Den otevřených dveří 17.12.2008

Den otevřených dveří 17.12.2008Každý jistě rád zavzpomíná na čas prázdnin, kdy může putovat po různých hradech a zámcích. V každé komnatě čeká nějaké překvapení, každá má svou atmosféru a příběh velkých vítězství a zklamání.

V jakýsi podobný hrad plný turistů se proměnilo dne 15.12.2008 naše gymnázium. Nám, pomalu vysloužilým bojovníkům, se čas strávený za bezpečnými hradbami pomalu krátí, a tak jsme se ujali úkolu nalákat sem následovníky, kteří by po nás převzali žezlo.

Den otevřených dveří 17.12.2008Od rána bylo na chodbách živo – počínaje sklepením, kde nastávající posily našich řad mohly shlédnout například téměř alchymistickou dílnu s novou interaktivní tabulí (kterých nám na hradě od loňska značně přibylo!) v učebně chemie a veškeré možnosti pořádně se vyřádit v hudební výchově- zvlášť, když zde odpoledne začal účinkovat dvorní orchestr v podobně školní rockové kapely. Kdo se dostatečně nevybil v rytmu tance, mohl navštívit zbrusu novou posilovnu s 15 zdatnými oři v podobě spinningových kol, tam už ho ta energie jistě přešla…

Komu se nechtělo pod zemí čichat výpary chemikálií, mohl se podívat, jak se u nás každý může toulat po vzdálených zemích v učebně zeměpisu nebo se vrátit v čase do jejich historie v dějepisu a třeba se inspirovat od opravdových rytířů, jak obstát v boji (a nejen na bojišti).

Den otevřených dveří 17.12.2008A stoupali jsme stále výš. Na zdech jsme pomalu míjeli fresky, které tam namalovali ti nejlepší malíři z našich řad, aby po nich zbyla na hradě nějaká stopa – my kolem těch obrazů chodíme denně, takže se nad nimi nějak nepozastavujeme, ale našim návštěvníkům připadaly obdivuhodné.

V učebnách biologie jsme se ponořili do tajů všeho, co létá, plave, leze nebo běhá kolem nás a pod námi – najednou byli všichni úplně malincí a mohli vidět ty nejmenší detaily v trvalých biologických preparátech pod mikroskopem .

Úplně jinou atmosféru měly učebny fyziky – „turistům“ to zde muselo připomínat nějakou komnatu z budoucnosti, tolik displejů, křivek, grafů a podivných předmětů! Ovšem pro některé naše zkušené „vědátory“ jsou to předměty denní potřeby.

Den otevřených dveří 17.12.2008Největší úspěch měly asi tradičně počítačové učebny, které máme na našem hradě celkem tři. V nich si mohli zájemci vyzkoušet testy Scio, to znamená zkoušky, bez jejichž úspěšného absolvování jim zůstane hrad bohužel uzavřený.

Ke zlepšení nálady po testování pomohlo vystoupání až do nejvyšší věže, kde se nachází výtvarný ateliér a kde se jistě každému líbilo prohlédnout si okolí z ptačí perspektivy. Ale protože nemůžeme být věčně s hlavou v oblacích, tak nezbývalo nic jiného, než sejít opět dolů, kde si jako na každém správném hradě mohli návštěvníci před odchodem zakoupit nějaké „suvenýry“ nebo chvíli sledovat turnaj udatných rytířů z různých ročníků ve volejbalu.

Den utekl jako voda a brány se zase na rok uzavřely. Teď už zbývá jen popřát budoucím bojovníkům, aby náš hrad pro ně nezůstal nedobytnou pevností a těm, kteří zde už svou bitvu vyhráli, aby zde měli stále co objevovat a rádi se sem vraceli…

Martina Zimmermannová
studentka 7.A