Vzácná návštěva na našem gymnáziu

V pátek 8.října zavítal na GJB Ivančice ministr školství Mgr.Dobeš. Při neformální besedě studenti a studentky třetích a čtvrtých ročníků spolu se svými profesory a profesorkami položili ministrovi množství otázek, mnohé doslova na tělo. Musíme ocenit, že Mgr.Dobeš zodpověděl převážnou většinu dotazů s přehledem. Namátkou vybíráme:

Prof.Missbach: Kdy budou vysoké školy uznávat náročnější variantu maturitní zkoušky jako ekvivalent přijímací zkoušky? Odpověď ministra: Za 2 roky.

Prof.Dubčák: Neuvažujete o zavedení jednotných učebních plánů včetně učebnic? Odpověď ministra: Nelze zřizovat další instituci pro tento účel.

Prof.Musil: Budou se rušit deváté třídy? Stručná odpověď: Nikoli.

Martina Sachsová, 3.C: Proč byste považoval neúspěšnost nižší než 20% při státní maturitě za špatný výsledek? Ministr: Protože by to svědčilo o nízké náročnosti státních maturit.

Prof.Světlík: MS v Liberci skončilo finanční ztrátou 106 milionů Kč. Uhradí MŠMT tuto částku? Pokud ano, bude vymáhat příslušný obnos po organizačním výboru (K.Neumannová, J.Jindra a spol.)? Na to ministr dlouhosáhle rozebíral finanční situaci drobných i středních firem, které dosud nedostaly zaplacené faktury za svoje služby. Jednoznačné odpovědi se posluchači nedočkali.

Dotazů padlo více. Kdo si počkal, ten se dočkal. Pan ministr se omluvil za přibližně půlhodinové zpoždění, způsobené jízdou v automobilu bez zapnutého majáčku.

Závěrem nutno říci, že to nebyla první návštěva ministra školství na ivančickém gymnáziu. Po dokončené všestranné rekonstrukci a rozšíření budovy GJB včetně přilehlých prostor přestříhával pásku tehdejší ministr školství Ing.Ivan Pilip.

Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu Vzácná návštěva na našem gymnáziu

Vítězslav Světlík