Mladí fotografují památky

Vít Chvátal, student 6.A, se umístil na 3. místě národního kola soutěže „Mladí fotografují památky“.

Mladí fotografují památkyVyhlášení vítězů této soutěže se uskutečnilo při slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2007. Stalo se tak ve Španělském sále Pražského hradu dne 16.4.2008.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2007 se jí zúčastnilo více než 20 000 mladých lidí z 43 různých zemí světa, kteří díky této soutěži poznávají kulturní dědictví jak své země, tak i národů celého světa. Rada Evropy stanovila pro její letošní ročník téma: architektonické dědictví. Nebyla pouhou „fotografickou“ akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím, což Vítek při své práci správně pochopil. Jeho vítěznou fotografií byl snímek ořechovského kostela. Mimoto ho zaujala malebná noční Telč a věže znojemských sakrálních staveb.

Asi se mu do paměti vryje neobvyklá atmosféra, která panovala ve Španělském sále onoho dubnového odpoledne, ale i stisk ruky ministra kultury ČR pana Václava Jehličky a předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS) pana Mgr. Petra Sedláčka, kteří mu předávali diplom a věcné ceny.

Pro prvních deset umístěných připravuje koncem května SHSČMS ještě jedno pěkné setkání na Staroměstské radnici se starostou MČ Prahy 1 ing. Petrem Hejmou a celodenní pobyt v matce našich měst.

Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěže se také SHSČMS rozhodlo vyslat na příští slavnostní vyhlášení ve Strasbourgu letos v zimě první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost seznámit se s kolegy z jiných zemí, poznat evropské instituce a získat další neocenitelné zkušenosti.

Mladému fotografovi už zbývá jen popřát: Dobré světlo!

Komise humanitních předmětů

Mladí fotografují památky Mladí fotografují památky Mladí fotografují památky Mladí fotografují památky