Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna

Exkurze do Anthroposu a prohlídka BrnaExkurze do Anthroposu a prohlídka BrnaVe čtvrtek 30. září 2010 se 1.C zúčastnila každoroční exkurze do pavilonu Anthropos, kde měla možnost seznámit se s dalšími zajímavými informacemi o pravěkých dějinách u nás i ve světě včetně podrobného výkladu o jednotlivých vývojových etapách člověka v rámci evoluční teorie. Studenti tak měli možnost vidět např. kosterní pozůstatky nejznámějšího zástupce Australophitéka afarensis, tzv. Lucy, nebo mohli sledovat vývoj obličejové části i mozkovny jednotlivých zástupců rodu Homo na vystavených exponátech. Součásti expozice byly i rekonstrukce obydlí člověka v pravěku a samozřejmě nechyběly ani nástroje, které naši předkové běžně používali k získání a zpracování potravy. Velmi působivé byly také repliky nástěnných maleb z jeskyní Altamira (Španělsko) a Lascaux (Francie) nebo rekonstrukce pohřebišť nalezených na našem území, nejčastěji na Moravě. K Anthroposu neodmyslitelně patří model mamuta, u něhož se studenti po skončení výkladu a následné individuální prohlídce společně vyfotografovali.

Exkurze do Anthroposu a prohlídka BrnaExkurze do Anthroposu a prohlídka BrnaExkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Druhou část našeho vzdělávacího výletu do Brna tvořila procházka historickým centrem města. Začala na místě bývalé Židovské brány (ústí Masarykovy ulice na hlavní nádraží), následně pak pokračovala přes Kapucínské náměstí, Biskupský dvůr až na Zelný trh, kde mohli studenti spatřit několik významných staveb, předně kašnu Parnas, divadlo Reduta, Ditrichštejnský palác nebo barokní sloup Nejsvětější trojice. Další zastávkou byla katedrála sv. Petra a Pavla, vedle Špilberku snad nejznámější dominanta města Brna. Po prohlídce interiéru katedrály jsme pokračovali Denisovými sady přes Šilingrovo náměstí až na Dominikánské náměstí. Naší pozornosti samozřejmě neušla Nová radnice či kostel sv. Michala. Poté jsme se přesunuli ke Staré radnici a následně na náměstí Svobody, kde za nedlouho odbíjel celou hodinu nový „brněnský orloj“, který však svou zamýšlenou funkci plní jen stěží, neboť na něm hodiny nejsou téměř vidět. Poslední fáze prohlídky pak vedla kolem kostela sv. Jakuba na Moravské náměstí, kde je nově umístěn plastický model města Brna, obehnaného ještě hradbami. Tady naše prohlídka v podstatě skončila, zbývala již pouze cesta zpět na hlavní nádraží, a to přes Jakubské náměstí, Poštovskou a Josefskou ulici.

Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna Exkurze do Anthroposu a prohlídka Brna

Aleš Ziegler