve vyjadřovali k tomu, o co se ve svém městě nejvíce zajímají a co se jim v Ivančicích líbí a nelíbí, přičemž svá tvrzení mohli podpořit červenými (nelíbí) a zelenými (líbí) puntíky, které umisťovali na kreslenou mapu Ivančic. Podobným způsobem se vyjadřovali i k tomu, co si představují pod pojmem demokracie. Lektoři komentáře následně rozebrali a se studenty prodiskutovali. Stejnou interaktivní formou pak probíhalo i seznámení s obecnými principy a fungováním komunální politiky (rozdělení pravomocí, mechanismy fungování apod.) i situací přímo v Ivančicích (kolik zastupitelů má zastupitelstvo, kdo je v něm zastoupen, jaká je ve městě koalice atd.).

Druhý den probíhal na Městském úřadě v Ivančicích. Studenti se rozdělili do čtyř fiktivních politických stran: Strana světlé budoucnosti (SSB), TOP 007, Rozumně uvažující Moraváci (R.U.M.), Studenti pro čisté ovzduší (SPČO). Každá strana se zaměřila na určitou problematiku spojenou s chodem města, které se podrobněji věnovala. Při přípravě návrhů a argumentací jednotlivé strany spolupracovaly a vše konzultovaly se skutečnými zastupiteli. Simulované zasedání Zastupitelstva města Ivančice za účasti studentů našeho gymnázia pak začalo v patnáct hodin v jednacím sálu Městského úřadu. Po zahájení jednání studenti nejprve interpelovali radního města a současně ředitele gymnázia Mgr. Radka Musila, který jednání vedl, s otázkami na stav řešení některých problémů města, které se týkaly např. stavby nového obchodního domu, cyklostezky z Ivančic do Oslavan nebo nebezpečných defektů na nedávno opravených pozemních komunikacích. Poté výše uvedené strany představily svůj návrh na řešení dalších vybraných problémů města. Tyto návrhy byly předmětem diskuze a hlasování. Jeden návrh byl zcela zamítnut (Letní kino na Réně – TOP 007), jiný přijat v původním znění (Domov pro seniory – SPČO), dvakrát byl přijat protinávrh, který původní návrh určitým způsobem upravoval (Přerozdělení financí do sportu – R.U.M.; Vyřešení křižovatky Oslavanská, Lány, zřízení přechodů pro chodce – SSB). Zejména při projednávání protinávrhů se rozvinula čilá a konstruktivní diskuze. Celé jednání trvalo přibližně tři hodiny.

Podle organizátorů je cílem tohoto projektu propojit studenty a zastupitele, zvýšit zájem mladých lidí o komunální politiku a především o problémy jejich města a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů. Taková zkušenost se totiž může pozitivně promítnout do budoucího většího odhodlání a motivace studentů zapojovat se do skutečného dění a rozhodování ve městě. Zdali se tento záměr skutečně podařil a alespoň někteří studenti nabytých informací a zkušeností v budoucnu využijí, ukáže až čas.

simulace simulace simulace simulace simulace simulace simulace simulacesimulace simulace simulace simulace

simulace simulace

Aleš Ziegler

16. 6. 201345. ročník Poháru rozhlasu 2013

Je tu konec školního roku a to znamená, že se dívky z tercie a kvarty opět zúčastnily atletických závodů Poháru rozhlasu. Okrskové kolo, které se konalo na našem školním hřišti, jsme vyhrály s přehledem a v plné síle jsme se probojovaly do okresního kola, které se konalo v Blansku. Za doprovodu paní učitelky Šiplové jsme se tedy vydaly 16.5.2013 do Blanska. I přes silný vítr jsme opět nenarazily na větší konkurenci a umístily jsme se na první příčce s postupem do krajského kola v Břeclavi. Tam díky počasí nebyly tak skvělé výsledky, ale i přesto jsme dopadly velice dobře. Obsadily jsme krásné 4.místo i přes to, že zde byly sportovní školy a gymnázia, která se sportem zabývají mnohem více než my.

Celkem se z naší školy zúčastnilo 9 dívek.

Edita Sklenská 60m800m 7,9s2:34min
Lenka Täuberová 60mdálka 8,1s5,1m
Veronika Hándlová výškadálka 130cm4,34m
Nikola Ševčíková 60m800m 9,32s2:55
Sklenská – Täuberová – Hándlová – Ševčíková štafeta A 4x60m 32,5s
Karolína Tůmová výškadálka 136cm4,02m
Nela Doláková koule 8,5m
Alžběta Březinová koule 7,81m
Tereza Olšová 800m 2:56
Tůmová – Březinová – Doláková – Olšová štafeta B 4x60m 35,42s
Kristýna Sojková koule 7,88m

poharrozhlas poharrozhlas poharrozhlas poharrozhlas

poharrozhlas poharrozhlas poharrozhlas

13. 6. 2013Návštěva skleníků a botanické zahrady MU

Ve čtvrtek 30. května 2013 navštívila třída 1. C v rámci výuky biologie skleníky a botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prohlídku jsme začali ve skleníku kaktusů a sukulentů, v dalším byla instalována výstava masožravých rostlin. Zde studenti mohli na vlastní oči vidět skutečnou „Adélu“, která ještě nevečeřela. Ve třetím skleníku je stálá expozice subtropických rostlin, dále následoval skleník s cykasy a kapradinami Poslední úsek byl tropický skleník s Viktorií královskou, citlivkou, banánovníkem a jinými tropickými rostlinami. Při odchodu ze skleníků si studenti mohli zakoupit některé vystavované rostliny a minerály.

Po návštěvě skleníků následovala prohlídka botanické zahrady, při které se studenti zdokonalovali v poznávání bylin, keřů a stromů. Zajímavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti botaniky, které využijí při tvorbě herbáře.

exkurze exkurze

Ivan Bulva

8. 6. 2013Celostátní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 15. května jsem se zúčastnila celostátního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se konala přímo v centru Prahy v jazykové škole Presto, u divadla Broadway. Kategorie III. B, ve které jsem soutěžila já, byla určená pro bilingvní studenty. Během jednoho dne jsem měla možnost potkat spoustu zajímavých lidí s různými zkušenostmi. Většina studentů přímo pocházela nebo dlouhodobě bydlela v USA a v Austrálii. Konkurence byla obrovská. Soutěžící potřebovali jak výborné znalosti, tak i štěstí. Soutěž měla část poslechovou a konverzační, ve které jsme měli mluvit na téma Severní Korea. Dohromady nás bylo čtrnáct, já jsem se umístila na osmém místě. Od prvního místa mě dělily jen tři body. O umístění rozhodovaly opravdu jen desetiny, obzvláště v první čtveřici! Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit soutěže plné tolika talentovaných lidí. Byla to skvělá zkušenost a motivace k dalšímu studiu jazyků.

Klára Jírová, 6. A

6. 6. 2013Popletené pohádky

Snad každého potěší dobrá pohádka. Ať už děti nebo dospělé. Člověk při ní zapomene na každodenní starosti a alespoň na chvíli vypadne z reality. A co teprve pohádka plná písní, tanců, pohledných obličejů a tolik milovaných dvojsmyslů?

A tak si studenti druhých ročníků pro učitele, kamarády a své blízké připravili divadelní představení jako završení svého dvouletého působení v hudební a dramatické výchově, která je povinnou součástí výuky.

Po vzájemné domluvě pod vedením profesorek gymnázia (Eliška Suchánková, Miroslava Šotová) se vybraly dvě klasické pohádky O třech prasátkách a O Sněhurce a sedmi trpaslících, které si ovšem poupravili do moderní a poněkud pubertální podoby. Každý se podílel na tvorbě písní a textu k nim, scénáři i výrobě kulis a tak se jedná o autorské divadlo, na kterém je něco z každého ze studentů.

Po necelém půl roku příprav a zkoušek se konalo hned pět představení v kině Réna pro místní školy a školky, které si herci oblíbili nejvíce, a nejvíce očekávané představení pro veřejnost, které se konalo 3. 6. 2013 v 6 hodin večer. Na tomto představení se sešli rodiny a kamarádi herců a hudebníků, ale i již známé tváře, které se přišly podívat znovu.

Každý z nás se snažil udržovat kontakt s publikem. Nejlépe se nám to dařilo právě u mladičkého publika tvořený dětmi ze školek, někteří nás párkrát zaskočili natolik, až někteří z nás uvažovali o tom, že prasátka nevysvobodí… Naštěstí vše dobře dopadlo. Prasátka byla zachráněna, Sněhurka se napravila, trpaslíci si našli nové kamarády, vlk se nadlábl na zámku spolu s královnou a hurikán odvál páchat škodu jinam.

Mezi divadelníky se objevili i velmi nadaní herci, kteří dokázali rozesmát celé divadlo! Což není dvakrát lehké. Věřím, že se každý z nás něco nového naučil. Pohyb na jevišti, gestikulace, komunikace a spolupráce a tolik zmiňovaná artikulace – to vše určitě v životě zúročíme. Takže i přes otrávené obličeje některých učitelů, kteří nebyli nadšeni z pár zameškaných hodin, které byly nezbytné, se divadlo i jim líbilo.

Všechna představení slavila velký úspěch a snad všichni, kdo se na tvorbě divadla podíleli, si ho užili a budou na něj s radostí vzpomínat.

popletene popletene popletene popletene popletene popletene popletene popletene popletene popletene popletene

Lucie Huslíková, 6.A

6. 6. 2013Evropské srdce

Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili postupové znalostní soutěže Evropské srdce, při níž odpovídali na 60 otázek z oblasti fyziky, chemie, astronomie, logiky, biologie a zeměpisu v časovém limitu šedesáti minut. Soutěžilo se v týmu – ve trojicích.

Na třetím místě v kraji se umístili studenti tercie – Kateřina Orságová, Patrik Fráňa a Lukáš Krejčí. Nejúspěšnějšími řešiteli v jihomoravském kraji se stali Veronika Hándlová, Michal Drozd a Dominik Ondra z kvarty.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v celorepublikovém finále, které se koná 17. 6. v Praze, které organizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Petra Mrázová

30. 5. 2013Popelka

Dne 24. 5. 2013 měli možnost žáci 1. A, 2. A, 3. A a 4. A shlédnout představení Popelka žáků ZUŠ A. Muchy. Muzikál Popelka byl velmi pěkně zpracovaný, v hlavních rolích účinkovali i studenti našeho gymnázia – Adéla Rausová, Jan Halada. Mezi dalšími pěveckými herci jsme mohli poznat Zoju Doupovcovou a Zuzanu Halámkovou. Děkujeme za krásný kulturní zážitek.

Popelka Popelka

Petra Mrázová

25. 5. 2013Terezínská tryzna 2013

V neděli 19. května 2013 se výběr studentů z prvních až třetích ročníků vyššího gymnázia zúčastnil Terezínské tryzny, která se konala od 10 hodin dopoledne na Národním hřbitově před Malou pevností Terezín. Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce trvala přibližně hodinu a půl a její program byl následující:

  • Nástup čestné stráže a hudby na Národní hřbitov
  • Kladení věnců a kytic na Národní hřbitov
  • Hymna ČR
  • Hlavní projev – Miloš Zeman, prezident ČR
  • Křesťanská modlitba
  • Židovská modlitba
  • Giuseppe Verdi: Requiem – Lacrimosa a Agnus Dei v podání Děčínského pěveckého sboru
  • Závěr tryzny

 

Po ukončení tryzny jsme se vydali do Muzea ghetta, které je součástí Památníku Terezín a které se nachází přímo ve městě. Studenti si expozici prošli sami, někteří dokonce zhlédli krátký dokumentární film v místním kině. Na závěr jsme absolvovali prohlídku Malé pevnosti, která za druhé světové války sloužila jako věznice pražského gestapa. Paní průvodkyně s námi postupně prošla jednotlivé části pevnosti. Asi nejpůsobivější bylo vměstnání celé naší skupinky do jedné cely, v níž byli za války vězněni Židé. Po zhruba hodinu a půl trvající prohlídce jsme udělali společnou fotografii před vstupem do Malé pevnosti a zamířili zpět do Ivančic.

Terezín Terezín Terezín Terezín Terezín Terezín

Aleš Ziegler

23 5. 2013Okresní kolo Pythagoriády

Dne 6. 5. se na základní škole v Zastávce a na gymnáziu ve Šlapanicích konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 6., 7. a 8. tříd. Naši školu reprezentovalo sedm studentů (z 1. A, 2. A a 3. A). Za šestou třídu soutěžilo celkem 59 žáků. Úspěšnými řešiteli byli Daniel Kosík (skončil na 7. místě) a Martin Pavíček. Za osmý ročník soutěžila Kateřina Orságová (z 3.A), která mezi 46 soutěžícími získala druhý nejvyšší počet bodů. Gratulujeme.

Petra Mrázová

22. 5. 2013Pochod národů v Mauthausenu

V neděli 12. května se vybraní studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku vyššího gymnázia zúčastnili zájezdu do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde se konal tradiční pochod národů připomínající jeho osvobození v květnu 1945. Po příjezdu do koncentračního tábora směřovaly naše kroky nejprve k památníku českým a slovenským obětem, k němuž jsme položili květiny a kde jsme se též setkali s pamětníkem Josefem Klatem (ročník 1922), který byl v táboře několik let vězněn za odbojovou činnost.

V deset hodin se u českého a slovenského památníku konala krátká pietní akce, na níž promluvila česká velvyslankyně a slovenský velvyslanec za přítomnosti vysokých armádních činitelů. Tento pietní akt byl zakončen zpěvem české a slovenské státní hymny. Poté nás pan Josef Klat provedl částí tábora a vyprávěl své vzpomínky, které byly drsné i dojemné. Měli jsme opravdu velké štěstí, že jsme se mohli s tímto vzácným člověkem, který nám předával své životní zkušenosti, potkat.

Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou se seřazoval průvod, v němž byli zastoupeni příslušníci jednotlivých národů, které zde byly vězněny. Mezitím jsme si prohlédli památníky těchto národů a zašli se podívat i na nechvalně známé schody smrti, které se nacházejí v nedalekém kamenolomu, z nějž museli vězni ručně vynášet těžké kameny. V některých místech mají tyto schody poměrně dost velký sklon a je po nich náročné jít i bez zátěže. Nedovedu si tedy představit, jak museli trpět podvyživení vězni, kteří zde byli nuceni za nelidských podmínek pracovat.

Přibližně v poledne se průvod dal do pohybu, a jelikož byl řazen podle abecedy a Češi byli označeni písmenem T (Tschechien), trvalo nějakou chvíli, než jsme došli až na apellplatz, kde zástupci každého národa pokládali květiny. Po ukončení slavnostního průvodu plného praporů a vlajek jsme si prohlédli zbytek tábora, rozloučili se s naším milým průvodcem panem Josefem Klatem a vyrazili zpět do České republiky.

Pro uchování historické paměti je návštěva podobných míst nesmírně důležitá, a pokud je doplněna o výklad přímého účastníka, tak je o to cennější. Je třeba, aby si budoucí generace dobře uvědomovaly, čeho všeho jsou lidé schopni a vyvarovaly se opakování nejen těchto hrůz, ale i chyb, které k těmto hrůzám vedly. Zřejmě nejlépe tento fakt vystihl spisovatel Arnošt Lustig, když prohlásil: „Nacismus začíná slovem a končí vraždou…“.

Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen Mathausen

Aleš Ziegler

22. 5. 2013Krajské kolo SOČ

Krajské kolo se konalo 15. 5. na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně. Úvodní řeč před všemi studenty pronesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, ředitel gymnázia RNDr. Jiří Herman, Ph.D. a předseda ústřední komise SOČ PaedDr. Milan Škrabal. Poté se studenti rozdělili do skupin podle obhajovaných oborů. Práce v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace byly na velmi vysoké úrovni. Mohli jsme shlédnout vedle Martinovy práce (Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely) model pásového dopravníku, stolní MP3 přehrávač, robotickou ruku a další. Martin skončil na krásném čtvrtém místě. Přejeme mu do dalšího studia hodně úspěchů.

SOČ Okres SOČ Okres SOČ Okres SOČ Okres

Petra Mrázová

21. 5. 2013Naši primáni čtvrtí v republice

O postupu našich primánů do finálového kola celostátní soutěže SOUBOJ ČTENÁŘŮ jste si mohli na našich stránkách přečíst nedávno.

V pátek 17. května 2013 se tedy finále v sále Rosteme s knihou na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013 zúčastnilo 10 zástupců celé třídy. Ostatní jim drželi palečky ve škole. Po velmi vyrovnaném zápolení si naši reprezentanti odvezli domů diplom za 4. místo a upomínkové dárky od pořadatelů soutěže. Můžou být na sebe pyšní, jak skvěle reprezentovali školu v celostátním kole. Děkujeme a gratulujeme!

Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů

Milena Špiříková

19. 5. 2013Studenti čtou a píší noviny

Na další článek v MF DNES jsme čekali pouze 2 dny. Svůj názor na poslech hudby v minulosti a dnes poslala do 2. kola projektu Studenti čtou a píší noviny Lucie Kašparová ze septimy.

A hned následující den, v sobotu 11. května, slavil svůj úspěch v MF DNES – tentokrát s tématem 3. kola – Studium, práce a život v zahraničí – Jan Kašparovský z 2.C

Další článek našich studentů v MF DNES. Jeho autorkou je Eva Machová ze septimy, opět se týká hudby a vyšel v úterý 7. května 2013

Studenti čtou a píší novin Studenti čtou a píší novin Studenti čtou a píší novin

Milena Špiříková

12. 5. 2013Majáles 2013

Každoroční Majáles se ani letos neobešel bez vtipných scének, zajímavých vystoupení, dojemných písní, úsměvů, smíchu i slz. Obě maturitní třídy – jak 8.A tak 4.C – prostřednictvím dvouhodinového programu originálním způsobem promítly své roky strávené na gymnáziu. Kdo se přišel podívat, mohl se dokonce i aktivně zapojit. A to, když oktáva začala povedený Harlem Shake, který zvedl ze židlí a rozhýbal více než polovinu diváků.

Po rozloučení maturantů s učiteli a vlastně s celou školou, které se konalo v prostorách školní jídelny, následoval velký průvod od budovy gymnázia. Každá třída pomocí převleků ztvárnila nějaké téma, takže se ulice Ivančic zaplnily děsivými smrtkami, žáky v dobových kostýmech, maturujícími primány, potápěči, „plastovými lidmi“, cirkusovým ansámblem, kuchtíky a dalšími zajímavými maskami.

Kostýmy všech byly skvělé, dovolím si ale říct, že tím nejoriginálnějším byl vlastnoručně vyrobený obleček Martina Vondráčka z 8.A, který se toto úterní dopoledne proměnil v „pana Počítače“.

Do kroku mažoretek pochodujících v čele průvodu hrála kapela Polanka. Celý průvod byl slavnostně zakončen tóny studentské hymny Gaudeamus igitur a položením kytice k pomníku Jana Blahoslava. Tradiční majálesový ceremoniál nepochybně k naší škole patří, o čemž svědčí i hojná účast přihlížejících občanů Ivančic i přilehlého okolí.

Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles

Barbara Schweizerová, 7.A

8. 5. 2013Studenti čtou a píší noviny potřetí

Další příspěvek do druhého kola projektu Studenti čtou a píší noviny byl v MF DNES otištěn v pátek 3. května 2012. Jeho autorem je Jan Beránek ze septimy.

Studenti čtou a píší noviny potřetí

Milena Špiříková

4. 5. 2013Souboj čtenářů

Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů vyhlásila v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2013.

V předkole, které proběhlo v pondělí 15. dubna on-line formou, se utkalo celkem 43 týmů z celé republiky. Žáci odpovídali na 25 záludných otázek, které se týkaly pěti zadaných knih. Nesměli však použít knihu, ale jen svoje poznámkové deníky, které si z četby společně pořídili.

Naši primáni si vedli skvěle a umístili se na 2. místě. Vybojovali si tak postup do finále, které se koná v pátek 17. května 2013 v sále Rosteme s knihou na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013. Gratulujeme!

Finále se zúčastní 10 zástupců celé třídy. Budeme jim držet palce. Blíže o soutěži najdete na stránce http://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2013-vyhlaseni-finalistu-a-vysledku-online-kola-aa1556/.

Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů Souboj čtenářů

Milena Špiříková

4. 5. 2013Přírodovědný kroužek GJB na víkend v Brně

26.4.-28.4.2013 se konal v Brně Bryologický víkend, a tak jsme se dohodli, že by nebylo od věci se na něj zajet podívat. A když už budeme v Brně, že se pokusíme nejen biologicky vzdělat, ale i zkusit si práci v terénu na vlastní kůži.

V pátek hned po škole jsme vyrazili „s plnou polní“ přeplněným pátečním autobusem do Brna, kde jsme měli domluvenou návštěvu zoo – díky rodinné známosti jsme se dostali do míst pro obyčejné návštěvníky nepřístupných.

Pokračování článku

Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně

za přírodovědný kroužek GJB Michala Krestýnová

28. 4. 2013Okresní přehlídka SOČ

Ve čtvrtek 18. dubna se na Gymnáziu T.G. Masaryka Zastávka konala přehlídka STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI pro okres Brno-venkov. V rámci SOČ soutěží talentovaní středoškoláci. Vypracovávají a poté před porotou obhajují řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Práce letošního ročníku, které byly zaměřeny na různá témata, přijelo prezentovat 28 studentů z gymnázia Zastávka, Tišnov, Ivančice, Židlochovice, Šlapanice, Brno a studenti ze střední školy DOS Moravský Krumlov-Ivančice. Studenti prezentovali 25 prací a vybírali témata z 11 oborů – fyzika, chemie, biologie, zdravotnictví, zemědělství, elektrotechnika, tvorba učebních pomůcek, ekonomika a řízení, pedagogika a psychologie, historie a filozofie. Mnoho prací bylo kvalitně vypracováno, prezentace studentů byly na velmi dobré úrovni. Do krajské přehlídky porota doporučila 12 prací. Vítězové převzali diplom a knižní poukaz.

Organizátorem okresního kola SOČ bylo SVČ Ivančice, garantem Mgr. Martin Dojiva z gymnázia Zastávka. Hlavním partnerem Středoškolské odborné činnosti byla doména „CZ.NIC“, která ve školním roce 2012/2013 soutěže SOČ podporovala.

okressoc okressoc okressoc

Mgr. Lucie Malá, SVČ Ivančice

28. 4. 2013Návštěva Lidic

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 jsme byli se školou na prohlídce památníku v Lidicích. Každý jistě ví, ale kdyby náhodou… Kvůli podezření, že místní obyvatelé spolupracují s atentátníky na R. Heydricha, byly Lidice dne 10. 6. 1942 vypáleny a srovnány se zemí. Dochovaly se jen hrubé základy některých domů. Celkem bylo zavražděno 340 lidických občanů, z toho 82 dětí do 15 let.

I když pro nás přijel autobus už v šest hodin ráno, moc jsme se těšili. V plánu jsme měli prohlédnout si místo, kde byly Lidice před rokem 1942, navštívit muzeum a shlédnout stálou výstavu věnovanou obětem této tragédie.

Po příjezdu do Lidic se nás ujala paní Marie Šupíková. „Lidické dítě,“ které přežilo tuto tragédii, protože byla vybrána jako jedna ze 7 dětí určených na převýchovu do Německa. Paní Šupíková nám ukázala dochované základy Horákova statku, kde byli všichni muži nad 15 let zastřeleni. Prohlédli jsme si sousoší 82 umučených dětí, kam jsme společně položili plyšáky a pamětní kytici. Následovala prohlídka samotného údolí a lidického muzea.

Poté nás paní Šupíková zavedla na výstavu. Byly zde jména a fotky původních obyvatel a různé zajímavosti jakkoliv spojené s lidickou tragédií. Nejvíce ale každému utkvěly v paměti dopisy, které jsme mohli slyšet ve formě audionahrávky. V podání dětí ve stejném věku jako autoři dopisů, které dopisy četly, to byl velice emotivní zážitek. Všichni poslouchali od začátku se zatajeným dechem, ale někdo to prostě nevydržel a lítostí i dojetím se rozbrečel…

Dále následovala beseda s paní Šupíkovou, která nám do detailů vylíčila vše, co si ze svého života pamatuje. Na svou pěstounskou rodinu, na shledání se svou maminkou, anebo na své kamarády, kteří spolu s ní přežili.

Paní Marii Šupíkové jsme poděkovali za trpělivost a ochotu, se kterou nám celé dopoledne vyprávěla a odpovídala na otázky. Výstava, beseda, prohlídka a hlavně atmosféra bývalých Lidic nás hluboce zasáhla. Přece jenom je to těžké si v dnešní době představit, jak někdo může zabít obyvatele vesnice, srovnat ji se zemí a toto místo chtít vymazat z mapy.

Lidice Lidice Lidice Lidice Lidice Lidice Lidice Lidice

Aneta Sklenská

28. 4. 2013Píšeme a píšeme

Další článek v MF DNES v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny na sebe nenechal dlouho čekat. V úterý 23.4. 013 si mohli čtenáři přečíst názor Adély Horákové ze 3.C. Ten byl věnován tématu 2. kola Hudba v životě lidí.

Studenti píší

Milena Špiříková

28. 4. 2013Anglické představení pro studenty

Ve středu 17. dubna studenti nižšího gymnázia (prima, sekunda a tercie) navštívili představení Vetřelec (The Alien Grammar Show), které připravili herci Vzdělávacího divadla Medvěd. Akční a velice interaktivní formou si studenti zopakovali, jak se tvoří správně otázka v angličtině. Mnozí se nebojácně postavili jeviště, ostatní se zapojili v hledišti. Téma kromě humorně podané gramatiky vyzývá také k zamyšlení nad postavením odlišného jedince ve společnosti a chováním ostatních k  němu.

Grammar Show

Eva Fukanová

24. 4. 2013Návštěva Divadla na Vinohradech

Nestává se příliš často, aby žáci do školy vstávali s úsměvem na tváři, avšak ve čtvrtek 11.dubna jsme my, studenti tercie a sekundy našeho gymnázia, uvítali ranní budíček s otevřenou náručí. Namísto všedního vyučování jsme se totiž měli zúčastnit netrpělivě očekávané školní akce – zájezdu na představení Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy do pražského Divadla na Vinohradech. Již hodinu před začátkem vyučování jsme tedy patřičně svátečně vystrojeni postávali před budovou gymnázia, odkud jsme přesně v sedm hodin pod velením našich profesorek – paní Fukanové a paní Suchánkové – vyrazili vstříc kulturnímu zážitku. Dlouhá cesta po dálnici se nám v napjatém očekávání zdála být téměř nekonečná, ale odměnou za čas strávený v autobuse nám byl po desáté hodině konečně první pohled na Prahu. Za necelou půlhodinku už jsme byli všichni pohodlně usazeni v nádherném sále vinohradského divadla a své zraky jsme upínali k oponě, která měla každým okamžikem vyletět vzhůru a odkrýt jeviště. Netrvalo dlouho a dočkali jsme se – opona nám odhalila scénu a my jsme se spolu s herci ocitli v daleké Italii, kde známé tváře na pódiu začaly s neuvěřitelnou přesvědčivostí odvíjet nit příběhu tak plynule a návazně, že za malou chvíli už jsme se necítili být jen pouhými diváky, ale pohlceni dějem jsme s každou postavou na jevišti prožívali její roli. Stejně jako houf nápadníků jsme obdivovali krásnou Bianku, spolu se služebnictvem jsme se strachovali před běsněním její starší sestry – zlé ženy Kateřiny – a za hlavního hrdinu Petruccia jsme sbírali odvahu k zásnubám s onou dračicí, ale především jsme za neustálého smíchu sledovali, jak se z hašteřivé saně Kateřiny pod taktovkou Petruccia stává poslušná manželka, a s uznáním jsme obdivovali jeho bezchybnou krotitelskou taktiku. Ve víru napínavého děje doslova prošpikovaného vtipnými pasážemi jsme s nimi dospěli až ke krásnému šťastnému konci, po němž jsme hercům složili velikou poklonu ve formě neutuchajícího potlesku, který divadelním sálem dozníval ještě dlouho po skončení hry. Přišel však čas odjezdu a my jsme se chtě nechtě museli vrátit zpět do autobusu, kde jsme si zapáleně sdělovali své dojmy z představení. A že to byly jen ty nejlepší dojmy! Následovala ještě krátká pauza na oběd a hurá domů. Přestože zpátky do Ivančic jsme dorazili až po páté hodině odpolední a unavení jako koťata, myslím, že každému z nás se výlet moc líbil, a věřím, že budeme mít příležitost si podobnou akci zase příště zopakovat.

Divadlo na Vinohradech Divadlo na Vinohradech Divadlo na Vinohradech Divadlo na Vinohradech Divadlo na Vinohradech

Kateřina Orságová, 3.A

24. 4. 2013Studenti čtou a píší noviny

Už 7 let studenti naší školy „čtou a píší noviny“. Tedy přesně řečeno se účastní projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, který je určen středoškolákům. S novinami pracují ve výuce a jejich prostřednictvím poznávají vývoj a moderní formy žurnalistiky. Navíc vyhlašuje redakce pravidelně témata, k nimž se studenti vyjadřují svými články, které zasílají do redakce. Ty nejzajímavější z nich bývají uveřejněny na stránkách MF Dnes.

Naši studenti bývají už pravidelně mezi těmi, jimž se daří a jejichž články mohou čtenáři MF DNES najít na stránkách svého oblíbeného periodika.

Téma 1. kola jarní části znělo Energetika a budoucnost Země. Studentka septimy Sára Vilmanová se ve svém příspěvku zamýšlí nad tím, co by s lidmi udělal úplný výpadek energie.

Studenti píší noviny

Milena Špiříková

24. 4. 2013„Jak to bude“

Časopis Třetí pól, který pro studenty vydává společnost ČEZ, vyhlásil v březnu literární soutěž o nejlepší krátkou sci-fi povídku z roku 2085, kdy bude podle předpokladů končit životnost nových bloků jaderné elektrárny Temelín. Soutěže se zúčastnili i studenti septimy našeho gymnázia. A jejich povídky slavily úspěch. Celkově první místo v soutěži obsadila Lucie Kašparová, na 4. místě se umístila Lucie Täuberová. I další čtyři příčky patřily našim septimánům – Marku Krejčíkovi, Janu Beránkovi, Janu Haladovi a Martinu Smetanovi. Všichni jmenovaní dostali od pořadatele soutěže knížky, propagační materiály a hodnotné dárky. Více se dozvíte na webových stránkách soutěže.

Blahopřejeme!

Jak to bude

Milena Špiříková

23. 4. 2013Celostátní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 2. dubna 2013 se v budově Goethe-Institutu v Praze konalo celostátní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, do níž jako jediná z Jihomoravského kraje postoupila po svém fantastickém vítězství v kole krajském studentka kvarty našeho gymnázia Veronika Hándlová. Je třeba si uvědomit, že německý jazyk je pro Veroniku druhým jazykem (vedle hlavního anglického jazyka) s týdenní dotací 3 hodin, na gymnáziu ho začala studovat až v tercii, tedy přibližně před rokem a půl, a již v kole krajském porazila ve své kategorii studenty ze všech gymnázií a škol s rozšířenou výukou jazyků z celého Jihomoravského kraje (její soupeřky např. studují němčinu jako hlavní jazyk již od primy v týdenní dotaci 9 hodin, kdy 3 hodiny z toho vede lektor – rodilý mluvčí).

Z výše uvedeného je patrné, že konkurence v Praze byla obrovská. Veronice k nádhernému 13. místu v celostátním kole upřímně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia.

Celostátní konverzační soutěž

Jana Chocholáčová

23. 4. 2013Celostátní kolo přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek“

V úterý dne 9. dubna 2013 se studentka našeho gymnázia Adéla Rausová (sexta) zúčastnila celostátního kola přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek“. Vyhlašovatelem této soutěže – Memoriálu Rostislava Čtvrtlíka, předčasně zemřelého českého herce, je Gymnázium Děčín a Občanské sdružení Čtvrtlístek ve spolupráci s brněnským Gymnáziem Globe. Záštitu nad celostátním kolem přehlídky, ve které se představilo 14 nejlepších recitátorů z celé České republiky, převzala náměstkyně primátora statutárního města Děčín Mgr. Hana Cermanová, garanty byli herci Jan Potměšil a Radek Valenta.

Celostátní kolo přehlídky se konalo v nádherných prostorách děčínského zámku, v porotě zasedli mimo jiné čeští herci – paní Jitka Smutná a pan Radek Valenta, kterého znají všechny děti například z role Jindřicha v pohádce Princezna ze mlejna.

Vystoupení všech recitátorů mělo velmi vysokou úroveň, a to, že svým vystoupením Adéla diváky zaujala, dokládá také osobní pozvání jedné z hlavních organizátorek přehlídky k vystoupení nejlepších recitátorů soutěže, které se bude konat koncem června tentokrát v Brně.

Adélce děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme jí, aby se jí dařilo nejen na brněnské přehlídce, ale aby ji chuť do obrovské práce s literaturou i nadále neopouštěla.

Celostátní Čtvrtlístek Celostátní Čtvrtlístek Celostátní Čtvrtlístek

Jana Chocholáčová

17. 4. 2013Okresní kolo SOČ

Dne 18. 4. se na Gymnáziu Zastávka konalo okresní kolo soutěže talentovaných středoškoláku – SOČ. Jedná se o veřejné obhajoby před komisí, ve které jsou vyučující i odborníci. Martin Vondráček z 8. A svou práci Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely výborně obhájil v kategorii elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a postoupil do krajského kola, které se bude konat 15. 5. na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Okresní kolo SOČ

Petra Mrázová

17. 4. 2013V hlavní roli studenti

V pondělí dne 8. 4. 2013 vyšlo na naší škole první číslo školního časopisu TADYTAM! Mnozí spolužáci totiž překypují talentem a umem zaujmout svými texty čtenáře natolik, že vznikl nápad vydávat časopis, na kterém se budou podílet sami studenti.

Jedna ze studentek druhého ročníku vyššího gymnázia, Lucie Huslíková, se rozhodla tuto myšlenku rozvíjet dál. Je ale těžké něco rozjet. Proto přípravy, informační schůzky a samotná realizace prvního čísla časopisu trvaly skoro půl roku. Není to totiž jen o tom napsat článek. Ve své podstatě je konkrétní psaní textu na celé práci s vydáním časopisu to nejjednodušší. Výsledek ale stojí za to. Posuďte sami. 🙂

A o čem se v něm dočtete? Kromě některých článků o akcích školy zde najdete především rozhovory a povídky. Dále pak vtipné (alespoň doufáme) i hlubokomyslné texty, vtipy a autorská sudoku.

TADYTAM bude vycházet jako čtvrtletník, abychom nezahltili vaše hlavy zbytečnostmi. K dispozici je jak v každé třídě a na chodbách školy, tak i tady, tedy na internetových stránkách školy, kde si ho můžete přečíst v klidu a pohodlí svého domova.

Takže se pohodlně usaďte a za celou redakci vám přejeme příjemné čtení.

Readakce časopisu TADYTAM

15. 4. 2013Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. Na ukázky ekologicky motivovaných prací se můžete podívat na následujících snímcích z hodin výtvarné výchovy.

Den Země Den Země Den Země Den Země

Zdeňka Dvořáková

11. 4. 2013Krajské kolo biologické olympiády

V pátek 5.4.2013 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie A, která je určena studentům 3. a 4. ročníkům středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, tedy septimy a oktávy. Soutěž se konala na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Z našeho gymnázia se ho zúčastnily první dvě ze školního kola Martina Kadlecová (7.A) a Anežka Tomková (8.A). V konkurenci 35 soutěžících se povedlo Martině Kadlecové (7.A) vybojovat krásné páté místo.

Gratulujeme a oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.

Krajské kolo biologické olympiády

Komise biologie

11. 4. 2013Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

V středu 27.3. 2013 se na ZŠ Jana Ámose Komenského ve Zbýšově konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, které je určeno pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Z našeho gymnázia se tohoto kola zúčastnila vítězka školního kola Veronika Hándlová ze 4.A, která i v tomto kole porazila všechny konkurenty a postoupila do kola krajského, které se bude konat 10.5. v Brně.

Veronice gratulujeme a držíme pěsti do dalšího kola.

Okresní kolo biologické olympiády

Martina Píšová

4. 4. 2013Projekt Pro život

Dne 27. 3. 2013 jsme na ivančickém gymnáziu představili nový projekt Pro život. Iniciátorem projektu je IFMSA.cz – organizace sdružující asociace studentů medicíny. Pro život je projekt úplně nový a má za cíl studenty obecně informovat a naučit je základům první pomoci. Nejdůležitější myšlenkou celé akce je snaha o navození reálných situací, se kterými se můžeme setkat v běžném životě a při nichž je třeba včas zasáhnout.

Nejdříve jsme se zabývali kardiopulmonální resuscitací. Masáž srdce a umělé dýchání si poté všichni studenti prakticky vyzkoušeli. V další části jsme hovořili o infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě a první pomoci při těchto situacích. Teorie byla také doplněna autentickými nahrávkami ze záchranářské linky. Chtěli bychom studenty pochválit, spolupráce s nimi byla příjemná a tvůrčí.

Projekt Pro život Projekt Pro život Projekt Pro život Projekt Pro život Projekt Pro život Projekt Pro život

3. 4. 2013Matematický Klokan 2013

V pátek 22. března proběhla na naší škole soutěž Matematický Klokan. Tato soutěž je již tradiční a soutěžící v ní řeší naopak netradiční matematické úlohy. Úspěšní jsou studenti, kteří prokáží určitou originalitu myšlení a také schopnost rychlého uvažování. Těm nejlepším studentům patří naše gratulace, těm ostatním poděkování za účast a snahu.

Kategorie Benjamín – 30 účastníků
Pořadí Jméno Třída Body
1. Martin Pavíček 1.A 97
2. Petr Čech 2.A 95
3. David Řiháček 1.A 89
Kategorie Kadet – 15 účastníků
Pořadí Jméno Třída Body
1. Michal Drozd 4.A 85
2. Jan Sobotka 4.A 68
3. Patrik Fráňa 3.A 61
Kategorie Junior – 25 účastníků
Pořadí Jméno Třída Body
1. Vojtěch Badin 5.A 66
Tomáš Jurajda 5.A 66
2. Michal Ošťádal 1.C 64
3. Jan Sova 2.C 61
Kategorie Student – 18 účastníků
Pořadí Jméno Třída Body
1. Martin Vondráček 8.A 68
2. Marek Hándl 8.A 62
3. Klára Minsterová 8.A 57

Předmětová komise matematiky

21. 3. 2013Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

15. března se v SVČ Lužánky v Brně konalo krajské kolo této soutěže. V kategorii III. B, kam postoupila přímo ze školního kola, se na prvním místě umístila studentka Klára Jírová z 6. A. V soutěži se zkušenými soupeři prokázala, že rok strávený na střední škole v americké Pensylvánii jí přinesl kromě jiného i vynikající schopnost komunikovat v angličtině. Klára tímto výkonem postupuje do ústředního kola, které se uskuteční v květnu v Praze. Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů.

Hledání mladého prince

Za komisi AJ Eva Fukanová

21. 3. 2013Hledání Malého prince

V sobotu 9. března 2013 se v kulturním sále zámku v Rosicích uskutečnil slavnostní večer na závěr festivalu Hledání Malého prince. Festival byl věnovaný sedmdesátému výročí vydání knihy Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ a byl spojený i s výtvarnou a literární soutěží, které jsem se na začátku ledna zúčastnila svou povídkou Správně vidíme jen srdcem. Když mi přišla pozvánka, abych se akce zúčastnila, byla jsem velice potěšená, ale zároveň jsem nevěděla, co od večera čekat. A musím říct, že jsem byla více než příjemně překvapená. Celé setkání bylo zahájeno krátkou divadelní ukázkou první kapitoly Malého prince a vystoupením pěveckého sboru s nejslavnější písní Edith Piaf Non, Je ne regrette rien. Ihned po zahájení byla na podium pozvaná jako hlavní host večera herečka Chantal Poullain. Vyprávěla nejen historky ze svého mládí, ale mluvila i o své lásce ke knihám. V závěru večera přišlo na řadu udílení ocenění za literární a výtvarnou soutěž. Dostala jsem nádherný diplom podepsaný paní Poullain a jako malou pozornost knížku poezie. Celý večer proběhl v příjemné atmosféře a myslím, že všichni zúčastnění mohou být nadmíru spokojení. Pro mě to byl výjimečný zážitek a jsem ráda, že jsem byla mezi pozvanými.

Hledání mladého prince Hledání mladého prince Hledání mladého prince Hledání mladého prince

Hledání mladého prince Hledání mladého prince

Martina Jelínková

20. 3. 2013Okresní kolo Soutěže recitátorů

Ve čtvrtek 7. března se v ivančickém Kině Réna konalo okresní kolo Soutěže recitátorů III. a IV. kategorie. Soutěžila padesátka dětí ze šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Naši reprezentanti sice na nejvyšší příčky nedosáhli, ale v obou kategoriích zaujali. Cena poroty v nižší kategorii byla udělena Kláře Sychrové z primy a ve vyšší kategorii obdržela stejné ocenění Barbora Adamová z tercie.

Okresní kolo Soutěže recitátorů Okresní kolo Soutěže recitátorů

Milena Špiříková

20. 3. 2013ŠPÍL-BERG 2013

Ve dnech 16. a 17. března 2013 se v Brně konalo krajské kolo celostátní přehlídky Wolkerův Prostějov. Organizátory a partnery tohoto festivalu byly: SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint, a ateliér Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU v Brně ve spolupráci s útvarem ARTAMA Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS. Lektorský sbor tvořili: L. Velíšková (ZUŠ Ostrov), D. Kroča (PF MU Brno) a Z. R. Šturma (Ústaf-voiceband.cz) a studenti JAMU Brno.

Přehlídky se zúčastnily a sbíraly cenné zkušenosti také naše studentky ze sexty – Ester Korsová a Adéla Rausová, které zde nejen přednesly připravené texty, ale zúčastnily se také workshopu – hlasové rozcvičky se studenty JAMU Brno a velmi zajímavé a přínosné odborné diskuse s lektorským sborem, jenž podrobně rozebíral jednotlivé výkony všech 18 sólových recitátorů.

ŠPÍL-BERG 2013 ŠPÍL-BERG 2013

Jana Chocholáčová

19. 3. 2013Studentský ples v Nebi, Pekle a Ráji

V pátek 8.3.2013 se konal již tradiční studentský ples pořádaný Nadačním fondem GJB a studenty třetích ročníků. Přípravy začaly už v listopadu, kdy bylo třeba zajistit ceny do tomboly. Se vším nám studentům pomáhali třídní učitelé Aleš Ziegler a Danuše Minsterová. Celý ples se odvíjel od svého tématu: NEBE-PEKLO-RÁJ. Besední dům v Ivančicích, kde se ples konal, byl tedy rozdělen na tyto 3 části.

Ve 20 hodin se chopily slova moderátorky večera Jana Šustová a Lucie Täuberová, zazněla také studentská hymna Gaudeamus igitur. Poté pan ředitel Radek Musil popřál všem pěknou zábavu a taneční skupina Orion svým předtančením navnadila přítomné k taneční aktivitě.

V hlavním sále hrála k poslechu a tanci hudební skupina DREAMS a ve vinárně DJ Pe@$ a DJ DixxDust. Ve 22 hodin program plesu zpestřili tanečníci break dance ze skupiny Way of move. Během celého večera se prodávaly lístky do malé i velké tomboly, která se losovala po půlnoci. Ples se nesl v duchu pohodové nálady a dovolím si tvrdit, že byl velice úspěšný.

Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013 Ples GJB 2013

Andrea Leflerová

18. 3. 2013Beseda se Šárkou Kašpárkovou

V úterý 12. března přivítalo naše gymnázium na besedě bývalou českou reprezentantku v trojskoku, bronzovou medailistku z olympijských her v Atlantě (1996), mistryni světa z roku 1997 a českou rekordmanku, Šárku Kašpárkovou. Spolu s ní k nám zavítal také její životní partner a trenér, bývalý reprezentant Československa ve skoku do výšky, Michal Pogány.

Společně představili své sportovní úspěchy a přidali i několik zajímavých zážitků především ze sportovního prostředí, například právě z OH v Atlantě. Šárka přivezla ukázat také své nejcennější medaile a děti si tak mohly doslova „osahat“ medaili z olympijských her či z mistrovství světa.

Cílem besedy nebylo pouze představení Šárky Kašpárkové jako sportovkyně, ale také zvýšení motivace k pohybové aktivitě chlapců a dívek. Právě to si klade za cíl pohybový program s názvem „Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“ (OVOV), jehož zakladateli jsou naši olympijští vítězové v desetiboji, Robert Změlík a Roman Šebrle, a jehož je Šárka Kašpárková patronkou. Ti nejaktivnější se budou moci i letos opět zapojit do soutěže OVOV, která začíná v květnu okresními koly a vyvrcholí na podzim slavnostním mezinárodním finále v Praze, kde měla minulý rok zastoupení i naše škola.

Že jde skutečně o disciplíny, které může zvládnout velká většina dětí, předvedla i Šárka, když si s našimi studenty „zasoutěžila“ v jedné z disciplín OVOV, přeskocích přes švihadlo. Zvláště dívky ukázaly, že jim tato disciplína není úplně cizí.

Na závěr besedy zodpověděla Šárka všechny dotazy ze strany našich studentů, ať už se týkaly jejího sportovního či soukromého života, všechny děti dostaly Šárčinu fotku s vlastnoručním podpisem a kdo chtěl, mohl se se Šárkou také vyfotit. Setkání se Šárkou Kašpárkovou bylo pro všechny jistě příjemné, zajímavé i poučné. Snad budeme moci tuto sympatickou sportovkyni, nebo jiného českého olympionika, přivítat opět v květnu na okresním kole OVOV, které se bude konat právě v Ivančicích.

(více informací a fotografií z besedy na stránkách www.ovov.cz)

Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková Šárka Kašpárková

Veronika Šiplová

16. 3. 2013Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve čtvrtek 14. března 2013 se studentka kvarty Kristýna Sojková zúčastnila krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce. Letos poprvé byla vyhlášena i kategorie pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kterou Kristýna díky svým výborným komunikační dovednostem vyhrála. Škoda jen, že podle propozic soutěže Kristýna nemůže postoupit do kola celostátního a porovnat své znalosti nabyté ve výuce se studenty ostatních krajů republiky.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce Krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce

Eliška Suchánková

12. 3. 2013Školní kolo chemické olympiády kategorie C

Ve čtvrtek 7. 3. proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C, určené pro 1. a 2. ročník středních škol. Zúčastnili se ho čtyři studenti kvinty, Lada Jašková, Michael Ondrášek, Miloš Rouzek a Aneta Sklenská. Téma letošního ročníku Chemické olympiády kategorie C jsou plyny. Jedná se o plyny, se kterými se běžně setkáváme v každodenním životě, jako jsou např. složky vzduchu, ale také důležité plyny vyráběné průmyslově.

Již příprava na školní kolo byla pro zúčastněné studenty náročná. Museli si prostudovat rozšířené učivo o plynech, o jejich chemických i fyzikálních vlastnostech, a zpracovat doma pět vcelku náročných úloh teoretické části. Ve škole pak proběhl test a praktická část v laboratoři, kde studenti v první úloze stanovovali koncentraci neznámého vzorku peroxidu vodíku na základě objemu uvolněného kyslíku. V druhé úloze praktické části si každý ze studentů zkusil vyrobit vlastní „šumák“. Následovala společná ochutnávka a zakončení celého „chemického“ dne.

Studenti si již samotnou účastí ve školním kole rozšířili své vědomosti v oblasti chemie a nejzajímavější pro ně byla jistě závěrečná praktická část, při které si užili i trochu zasloužené zábavy.

Po vyhodnocení všech tří částí školního kola se studenti umístili následovně:

Teorie Test Praxe Celkem
1. Lada Jašková 55,75 b. 48,5 b. 31 b. 135,25 b.
2. Michael Ondrášek 46 b. 45 b. 31 b. 122 b.
3. Aneta Sklenská 52,25 b. 48 b. 21,5 b. 121,75 b.
4. Miloš Rouzek 41,75 b. 45,75 b. 26,75 b. 114,25 b.

Všem k dosaženým výsledkům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Školní kolo chemické olympiády kategorie C Školní kolo chemické olympiády kategorie C Školní kolo chemické olympiády kategorie C Školní kolo chemické olympiády kategorie C

Veronika Šiplová

12. 3. 2013Exkurze 4. A do PVE Dalešice a JE Dukovany

Dne 27. 2. 2013 se kvarta vydala na prohlídku vodní přečerpávací elektrárny Dalešice a do informačního centra jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích jsme se dozvěděli, že přečerpávací elektrárna poslední dobou pracuje častěji než dříve. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a měli i jsme i velké štěstí, protože jsme viděli a slyšeli turbínu ve chvíli, kdy pracovala. Prohlédli jsme si také potrubí, kterým se voda vpouští do turbíny.

Dukovany nás zaujaly modelem reaktoru v životní velikosti a mapou všech jaderných elektráren ve světě. Podívali jsme se na model palivových kazet a dozvěděli jsme se mnoho informací o tom kam se ukládá radioaktivní odpad a jestli se například nedá dále zpracovávat. Celý výlet jsme si velice užili a vrátili jsme se domů s mnoha novými vědomostmi.

Exkurze 4. A  do PVE Dalešice a JE Dukovany

Jan Sobotka, 4.A

12. 3. 2013Finále N-trophy

V sobotu 23.2.2013 jsme se zúčastnili finále 3. ročníku mezioborové experimentální soutěže N-trophy. I letos byl vybrán areál Kampusu Masarykovy univerzity, jako nejlepší místo pro řešení finálových úloh. Vše začalo v 8:15, kdy jsme každý dostali vydatnou svačinu ve formě oplatků, sendvičů a baget a všichni soutěžící obdrželi tričko s logem soutěže.

Poté, co jsme byli zasvěceni do plánu celého dne, jsme absolvovali ranní rozcvičku ve formě první mezihry. Našim úkolem bylo uhádnout, jaké přísloví v sobě ukrývají obrázky rozmístěné po dlouhé chodbě. Po mezihře jsme se vydali řešit úlohy z chemie, kde jsme měli detekovat látky obsažené v neznámé kapalině. Ve fyzice jsme zjišťovali spojitost tření a 2. Newtonova zákona u dvou navzájem volných těles. Po druhém bloku úloh nás čekal oběd v místní menze. Následovala druhá mezihra, ve které jsme pomocí analýzy myšlení protihráčů a vymýšlením nejlepších tahů a protitahů měli vymyslet nejlepší plán pro pomyslné vylovení největšího množství ryb z moře. Taktika nám vyšla a v této hře jsme vyhráli. V bloku „logika“ jsme k sobě deduktivní metodou přiřazovali zvukové záznamy a za pomocí předvídání a odhadu myšlenkových pochodů spoluhráčů jsme bez možnosti zjištění volby druhého určovali společný úsudek. Poslední úlohou byla biologie. Měli jsme určit diagnózu pacientovi, který byl hluchoněmý, a tak jsme se s ním mohli dorozumívat pouze psanou formou. Měřili jsme tlak a tělesnou teplotu, alkohol v krvi pomocí alkoholtesteru, pod mikroskopem zkoumali pacientovu moč a provedli těhotenský test. Nakonec jsme museli navrhnout další postup pacientovi léčby.

Finálový den byl ukončen v 18:30, kdy nám autoři úkol představili správná řešení a byly vyhlášeny celkové výsledky. Náš tým se umístil na krásném 5 místě z 16ti finálových družstev. Byl to velmi náročný den, ale myslím, že můžu i za další dva členy Audere est facere říct, že tato únorová sobota byla skvělým zážitkem a přinesla nám spoustu nových znalostí, zkušeností a krásných vzpomínek.

Velké díky patří všem organizátorům akce, kteří odvedli velký kus práce a všem našim kantorům, díky jejichž přípravě se nám v této soutěži podařilo probojovat tak daleko.

Finále N-trophy Finále N-trophy Finále N-trophy Finále N-trophy Finále N-trophy

Za tým Audere est facere Barbara Schweizerová, 7.A

12. 3. 2013Krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 7. března 2013 se zúčastnila krajského kola Konverzační soutěže v německém jazyce studentka kvarty Veronika Hándlová. Ve velmi silné konkurenci soutěžících z brněnských gymnázií, gymnázií s rozšířenou výukou jazyků apod. podala fantastický výkon, získala 1. místo a jako jediná soutěžící postup do kola celostátního. Veroniko, blahopřejeme ti a budeme ti držet palce, aby se ti v Praze dařilo stejně dobře jako v Brně.

Krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce Krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce Krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce Krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce

Jana Chocholáčová

9. 3. 2013Okresní kolo Chemické olympiády

V pondělí 4.3. 2013 se konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D, která je určená pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, tedy tercie a kvarty. Soutěž se konala na Střední průmyslové chemické škole v Brně. Z našeho gymnázia se ho zúčastnil vítěz školního kola Jan Bartončík z kvarty. V konkurenci 24 dalších chemiků se umístil na krásném 9. místě.

Honzovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži.

Okresní kolo Chemické olympiády

Martina Píšová

9. 3. 2013Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

V úterý 26. února se vítězové školního kola všech kategorií zúčastnili kola okresního. Mezi těmi nejlepšími v okrese jsme opět dosáhli výborných úspěchů – v kategorii I. A (6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky nižšího gymnázia) zvítězil žák sekundy Ivo Adam a v kategorii II. B (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky nižšího gymnázia) obsadila krásné první místo studentka kvarty Veronika Hándlová, která postupuje do krajského kola.

Blahopřejeme a do další soutěže přejeme Veronice hodně úspěchů.

Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček

Eva Fukanová

7. 3. 2013Přednáška Dany Drábové na FEKT VUT v Brně

Ve středu 27. února se zájemci ze 7.A a 3.C zúčastnili přednášky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D., která se uskutečnila v nově otevřené aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Aula s pracovním názvem „Fukušima“ byla zaplněna nejen vysokoškoláky, ale také studenty tzv. třetího věku a několika středoškoláky. Název prezentace, kterou si paní Drábová připravila, zněl „Různé tváře energie“. V rámci ní se zamýšlela nejen nad budoucností jaderné energie, ale také nad rolí ostatních zdrojů energie v následujících desetiletích. Poutavé vyprávění paní Drábová doplnila mnoha zajímavými statistickými údaji, grafy a prognózami, které byly vyřčeny jasně, upřímně a mnohdy vyznívaly spíše pesimisticky.

Po přednášce Dany Drábové, která trvala přibližně hodinu a půl, se ujal slova pracovník ČEZu, který přítomným posluchačům přiblížil možnosti spolupráce studentů vysokých i středních škol se Skupinou ČEZ. Na závěr byl prostor pro dotazy, které směřovaly především na Danu Drábovou a týkaly se hlavně jaderné bezpečnosti a budoucnosti jaderných elektráren v České republice.

Přednáška Dany Drábové na FEKT VUT v Brně Přednáška Dany Drábové na FEKT VUT v Brně Přednáška Dany Drábové na FEKT VUT v Brně

Aleš Ziegler

5. 3. 2013Světové chutě čokolády

Ve čtvrtek 21.2.2013 proběhla na našem gymnáziu ochutnávka čokolád z různých koutů světa. Přijel nám o nich povídat cukrář z brněnské restaurace Il Mercato Martin Beránek. Přednáška s ochutnávkou postupně gradovala – přes jemný oříškový griliáš, lahodný košíček s kandovaným zázvorem vyvrcholila kombinací hořké čokolády s rajčatovou marmeládou a uzeným chilli. Myslím si, že jsme všichni – žáci i učitelé – zažili něco nového, dokonce i cukrář přednášel poprvé pro takovou „bandu“. O úspěchu akce vypovídají i následující reakce účastníků:

„Všechna čokoláda mi opravdu nesmírně chutnala, ale dávám přednost těm méně sladkým. Překvapivě mi chutnaly i speciality se zázvorem a dojedla jsem i osolenou a opepřenou variantu s uzenou paprikou. Myslím, že ochutnat se dá ledacos, jenom mám pocit, že jsem v těch čokoládách nějak moc neobjevila příchuť vanilky, asi ji mám spojenou spíš s vanilkovým cukrem na vánočním cukroví. Určitě dám v budoucnu přednost čokoládě s vysokým obsahem kakaa, vždyť je ZDRAVÁ A LÉČÍ! Prezentaci jsem si užila, potěšilo mě taky vidět, jak se někdo jiný než kantor snaží krotit hlučící davy. Přeju šikovnému panu kuchaři a cukráři trvale úspěšnou kuchařskou kariéru.“

„Děkuji moc za krásné setkání s čokoládou, kterou mám hodně ráda a taky je to na mně poznat… Čtvrteční setkání s mistrem cukrářem se mně moc líbilo a inspirovalo mě k tomu, že bych se měla zamyslet nad tím, jakou čokoládu do sebe láduju. Vyrostla jsem na mléčné čokoládě, ale vidím, že budu muset svůj vztah k této hmotě přehodnotit. Hořká čokoláda nebyla dosud mýmfavoritem, ale postupně si to v hlavičce přeštelovávám směrem k ní, bude to asi nějakou dobu trvat a možná se to ve finále nepodaří, ale pokoušímse o to. Jinak setkání s mistrem „Divoké vařečky“ se mi moc líbilo, je výborným bavičem a průvodcem světem této sladkosti. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí a informací, vzorky byly dobré a některé zvláštní, mně nejvíce chutnala pralinka se zázvorem. Po této degustaci budu asi náročnějším konzumentem čokolády. Těším se na setkání s mistrem cukrářem v brněnské restauraci, kde pracuje – chystáme se ho navštívit.“

„Ochutnávka čokolády byla skvělá, čokoláda byla výborná, vše probíhalo v příjemném prostředí.“

„Ochutnali jsme se mnoho druhů čokolády a každý si našel nějakou chuť, která mu chutnala nejvíc. Mohli jsme zde dokonce ochutnat i čokoládového lanýže, což pro většinu z nás bylo poprvé. Jsem ráda, že jsem tam byla.“

„Byla to příjemná akce a mě osobně mnoho nových věcí ohromilo. Ochutnávky byly výborné a všichni jsme se nasmáli. Ochutnali jsme například čokoládu s příchutí tlejícího listí či čokoládový košíček s chilli papričkou. Vážně skvělé zpestření dne.“

„ Pro mě to bylo příjemné zpestření. Ochutnali jsme opravdu výborné čokolády a dokonce i takové speciality jako kombinace čokolády, chilli a marmelády z uzených paprik. Pro mě to bylo určitě něco nového a velmi zajímavého.“

„Byla jsem velmi spokojená! Bohužel jsem musela odejít dřív, takže jsem neochutnala poslední čokoládu. Čokolády měly velmi dobrou chuť. Jsme velmi ráda, že jsem tam byla, protože to stálo za to.“

„Líbilo se mi to a moc mi chutnala čokoláda. Jestli se bude zase něco konat, půjdu tam.“

Světové chutě čokolády Světové chutě čokolády Světové chutě čokolády Světové chutě čokolády Světové chutě čokolády

Michala Krestýnová

5. 3. 2013Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 7. února jsme se my, úspěšní řešitelé školního kola Olympiády v českém jazyce, vydali do modřické základní školy, abychom se zde zúčastnili okresního kola této soutěže. Přestože gramatická část nás potrápila záludnými otázkami z nejrůznějších oborů české mluvnice, na pěkném slohovém tématu jsme si vyspravili náladu. V tvrdé konkurenci ostatních soutěžících jsme si nakonec vybojovali velmi pěkná umístění – za sebe mohu říci, že mi mé čtvrté (tedy postupové) místo udělalo velikou radost a těším se na krajské kolo této olympiády, které se uskuteční 9. dubna v SVČ Lužánky v Brně.

Kateřina Orságová, 3.A

Také studentky vyššího stupně gymnázia, které ve své kategorii reprezentovaly naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, nám udělaly velkou radost. A to zejména Barbora Kračmarová z oktávy, jež získala velmi pěkné 3. místo a postup do krajského kola soutěže. Budeme jí držet palce 11. dubna, kdy bude v SVČ v Lužánkách (Brno) bojovat za co nejlepší umístění své i naší školy.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

28. 2. 2013Brněnský Vrabeček

Již tradičně se naše gymnázium zúčastnilo pěvecké soutěže Brněnský vrabeček, které se konalo v Sále Břetislava Bakaly. V oboru populární píseň– sólo získala Monika Ralenovská za klavírního doprovodu Ondřeje Fučíka ve velmi silné konkurenci studentů brněnských středních škol a okolí krásné 3. místo. Vítězové jednotlivých kategorií se představí v rámci programu Brněnských Vánoc 2013 na pódiu na náměstí Svobody. Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za skvělé výkony a reprezentaci školy.

Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček Brněnský Vrabeček

Eliška Suchánková

27. 2. 2013Zeměpisná olympiáda kategorie A-D

Ve středu 6.2.2013 se konaly školní kola Zeměpisné olympiády kategorie A-D. Studenti vypracovávali dva testy, v jednom úkoly bez atlasu a v druhé potom za pomocí atlasu. Doplňovali, hledali souřadnice, počítali vzdálenosti, vrstevnice apod. Po zpracování výsledků a sečtení bodů bylo pořadí následovné:

Celkové umístění soutěžících:

Kategorie A Část bez atlasu Část s atlasem Celkem
1. Pavíček Martin 30 10 40
2. Maršálková Alena 22,5 17 39,5
3. Žikeš Daniel 25 11 36
4. Pospíchal Jan 17 13,5 30,5
Kategorie B Část bez atlasu Část s atlasem Celkem
1. Doupovcová Zoja 36 36 72
2. Adam Ivo 29 30,5 59,5
3. Eckstein Jan 22 31,5 53,5
Kategorie C Část bez atlasu Část s atlasem Celkem
1. Krejčí Lukáš 32 38 70
2. Drozd Michal 27 38 65
3. Ptáček Patrik 27 36 63
4. Konečný Daniel 21 28 49
Kategorie D Počet bodů
1. Veselá Petra 48
2. Ptáček Pavel 37,5
3. Čeperová Klára 35
     Kačérek Jan 35

První z kategorií A, B, C postupují do okresního kola. Přejeme hodně štěstí v dalších bojích. Z kategorie D postupují první dva.

zemepisolymp zemepisolymp

Komise zeměpisu

27. 2. 2013Biologická olympiáda kategorie B

V pátek 22. února 2013 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie B. Soutěžící studenti plnili úkoly na téma Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin. První úkol se zabýval stavbou a významem plodů různých rostlin. Druhý úkol se zabýval námluvami a chováním, které souvisí s rozmnožováním živočichů. Dále určovali 15 rostlin a 15 živočichů. Na závěr řešili vědomostní test se 30 otázkami. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

Celkové umístění soutěžících:

Jméno Laboratorní práce Teorie Poznávačka Test Celkem bodů Pořadí
Daniš David 12 14 21,5 19 66,5 1.
Beránek Jan 12 13 18 18 61 2.
Sova Jan 10,5 11,5 18 17 57 3.-4.
Záděrová Lucie 10 11,5 16,5 19 57 3.-4.
Jordánek Tomáš 11 7,5 17,5 20 56 5.
Chmelařová Gabriela 12 12,5 16,5 12 53 6.
Kašparovský Jan 10,5 10,5 15 14 50 7.
Široký Filip 8,5 9 14 16 47,5 8.
Zimmermannová K. 13 10,5 9,5 14 47 9.-10.
Zaklová Kristýna 15 9,5 12,5 10 47 9.-10.
Zeman Ondřej 9,5 7,5 13,5 16 46,5 11.
Strádalová Aneta 13 9 12 11 45 12.
Skrutková Petra 10 8,5 7,5 9 35 13.
Krobotová Hana 10,5 6 8 9 33,5 14.

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupujícímu Davidu Danišovi přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Ivan Bulva

27. 2. 2013Biologická olympiáda kategorie A

Ve čtvrtek 21. února 2013 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A. Soutěžící studenti plnili úkoly na téma Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin. První úkol se zabýval stavbou a významem semen různých rostlin. Druhý úkol se zabýval námluvami a chováním, které souvisí s rozmnožováním živočichů. Dále určovali 15 rostlin a 15 živočichů. Na závěr řešili vědomostní test se 30 otázkami. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

Celkové umístění soutěžících:

Jméno Laboratorní práce Teorie Poznávačka Test Celkem bodů Pořadí
Kadlecová Martina 15 17,5 28,5 18 79 1.
Tomková Anežka 15 12,5 15 19 61,5 2.
Černý Jan 10 11 17,5 17 55,5 3.
Dvořáková Marie 10,5 11 18 12 51,5 4.
Beránek Jindřich 6 8 9,5 6 29,5 5.

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupující Martině Kadlecové přeji hodně úspěchů v krajském kole.

biologie biologie

Ivan Bulva

26. 2. 2013Soutěžní přehlídka mladých recitátorů „Čtvrtlístek“

V sobotu 23. 2. 2013 se studentka našeho gymnázia Adéla Rausová (sexta) zúčastnila regionálního kola 2. ročníku soutěžní přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek“. Tato soutěž se konala v Divadle Bolka Polívky v Brně jako Memoriál Rostislava Čtvrtlíka, výborného českého herce, který zemřel po dlouhém boji s rakovinou v roce 2011. Vyhlašovatelem přehlídky je Gymnázium Děčín, Občanské sdružení Čtvrtlístek ve spolupráci s brněnským Gymnáziem Globe. Záštitu nad regionálním kolem soutěže převzal primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, patronem soutěže se stal známý herec Jan Potměšil, který byl také hlavním členem odborné poroty, jež výkony jednotlivých recitátorů posuzovala.

Svým přátelským a otevřeným přístupem si pan Potměšil okamžitě získal všechny soutěžící, nečinilo mu problém se s každým osobně přivítat, pohovořit, nechat se vyfotografovat. Po soutěži také osobně všechny výkony se soutěžícími jednotlivě rozebral: pochválil, poradil, co je třeba příště vylepšit. Vzpomínal také na svého přítele R. Čtvrtlíka a další umělce, např. paní J. Jiráskovou, a když se dozvěděl, že reprezentujeme Gymnázium Jana Blahoslava z Ivančic, rozpovídal se o panu V. Menšíkovi, se kterým jako malý kluk hrával.

Atmosféra celé přehlídky byla vynikající, bude pro nás zážitkem na celý život. Byla to však přehlídka soutěžní! Celé klání se odehrávalo ve dvou kolech, soutěžící měli připraveny texty dva – poezii a prózu. Do kola druhého postupovali již jen ti, kteří byli úspěšní v kole prvním. A po dlouhé poradě poroty pro nás nastala veliká radost – Adéla Rausová získala 2. místo, postup do celostátního kola a veřejnou pochvalu pana J. Potměšila, který její výkon ohodnotil velmi kladně.

I my Adélce blahopřejeme, děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a 9. dubna 2013 jí budeme držet palce, aby se jí podařilo i vystoupení v celostátním kole, které se bude konat až v dalekém Děčíně.

ctvrtlistek ctvrtlistek ctvrtlistek ctvrtlistek ctvrtlistek

Jana Chocholáčová

24. 2. 2013Martin Vondráček na FEKT VUT Brno

Ve středu 20.2.2013 obhájil náš student Martin Vondráček 8.A na UTEE FEKT VUT Brno (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a komunikační techniky) svůj projekt „ Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely“ před komisí ve složení doc.Ing.M.Steinbauer, Ph.D, doc.Ing.P.Kaláb,CSc. a další členové.

Aparatura je vyvinuta pro výzkum fotochemických procesů v rostlinách po ozáření světlem vhodné vlnové délky (470 nm, 660 nm, 740 nm) pro Ústav molekulární biologie a radiobiologie Agronomické fakulty MENDELU v Brně.

Komise konstatovala, že práce, aparatura i vlastní obhajoba byla na výborné úrovni, vyšší než bakalářské práce. Tento fakt zaručuje Martinovi přijetí na FEKT nebo FIT (fakulta informačních technologií). Zbývá mu úspěšně zvládnout maturitní zkoušky. Televizní záznam obhajoby můžete sledovat na ivančickém televizním okruhu v obvyklých časech.

vondracek vondracek vondracek vondracek vondracek vondracek vondracek vondracek

Vítězslav Světlík, vedoucí práce

19. 2. 2013Soutěž Finanční gramotnost

V průběhu prosince se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem této soutěže je zvýšení schopnosti žáků orientovat se v problematice peněz, cen, půjček a úvěrů. Soutěž se koná ve dvou kategoriích – pro nižší a vyšší stupeň gymnázia. Zúčastnilo se jí v nižší kategorii 46 studentů a ve vyšší kategorii 123 studentů. Nejlepší tři účastníci v každé kategorii utvořili družstvo, které zastupovalo naši školu v okresním kole.

V I. kategorii se družstvo ve složení Lukáš Krejčí ze 3.A, Ondřej Sova ze 4.A a Jan Jelínek ze 3.A umístilo v okresním kole na 5. místě. Ve II. kategorii obsadila děvčata Eva Eliášová z 6.A, Iveta Řezáčová ze 3.C a Barbora Levíčková z 6.A druhé místo. Bohužel do krajských kol postupuje vždy jen družstvo první, takže soutěž již pro naše zástupce skončila. Přesto děkuji studentům za účast i reprezentaci školy a věřím, že jim soutěž přinesla nové poznatky, použitelné v běžném životě.

Danuše Minsterová

15. 2. 2013N-trophy

Stejně jako minulý rok i letos náš tým „Audere est facere“ (Troufat znamená činit aneb odvaha neváhá) ve složení Martina Kadlecová, Marek Krejčík a Barbara Schweizerová ze septimy poměřil schopnosti v mezioborové soutěži N-trophy. Všech 101 přihlášených družstev mělo 120 hodin na prozkoumání, vyřešení a zpracování 4 netradičních kvalifikačních úloh z biologie, fyziky, chemie a logiky. Ve dnech 28.ledna až 1. února se náš veškerý volný i nevolný čas proměnil v hodiny strávené u počítače a u knih nad vyhledáváním nových informací, v laboratořích pozorováním pokusů a společnými debatami nad správným či špatným řešením. Úlohy jsme odeslali a pak nám už nezbývalo nic jiného než čekat, jak to všechno dopadne.

Dne 7. února jsme se zúčastnili „Odpoledne plné vědy“, které se konalo v areálu Přírodovědecké fakulty MU. Celým odpolednem nás provázely soutěže, konzultace s autory kvalifikačních úloh a seznamování s ostatními účastníky N-trophy. Na závěr jsme se dozvěděli vyhodnocení celého dne a také s napětím očekávané výsledky kvalifikačního kola. Musím říct, že tento den nemohl dopadnout lépe, v soutěžích na Odpoledni plném vědy jsme skončili 3. a v kvalifikaci jsme obsadili skvělé 5. místo.

A tak se teď můžeme spolu s dalšími 15 úspěšnými týmy těšit na finále, které se bude odehrávat 23.2.2013 v kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

Logo týmu Audere est facere - lev znázorňuje odvahu a 3 siluety členy týmu – 2 dívky (Martina, Barbara), 1 kluk (Marek)

Za tým Barbara Schweizerová

4. 2. 2013Interaktivní dílny

Dne 30.1.2013 čekaly naši kvartu interaktivní dílny o židech. Přijela k nám příjemná paní a hned v úvodu celou „akci“ rozdělila na 2 části. V první části nás seznámila s různými informacemi o židech za období druhé světové války. V druhé části se naše třída rozdělila na 5 skupin. Každá ze skupin dostala materiály s textem. Naším úkolem bylo si text přečíst, odpovědět na uvedené otázky a připravit si pro ostatní spolužáky krátký výtah toho, co jsme se dočetli.

Dozvěděli jsme se, jak vypadala Lodž, kam židi museli jezdit, všechno to, co zde zkusili, ale i to, jak jich spousta zahynula v Terezíně. V posledních minutách nám byl puštěn vzpomínkový film těch, kteří přežili. Z některých vzpomínek šel mráz po zádech. Měli to moc těžké. Z dílen jsme si odnesli zvláštní pocity, nové poznatky, a někteří dokonce i ponaučení o tom, že máme být rádi za to, co máme. Každopádně to pro nás byla moc zajímavá zkušenost a doufáme, že se něčeho podobného budeme mít šanci někdy zúčastnit.

Andrea Badinová, kvarta

4. 2. 2013Lyžařský výcvikový zájezd – Čenkovice 2013

Ve dnech 20.1. -26.1.2013 se studenti tříd 1.C, 5.A a 2.A zúčastnili lyžařského zájezdu do Čenkovic. Ubytovaní a stravování bylo v hotelu Atlas. Je třeba říct, že kvalita těchto služeb se oproti minulým ročníkům výrazně zlepšila.

Výcvik probíhal na lyžařských svazích v areálu Čenkovic a areálu Červená voda. Mohli jsme zde využít 6 lyžařských vleků, z toho dvě sedačkové lanovky. Sedačka v Červené vodě je nejdelší lanovka v Orlických horách. Sněhové podmínky byly vynikající a všichni studenti zvládli základy lyžování. Kurz byl ukončen lyžařskými závody ve slalomu. Samostatnou kategorii tvořilo družstvo se zaměřením na snowboard. Věříme, že i v příštím roce využije většina studentů možnost naučit se lyžovat v tak krásném prostředí.

Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik Lyžarský výcvik

Zdeněk Missbach

4. 2. 2013Petra Veselá opět zabodovala ve Fyzikální olympiádě

Velmi pěkného umístění dosáhla naše studentka Petra Veselá ze třídy 8.A v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A. Jak je vidět z výsledkové listiny, ze všech středních škol Jihomoravského kraje postoupilo pouze 9 studentů, mezi kterými Petra získala velmi pěkné 5. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za komisi fyziky Jarmila Ištoková

4. 2. 2013Matematická olympiáda kategorie Z9

Dne 23. 1. 2013 se žáci třídy 4.A – Michal Drozd a Jan Sobotka – zúčastnili okresního kola matematické olympiády pro žáky 9. tříd základních škol a kvart gymnázií. Do okresního kola mohli postoupit žáci, kteří v domácím kole vyřešili obtížné úkoly kola školního.

Michal Drozd se umístil na 6. místě a byl úspěšným řešitelem, Jan Sobotka obsadil 10. místo z celkových 16. K dosaženým úspěchům blahopřejeme.

Jarmila Ištoková

4. 2. 2013Energie – budoucnost lidstva

Dne 31. 1. 2013 se studenti tříd 4.A a 7.A osmiletého gymnázia a 3.C čtyřletého cyklu gymnázia v rámci zpestření výuky fyziky zúčastnili besedy Energie – budoucnost lidstva. Besedu zajišťuje pražská agentura JLM ve spolupráci s elektrárenskou společností ČEZ.

Cílem besedy bylo poskytnout studentům korektní informace o současnosti a výhledech domácí i světové energetiky a možnostech, jakým směrem se může ubírat. Pokusit se je inspirovat k zamyšlení nad hodnotou energie.

Studenti si prohloubili znalosti o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie, o výhodách, nevýhodách a možnostech různých typů elektráren. Po vysvětlení funkce jaderné elektrárny a jaderného reaktoru se dozvěděli také o zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. Celá beseda byla doprovázena promítáním prezentace s grafy, obrázky a fotografiemi.

Studenti si mohli osahat uranovou rudu, ze které se vyrábí palivo do jaderných elektráren. Přednášející také předvedl měření radioaktivního záření vyzařovaného z předmětů používaných v běžném životě. Např. ze světélkujících ručiček staršího budíku.

Beseda JML Beseda JML Beseda JML

Za komisi fyziky Jarmila Ištoková

29. 1. 2013 Konverzační soutěž v ruském jazyce

V pondělí 28.1.2013 proběhlo v budově gymnázia školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Účastníci soutěžili ve třech kategoriích : ZŠ – studenti kvarty, SŠ I – studenti kvinty, 2.C a 3.C a SŠ II – studenti 7.A. V první části řešili úkoly spojené s poslechem, část druhá byla konverzační.

Výsledky – kategorie ZŠ

2. místoJan Sobotka3. místoMarek Musil

1. místo Kristýna Sojková
Kategorie SŠ I
1. místo David Prokop (3.C)
2. místo Lada Jašková (5.A)
3. místo Lucie Štolfová (2.C)
Kategorie SŠ II
1. místo Lucie Tauberová
2. místo Kateřina Kailová

Do krajského kola postupují Kristýna Sojková, David Prokop a Lucie Tauberová. Gratulujeme a držíme palce!

Konverzační soutěž v ruském jazyce Konverzační soutěž v ruském jazyce Konverzační soutěž v ruském jazyce Konverzační soutěž v ruském jazyce

Eliška Suchánková

22. 1. 2013 Osvětové přednášky o kyberšikaně

V pátek 4. ledna a ve čtvrtek 10. ledna na našem gymnáziu proběhly osvětové přednášky o kyberšikaně, které v oba dny provedla Mgr. Zdeňka Procházková z Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a kriminalista Mgr. Roman Mráka, jenž přijel kolegyni 10. ledna podpořit. V prvním termínu se přednášky zúčastnili studenti nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, ve druhém termínu se vystřídaly první a druhé ročníky. Na začátku února se pak přednáška uskuteční ještě pro žáky třetích ročníků.

Kyberšikana, která se odehrává přes elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, počítače, sociální sítě atd., je velmi závažným druhem kriminality, kterého se často dopouštějí právě nezletilí. Ti mnohdy ani nemají ponětí, že se svým jednáním pohybují na hraně zákona, nebo že se dokonce nacházejí již za touto hranicí. Paní Procházková našim studentům kyberšikanu vysvětlila a přiblížila z pohledu oběti i agresora. Velmi zajímavé byly zejména policejní statistiky, které uváděly jednotlivé druhy kyberšikany podle četnosti výskytu. Zarážející bylo i to, kolik nezletilých je ochotno poskytnout neznámé osobě soukromé údaje a fotografie nebo se dokonce s takovým člověkem sejít. Materiál vložený na internet (sociální sítě) může agresorovi sloužit k napadání, obtěžování či dokonce vydírání. Paní Procházková tedy studenty upozornila na nástrahy internetu a především sociálních sítí a vyzývala k velké opatrnosti při poskytování údajů, vytváření účtů, zabezpečení hesel atd. Pan Mráka pak doplnil konkrétní případy, které na kriminálce řešily a které se týkaly právě nezletilých.

Přednáška, kterou vhodně doplňovalo i několik videí, studentům ukázala a vysvětlila nejen, co lze považovat za kyberšikanu a jak ji předcházet a bránit se jí, ale také je upozornila na možná rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí a apelovala na jejich odpovědnost, která je u mnoha z nich i trestní.

Přednáška o kyberšikaně Přednáška o kyberšikaně Přednáška o kyberšikaně Přednáška o kyberšikaně

Aleš Ziegler

31. 12. 2012 Ochutnávka sushi

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 proběhla u nás na gymnáziu ochutnávka sushi. Celá akce byla zahájena prezentací o Japonsku a jeho kultuře, vedená studentem gymnázia. Poté nám kuchaři z brněnské restaurace Leporelo představili různé druhy sushi od nigiri přes sahimi až k maki rolkám. Prozradili nám také, jaké suroviny jsou zapotřebí k přípravě kvalitního a chutného pokrmu a jak se má vlastně sushi konzumovat. Následovala názorná ukázka tvorby sushi a poté již byla řada na nás.

Každý měl možnost připravit si dvě vlastní maki rolky. Ta se skládala z rýže, obalené řasou a uprostřed měla vloženou okurku, nakládanou japonskou ředkev nebo lososa. Úkol vytvořit úhledné sushi rozhodně nebyl jednoduchý, ale ten nejtvrdší oříšek na některé stále ještě čekal. Nebylo to nic jiného než konzumace sushi hůlkami. Na stole samozřejmě nechyběla ani sojová omáčka, wasabi a nakládaný zázvor.

Nakonec následoval krátký vědomostní kvíz a vítěz si odnesl poukázku na jídlo ve zmíněné restauraci. Ostatní se alespoň mohli pyšnit pocitem, že vytvořili pěkné maki rolky a poté si na nich s užitím hůlek pochutnali. Rozhodně se tato ochutnávka sushi setkala s velkým ohlasem nejen mezi studenty, ale i mezi učiteli. Paní učitelce Krestýnové patří velké díky za uspořádání této zajímavé aktivity a podpora při organizaci akcí dalších.

Ochutnávka sushi Ochutnávka sushi Ochutnávka sushi Ochutnávka sushi

Marek Hándl, oktáva

31. 12. 2012 Školní kolo Soutěže recitátorů

V pondělí 17. prosince 2012 se na naší škole konalo školní kolo Soutěže recitátorů. Zúčastnilo se ho 11 mladších studentů, kteří bojovali o co nejlepší umístění ve dvou kategoriích.

V III. kategorii určené žákům primy a sekundy zvítězila Sabina Košťálová z primy, na 2. místě skončila Klára Sychrová ze stejné třídy.

Ve IV. kategorii zvítězila Barbora Adamová z tercie, 2. místo obsadil Jan Sobotka z kvarty.

Všichni jmenovaní budou reprezentovat školu v okresním kole soutěže 7. března 2013 v SVČ Ivančice. Přejeme jim hodně úspěchů.

Recitační soutěž Recitační soutěž

Milena Špiříková za komisi ČJL

20. 12. 2012 Studentské prezidentské volby

Na našem gymnáziu se konaly Studentské prezidentské volby, které uspořádala společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách. Projektu se v celé republice zúčastnilo přes čtyři sta středních škol. U nás probíhaly volby dva dny, a to v úterý 11. prosince od 8 do 13 hodin a ve středu 12. prosince od 8 do 12 hodin. Oprávněnými voliči byli studenti starší patnácti let, to znamená celé vyšší gymnázium a někteří žáci kvarty. Na regulérnost voleb dohlížela tříčlenná volební komise ve složení: Veronika Dudová (3.C), Barbara Schweizerová (7.A) a Jan Halada (7.A).

Členové volební komise studenty podrobně seznámili s průběhem a organizací voleb v pondělí 10. prosince. Pokyny pro voliče pak byly vyvěšeny také na nástěnce a vylepeny na dveřích před volební místností. Samotné volby vyučování nijak nenarušovaly, protože se volilo o přestávkách a obědové pauze. Druhý den volební komise hlasy sečetla. V první tabulce jsou uvedeny zisky jednotlivých kandidátů, ve druhé tabulce je uvedena celková volební účast i volební účast podle jednotlivých tříd.

Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty
Jméno Hlasy %
1. Vladimír Franz 40 25,48
2. Jan Fischer 30 19,10
3. Miloš Zeman 24 15,29
4. Karel Schwarzenberg 21 13,38
5. Zuzana Roithová 13 8,28
6. Jiří Dienstbier 11 7,00
7. Táňa Fischerová 9 5,73
7. Přemysl Sobotka 9 5,73
Celkem 157 100,00
Volební účast podle jednotlivých tříd i celková volební účast
Třída Volilo/voličů %
1. 7.A 21/22 95,45
2. 4.A 13/16 81,25
3. 3.C 21/26 80,77
4. 8.A 23/29 79,31
5. 1.C 16/22 72,73
6. 4.C 22/31 70,97
7. 6.A 17/30 56,66
8. 2.C 13/30 43,33
9. 5.A 11/27 40,74
Celkem 157/233 67,38

Pro srovnání je možné se také podívat na celkové výsledky Studentských prezidentských voleb, které jsou zveřejněné na této webové stránce.

Studentské volby Studentské volby Studentské volby Studentské volby Studentské volby Studentské volby Studentské volby Studentské volby

Aleš Ziegler

19. 12. 2012 Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pátek 14. prosince se konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Celkem 33 studentů soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Po úspěšném zvládnutí první části – poslechu – všichni postupně procházeli nástrahami konverzace se zkoušejícími. Soutěžící vedli rozhovor na vylosované téma, v odpovědích na dotazy vyučujících prokazovali svou pohotovost a obratnost ve vyjadřování v angličtině, správnou výslovnost i precizní používání mluvnických pravidel.

Po zhodnocení výsledků jednotlivých soutěžících porota stanovila toto pořadí:

Kategorie I. A
1. místo: Ivo Adam (sekunda)
2. místo: Petr Kříž (sekunda)
3. místo: David Tran (sekunda)
Kategorie II. B
1. místo: Veronika Hándlová (kvarta)
2. místo: Tomáš Blatný (kvarta)
3. místo: Dominik Ondra (kvarta)
Kategorie III. A
1. místo: Lucie Taüberová (septima)
2. místo: Martina Kadlecová (septima)
3. místo: Kateřina Sychrová (sexta)
Kategorie III. B
1. místo: Klára Jírová (sexta)
2. místo: Jana Pavlíková (sexta)

Všem umístěným soutěžícím blahopřejeme a vítězům, kteří postupují do dalšího kola soutěže, přejeme mnoho úspěchů.

Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ Konverzační soutěž z AJ

Za komisi AJ Eva Fukanová

19. 12. 2012 Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 6. 12. 2012 a ve středu 12. 12. 2012 se konaly školní kola Biologické olympiády kategorie C a D. Tyto kategorie jsou určeny pro studenty nižšího gymnázia. Tématem letošního ročníku pro obě kategorie je Ekosystém rybníků. Studenti postupně vypracovali teoretický test, laboratorní cvičení a poznali 30 druhů rostlin, hub a živočichů.

Kategorie C se zúčastnilo celkem 13 studentů z tercie a kvarty. Toto kolo suverénně vyhrála Veronika Hándlová ze 4. A, která získala téměř 90% všech možných bodů. Na 2. místě se umístila Sára Stránská taktéž ze 4. A. Obě dívky budou školu dále reprezentovat v okresním kole ve Zbýšově, které se bude konat na jaře příštího roku.

Kategorie D se zúčastnilo 8 studentů z primy a sekundy. V tomto kole zvítězil Ivo Adam ze 2. A, následovaný Jiřím Sabelem ze stejné třídy. Oba studenti taktéž postupují do kola okresního.

Postupujícím ale i všem zúčastněným přejeme mnoho dalších úspěchů.

Školní kolo biologické olympiády Školní kolo biologické olympiády Školní kolo biologické olympiády Školní kolo biologické olympiády

Martina Píšová

12. 12. 2012 Den otevřených dveří

V sobotu 8. prosince se opět „otevřely dveře“ pro všechny zájemce, kteří si chtěli prohlédnout naši školu. Den otevřených dveří se stal již tradicí, škola se snaží na sebe upozornit a i touto formou přilákat nové studenty. Loni poprvé se k naší akci připojila i školní jídelna, letos byl další novinkou shodný termín se Dnem otevřených dveří Základní školy Tomáše Garyka Masaryka.

A co mohli návštěvníci vidět? Hned ve vestibulu se příchozích ujali studenti – průvodci, kteří poskytli všem zajímavý výklad.

Kromě výstavek v učebnách odborných předmětů, učebnic a projektů studentů jsme se mohli chlubit i nedávnými výbornými výsledky v předmětových soutěžích. Příchozí si mohli prohlédnout nejen diplomy např. z literárních soutěží, ale i práce, za které tyto diplomy obdrželi. Ve druhém poschodí budovy bylo možno si v jedné z učeben prohlédnout kulisy z úspěšného studentského divadla Trojlístek pověstí, a kdo měl zájem, mohl se na chvíli posadit a sledovat záznam představení. Součástí Dne otevřených dveří byly také pravidelně se po celý den opakující schůzky rodičů s ředitelem školy Mgr. Radkem Musilem, kde byl prostor věnován především informacím o přijímacím řízení na naši školu. Nechyběla ani učebna s propagačními materiály ČEZu, v učebnách informatiky si mohli zájemci vyzkoušet testy studijních předpokladů společnosti SCIO, jejíž materiály k přijímacím zkouškám byly i k prodeji.

Stalo se už tradicí vydávat u příležitosti Dne otevřených dveří almanach – ročenku minulého školního roku, která byla též k dispozici.

Z dalších zajímavých výstavek připomeňme učebnu s projekty Evropské unie, kterých se škola účastnila či účastní, ať už je to právě skončený projekt Odysseus s tvorbou modulů v elearningovém prostředí, či probíhající vzdělávání pedagogických pracovníků nebo program pro ty nejmladší s názvem Nautilus, který je vede ke správným metodám učení se.

Velmi navštěvované byly samozřejmě učebny, v nichž se prováděly pokusy, to znamená, chemie a fyzika. Stranou nezůstala ani kultura a sport. V tělocvičně proběhly zápasy ve florbalu, ve fit centru trápili někteří jedinci svoje tělo. Součástí prezentace tělesné výchovy byla výstava pohárů a diplomů, které získali naši studenti. Hudebna zněla celý den zpěvem a hudbou studentské kapely. Svoje dveře otevřela i knihovna, vlastní výrobky představili studenti v učebně výtvarné výchovy.

Více než 200 návštěvníků využilo letos možnost seznámení se s naší školou. Mnozí z nich odcházeli s přesvědčením, že si podají přihlášku ke studiu právě k nám.

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

Milena Špiříková

11. 12. 2012 Konverzační soutěž v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 4. 12. 2012 se v budově našeho gymnázia konalo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Účastníci této akce soutěžili ve dvou kategoriích: II.B – žáci kvarty, III.A – studenti prvního až třetího ročníku vyššího stupně gymnázia. Nahlédněme tedy společně do výsledkové listiny:

Kategorie II.B
1. místo: Veronika Hándlová (kvarta)
2. místo: Kamila Kotková (kvarta)
3. místo: Andrea Badinová (kvarta)
Kategorie III.A
1. místo: Barbara Schweizerová (septima)
2. místo: Šárka Ruibarová (sexta)
3. místo: Andrea Leflerová (3.C)

Blahopřejeme a Veronice a Barbaře budeme držet palce, aby naši školu dobře reprezentovaly v okresním kole!

Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v německém jazyce Konverzační soutěž v německém jazyce

Jana Chocholáčová

3. 12. 2012 Atletické závody Ze školy na Botanku

Ve středu 21.11.2012 se v Brně konaly atletické závody Ze školy na Botanku, kterých se zúčastnili i studentky a studenti našeho gymnázia. Žáci měli možnost poměřit své síly v běhu na 30m a skoku dalekém a vysokém. Svými skvělými výkony se rozhodně mezi ostatními závodníky neztratili. Byli jsme svědky celé řady osobních rekordů a výborných výkonů, které jsou příslibem do dalších soutěží.

Velkou pochvalu zaslouží především dívčí část družstva, jež ovládla stupně vítězů ve všech třech disciplínách. Přebornicí v běhu na 30m se stala Edita Sklenská s časem 4,70 a na krásném třetím místě se umístila Lenka Täuberová s časem 4,96. I v další disciplíně kralovala naše děvčata. Ve skoku do dálky se Edita Sklenská umístila na prvním místě se skokem 4,66m a druhou příčku obsadila Lenka Täuberová výkonem 4,44m. Další medaile děvčata získala ve skoku do výšky, kdy Edita Sklenská vybojovala 2. místo překonáním výšky 140cm a hned za ní skončila Veronika Hándlová, která skočila jen o 5 cm méně. Ostatní závodníci už na stupně vítězů nedosáhli, přestože většina zlepšila svoje osobní rekordy. Tímto děkuji všem studentům za účast a skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

Příběhy bezpráví

Kateřina Voborná

3. 12. 2012 Okresní kolo v košíkové

Dne 29.11.2012 se zúčastnilo naše družstvo chlapců okresního kola v košíkové. Turnaj se konal ve sportovní hale v Ivančicích. Soutěžila družstva kategorie VI., tedy studenti I .a II. ročníku vyššího gymnázia.

Čtyři zúčastněná družstva se utkala systémem každý s každým. Naši studenti ihned v úvodním zápase narazili na každoročního vítěze ZŠ Ořechov. Po dramatickém boji jsme zvítězili 7 : 6, díky výborné obraně.

V dalším utkání jsme porazili ZŠ TGM a v posledním ZŠ Vl. Menšíka. Se ziskem 6 bodů jsme postoupili do krajského kola , které se koná 4.prosince v Kyjově. Vítězné družstvo tvořili studenti : Vojtěch Badin, Ondřej Zoubek, Ondřej Fučík, Martin Foral, Lukáš Urban, Tomáš Psota, Pavel Ptáček, Kamil Vokurek, Jan Beránek a Zdeněk Schoř. Blahopřejeme k prvenství a vzorné reprezentaci gymnázia.

Zdeněk Missbach

29. 11. 2012 Příběhy bezpráví

Ve čtvrtek 22. listopadu se studenti maturitních ročníků zúčastnili tradičního projektu, který se na naší škole koná již několikátý rok. Projekt Příběhy bezpráví je zaměřen na dobu komunistické nesvobody v Československu. Občanské sdružení Člověk v tísni, které Příběhy bezpráví realizuje, vždy nabídne několik dokumentů, z nichž vyučující dějepisu jeden vybere. Po projekci pak následuje debata s hostem, kterým může být odborník (historik) nebo pamětník. V rámci tohoto projektu naše škola spolupracuje s historikem Mgr. Tomášem Dvořákem Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Letos byl studentům promítán stejný dokument jako v minulém školním roce, který pojednával o problematice spolupráce se Státní bezpečností (StB). Název „Nikomu jsem neublížil“ vyjadřoval přesvědčení hlavních aktérů obou stran (donašečů i příslušníků StB), že svým jednáním vlastně nikoho nepoškodili. Dokonce ani z čistě morálního hlediska se většina protagonistů dokumentu necítila být vinna. Mgr. Tomáš Dvořák Ph.D. udělal rozbor dokumentu z hlediska práce historika a poukázal na hlavní problémy související s posuzováním spolupráce konkrétních lidí se Státní bezpečností. Na závěr náš host odpověděl na několik dotazů, které mu studenti položili.

Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví

Aleš Ziegler

Zobrazit starší aktuality