Evropský den jazyků 2012

Také letos jsme připomněli Evropský den jazyků (26. 9.) besedami a prezentacemi, které studenty zajímavou formou seznámily s životem v cizojazyčném prostředí i poukázaly na nezbytnost umět se cizím jazykem domluvit.

Žáci primy a sekundy si vyzkoušeli, jak porozumí angličtině dobrovolnic ze Španělska a Litvy, které působí ve Středisku volného času v Ivančicích. Kromě nich se také od Slovenky dozvěděli řadu zajímavostí a ty zachytí ve svých projektech inspirovaných rodnými zeměmi účastnic této dobrovolnické služby.

Tercii a kvartu navštívily v hodinách zeměpisu Klára Jírová a Jana Pavlíková z 6. A, které se účastnily studijních pobytů v USA. V příjemné atmosféře se studenti alespoň v duchu vydali do vzdálených států USA, aby okusili, jak tam na střední škole chutná jeden školní rok daleko od domova.

Studenty prvních a druhých ročníků VG informoval ve své prezentaci Mgr. Radim Sedlák, zástupce Oxford University Press v Brně, o novém Oxford studijním slovníku, který splňuje všechny požadavky moderní příručky studenta anglického jazyka. Možnosti, jak slovník využít, jsou opravdu takřka neomezené.

Do Německa na zkušenou – to bylo téma zajímavé prezentace pro třetí ročníky VG, kterou představili na základě vlastních zkušeností pracovníci projektu Česko-německého fóra mládeže. Jeho cílem je podpořit zájem o německý jazyk a jeho studium prostřednictvím krátkodobých a střednědobých studijních pobytů v Německu.

Maturantům naše bývalé studentky Jana Nekudová a Tereza Lacinová přiblížily možnosti studia ve Velké Británii na mezinárodní univerzitě v Huddersfieldu. Obě studentky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity využily příležitost a odjely sem studovat závěrečný rok bakalářského studia. Povyprávěly o studiu samotném, o jazykové i finanční stránce pobytu. Obě úspěšně studium zakončily a obdržely titul Bachelor. Na závěr se shodly na jednom – možností je spousta, není to otázka peněz, jak si mnozí myslí, ale chce to jen odvahu!

Zkušenosti získané na těchto zajímavých aktivitách studenti určitě v budoucnu využijí a už teď se těší na další.

Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012

Eva Fukanová