Přírodovědný kroužek GJB na víkend v Brně

26.4.-28.4.2013 se konal v Brně Bryologický víkend, a tak jsme se dohodli, že by nebylo od věci se na něj zajet podívat. A když už budeme v Brně, že se pokusíme nejen biologicky vzdělat, ale i zkusit si práci v terénu na vlastní kůži.

V pátek hned po škole jsme vyrazili „s plnou polní“ přeplněným pátečním autobusem do Brna, kde jsme měli domluvenou návštěvu zoo – díky rodinné známosti jsme se dostali do míst pro obyčejné návštěvníky nepřístupných.

Mezi největší a opravdu kuriózní zážitky patřilo setkání s močícím tapírem (Tapirus terrestris) a rosnicí sinou (Litoria caerulea), které se asi nelíbilo, že jsme si na ni sáhli, abychom se přesvědčili, jakou má slizkou pokožku. Ze zvířat, se kterými jsme přišli do kontaktu, určitě nesmíme zapomenout na papouška Ara ararauna, zvaného Eda, který je odchován člověkem a právě proto vyhledává lidskou společnost – přivítal nás srdečným „Ahoj“. O dost méně upovídaná byla želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria).

V zoo staničce jsme si pochovali zapáchající, ale o to víc přítulnou fretku (Mustela putorius). V chovu myší (Mus sp.) a potkanů (Rattus) jsme viděli jejich barevné varianty – všichni tito hlodavci jsou na zkrmení. Stejně je tomu i u malých osmáků degu (Octodon degus), kteří nám byli nabídnuti pro chov ve škole. Bohužel nejen kvůli blížícím se prázdninám jsme byli nuceni odmítnout. Zážitků sice přibývalo, ale čas utíkal, a tak jsme po sedmé hodině museli zoo opustit (mimochodem normálně se zavírá v šest).

Druhý den nás čekaly mechy. Přesto, že jsme už na srazu u Mendlovy univerzity pochopili, že budeme nejmladší, nenechali jsme se zahanbit. Střemhlav jsme se vrhli na zídku a do trávníku, kde jsme se setkali s běžnými, ale opomíjenými druhy, například: děrkavka poduškovitá (Grimmia pulvinata), kroucenec zední (Tortula muralis), rohozub nachový (Ceratodon purpureus), baňatka obecná (Brachythecium rutabulum), károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupresiformes), trněnka odstálá (Eurhynchium hians). Ve stejném tempu jsme pokračovali arboretem Mendlovy univerzity, kam mimochodem není vůbec snadné se dostat. Tam byly mimo další mechy i dvě játrovky: prateřín čtyřdílný (Praisira qadrata) a porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha).

V připravené laboratoři jsme pozorovali, preparovali, řezali a jinak upravovali mechy na podložní sklíčko, abychom se na mechové buňky, rozmnožovací útvary, lístky… mohli podívat podrobněji pod mikroskopem. Ale víc napoví asi několik fotek, které ukazují, jak pracujeme.

Práce v laboratoři nám nezabrala celý den, a proto jsme se rozhodli zbytek dne strávit hledáním zkamenělin v bývalém lomu na Hádech. A měli jsme štěstí, každý si našel a odnesl minimálně jednu fosílii Brachiopoda – ramenonožce, který tu žil, když byl ještě dnešní lom pod hladinou moře. Schránky dnešních ramenonožců:

Původní nedělní plán navštívit Junáckou louku v blízkosti hradu Veveří a prozkoumat tamější mechy nám zkazilo ranní deštivé počasí , a protože jsme na deštivou variantu nebyli zrovna nachystáni, strávili jsme den odpočinkem pod střechou Anthroposu. Ještě jsme stihli zaznamenat velký objev: kachnička mandarínská (Aix galericulata) žije na Svratce! Víkend se skutečně vydařil.

Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně Víkend v Brně

za přírodovědný kroužek GJB Michala Krestýnová