Sportovní zakončení školního roku 2009/2010

Sportovní zakončení školního roku 2009/2010I letošní školní rok jsme, již tradičně, zakončili pestrou škálou pohybových, a dalších, aktivit.

Sportovní zakončení školního roku 2009/2010V pátek 25. června proběhl na školním hřišti „Sportovní den“. Zúčastnily se ho třídy 1. – 5.A osmiletého studia a třída 1.C čtyřletého studia. Družstva zástupců jednotlivých tříd se utkaly v kopané, přehazované, odbíjené, pétanque a kroketu. Hodnocení tříd proběhlo na základě bodování podle počtu studentů, kteří se jednotlivých aktivit zúčastnili, a podle umístění v jednotlivých disciplínách. V celém „Sportovním dni“ tak byli nejúspěšnější naši nejmladší studenti, studenti 1.A, kteří obsadili celkově 1. místo. K vítězství jim pomohla jednak velká účast v jednotlivých soutěžích, ale především úspěch ve hře pétanque, kde jejich družstva obsadila s přehledem1. a 2. příčku. Na 2. místě skončila třída 2.A a na 3. pozici se umístila třída 1.C.

Sportovní zakončení školního roku 2009/2010 Sportovní zakončení školního roku 2009/2010 V úterý se všechny třídy naší školy zúčastnily „Branného závodu“ se stanovišti. Trasa závodu vedla okolo Ivančic a na jednotlivých stanovištích se studenti utkali ve střelbě ze vzduchovky, v hodu granátem na cíl, ve znalostech z historie Ivančic, ve znalostech a dovednostech týkajících se první pomoci, ve znalostech z botaniky a ve schopnosti orientace v terénu. Jednotlivé disciplíny byly opět bodovány. Všech 10 tříd závod úspěšně dokončilo a po celkovém součtu bodů z jednotlivých stanovišť se na 3. pozici umístila třída 7.A, na 2. místě třída 4.A a celkovým vítězem „Branného závodu“ se stala třída 5.A, která dosáhla výborných výsledků ve všech disciplínách. Plný počet bodů dosáhli studenti 5.A na stanovišti první pomoci a vynikali také v botanice, hodu granátem, orientaci i historii. Ani naši nejmladší studenti se v konkurenci starších tříd neztratili. Prima obsadila celkově 5. místo a například ve střelbě ze vzduchovky dosáhla spolu s kvartou vůbec nejlepších výsledků ze všech zúčastněných.

Sportovní zakončení školního roku 2009/2010Věříme, že obnovená tradice branných závodů přispěje k zájmu studentů o jednotlivé pohybové aktivity a k rozvoji všestrannosti tím, že zde mohou jednak prokázat své dosavadní, a také získat nové dovednosti a znalosti v různých oborech.

Vítězům sportovních soutěží k dosaženým výsledkům gratulujeme a chválíme vůbec všechny studenty, kteří se i v posledních školních dnech do soutěží aktivně zapojili. Všem přejeme příjemně prožité prázdniny a mnoho sportovního elánu i v příštím školním roce.

Sportovní zakončení školního roku 2009/2010 Sportovní zakončení školního roku 2009/2010 Sportovní zakončení školního roku 2009/2010 Sportovní zakončení školního roku 2009/2010

Veronika Šiplová