Soutěž v cizích jazycích – v němčině

Dne 5. 12. 2023 se konalo v budově Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice školní kolo Soutěže v cizích jazycích – v němčině. Studenti bojovali ve dvou kategoriích: II. B – pro žáky tercie a kvarty, III. A – studenti 1. až 3. ročníků vyššího gymnázia. Soutěž se skládala ze dvou částí: poslechové a ústní (představení se, konverzace k danému tématu, popis obrázku). Všichni soutěžící byli skvělí – výborně se na soutěž připravili. Jaké tedy bylo hodnocení poroty?

Kategorie II. B: (všichni z kvarty A)

1. místo – Karolína Musilová

2. místo ̶ Simona Havlová

3. místo – Klára Knotková, Matyáš

Trembulák a David Zajíček

Kategorie III. A: 1. místo ̶ Thao My Nguyen (6. A)

2. místo – Štěpán Brych a Klára Doležalová

(6. A)

3. místo – Šárka Galová (6. A) a Adéla

Nováková (5. A)

Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony!

Za komisi NJ PhDr. Jana Chocholáčová