Exkurze do Prahy

Návštěva Divadla na Vinohradech Jako každý rok, se i letošní maturanti zúčastnili poznávacího výletu do našeho hlavního města. Výletu se zúčastnila třída 4.C. pod vedením profesorů pana Aleše Zieglera a paní Lucie Ševčíkové. Exkurze probíhala ve dnech 14. – 16. září 2010. Jednotlivé dny byly vyplněny velice zajímavým programem, který se týkal především návštěvy hlavních pražských památek a muzeí.

Před pražskou LoretouPrvní den studenti navštívili Vyšehrad společně s Leopoldovou a Táborskou bránou, Rotundou sv. Martina, Vyšehradskými sady, hřbitovem na Vyšehradě a kostelem sv. Petra a Pavla. Jako večerní program bylo naplánované představení Ideální manžel v Divadle na Vinohradech.

Druhý den se uskutečnila exkurze nejen na Pražský hrad, ale i do Katedrály sv. Víta. Žáci se také dozvěděli něco málo o historii pražské Lorety a o Černínském paláci, který dnes slouží jako Ministerstvo zahraničních věcí. Dalším důležitým bodem našeho programu byla návštěva Národního muzea, které bude příští rok uzavřené kvůli nákladné a dlouhé rekonstrukci. Večer se pak již všichni těšili na muzikál Carmen v Hudebním divadle Karlín.

Před Pražským hrademNáplní posledního dne byla návštěva Židovského muzea. Prohlídka i s odborným výkladem průvodkyně trvala necelé 3 hodiny. V rámci této velmi zajímavé a poučné exkurze si studenti postupně prohlédli Maiselovu synagogu, Španělskou synagogu, Klausovu synagogu, Staronovou synagogu a Starý židovský hřbitov. Studenti tak získali další nové informace o židovské kultuře a historii.

Za 4.C musím podotknout, že se všem výlet velice líbil. Přinesl nám také mnoho nových informací.

Starý židovský hřbitov Prohlídka Starého židovského hřbitova Společná fotografie po prohlídce Židovského muzea Vyšehrad

Blanka Sigmundová, 4.C