Slavili jsme DEVADESÁTKU

Slavili jsme DEVADESÁTKUV sobotu 16. května vyvrcholily oslavy 90. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích.

Slavili jsme DEVADESÁTKUV pátek 15. května se studenti sešli na svém Majálesu. Tentokrát počasí moc nepřálo, a proto se maturitní ročníky se svým programem uchýlily do jídelny škol. Ani trochu stísněné prostory nebránily studentské recesi, zpěvu, smíchu a veselí. Studenti 4.C a 8.A tak po svém poděkovali svým vyučujícím, rozloučili se s nimi, s kamarády i se školou. A protože se naštěstí počasí umoudřilo, vydali se v majálesovém průvodu, bohatě lemovaném diváky, od školy k pomníku Jana Blahoslava, aby uctili jeho památku. Průvod byl již tradičně velmi pestrý, jednotlivé třídy si i letos daly na svých kostýmech záležet, a tak jsme mohli vidět pochodující sirky, účastníky narozeninové oslavy, smajlíky, sportovce a další. Samozřejmě nechybělo čelo průvodu s dechovým orchestrem mladých – Bobrava a mažoretkami, které dostaly k výročí školy dárek, nové oblečky. Po průvodu zahrály na nádvoří radnice studentské kapely.

Slavili jsme DEVADESÁTKUZástupci vedení školy navštívili s kytičkou a upomínkovými dárky nejstarší absolventku školy – paní Marii Pospíšilovou (absolvovala v roce 1927) a paní profesorku Annu Fediovičovou – Nováčkovou, aby jim předali kytičku, pamětní list, výroční almanach a drobné upomínky na 90. výročí založení školy a popřáli jim hodně zdraví do dalších let. Položili i vzpomínkovou kytici na hrob bývalého ředitele školy doc. RNDr. Václava Kudláčka na ivančickém hřbitově.

Slavili jsme DEVADESÁTKUSlavili jsme DEVADESÁTKUA pak se škola připravovala na svůj velký den. Poslední úpravy – a v sobotu 16. května se v 9 hodin otevřely dveře všem zájemcům o prohlídku školy. Co bylo k vidění? Vybavení odborných učeben včetně historických i nových pomůcek, výstavky učebnic apod. Jednotlivé třídy seznámily příchozí se svým životem ve škole i mimo ni nástěnkami a panely v kmenových učebnách. Bylo připraveno několik výstavek věnovaných projektovému vyučování, programu EU Comenius, dalším mezinárodním kontaktům, úspěchům školy apod. V 10 hodin se konala vernisáž literární a výtvarné soutěže Škola a já, která byla k výročí vyhlášena. Zde byli oceněni nejúspěšnější autoři uměleckých dílek. Po poledni se sešli bývalí i současní pedagogičtí pracovníci na společném posezení, ředitel školy RNDr. Antonín Šerý přivítal významné hosty a provedl je školou. O Den otevřených dveří byl velký zájem. Školu navštívilo na tři sta absolventů, ale i zájemců o studium a dalších hostů.

Slavili jsme DEVADESÁTKUNa slavnostním veřejném zasedání, které se konalo v 16 hodin v kině Réna, byli přivítáni čestní hosté: člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam, člen Senátu Parlamentu ČR MUDr. Tomáš Julínek a tajemník Městského úřadu města Ivančice magistr Jiří Vařejka, kteří ve svých projevech vyjádřili především podporu škole. Byl promítnut film o Gymnáziu Jana Blahoslava, jenž pro tento účel natočila Televize Ivančice. Potlesk sklidilo i vystoupení aerobiku a dramatického kroužku. Večer po 17. hodině se absolventi sešli v prostorách Besedního domu, aby společně zavzpomínali na léta prožitá ve školních lavicích v Ivančicích.

Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU Slavili jsme DEVADESÁTKU

Milena Špiříková