Výsledky přijímacího řízení 2019

Na Úřední desce byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení:

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků na úřední desce na webových stránkách www.gjbi.cz.

V souladu s § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004., v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Zápisové lístky se odevzdávají v kanceláři školy u pí Kocábové od 7:00 do 15:00 hodin.