Majáles 2008

Rok se s rokem sešel a další studenti ivančického gymnázia se příští týden budou připravovat na svou zkoušku dospělosti. A jak už bývá zvykem, i oni se rozloučili náležitým způsobem se svými vyučujícími a spolužáky – tradičním majálesem.

Ten letošní byl ve středu 7. května. O půl deváté už majálesově vystrojení studenti s napětím na školním hřišti očekávali, s čím noví maturanti přijdou, jak zhodnotí svoje čtyř – popřípadě osmileté působení na škole.

A maturanti opět nezklamali. Obě dvě třídy – jak 4.C, tak i 8.A – okořenily svůj program písničkami, vtípky na pány profesory i vzpomínkami na léta prožitá na škole. Pozdravit je přišel i místostarosta městského úřadu a hodně štěstí u maturit a špatného počasí v předmaturitním svatém týdnu – to aby se studenti mohli nerušeně doma připravovat – popřál ředitel gymnázia doktor Antonín Šerý.

Pak už se na svou tradiční cestu vydal majálesový průvod, který těm minulým nezůstal nic dlužen. Ivančičtí občané vždy obdivují vynalézavost studentů při tvorbě kostýmů. Letos mohli vidět žluté oblečky podle módy Krále Rozkoší Daniela Nekonečného, školáky, kteří nezlobí, protože i do školy si oblékli slušivé noční úbory a přinesli s sebou i postel s veškerým vybavením, písmenka abecedy, hrdiny Zoufalých manželek po česku, mnichy a další a další.

Majálesový průvod přišli pozdravit snad všichni ivančičtí školáci, a dokonce i ti nejmenší děti z mateřských škol s vlastnoručně vyrobenými mávátky.

V průvodu pochovaly školní mažoretky, hrála dětská dechová hudba Bobrava, jejímiž členy jsou i bývalí a současní studenti gymnázia.

Na konci své cesty uctili studenti památku Jana Blahoslava položením kytice k jeho památníku Ve Sboru.

Milena Špiříková

Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles Majáles