Aktuality 2011/2012

Volná místa ve čtyřletém gymnáziu

Ve čtyřletém studiu máme ještě volná místa. Více informací získáte na sekretariátě školy (tel.: 546 451 109).

Ant. Šerý

19.7.2012 Evropské fondy hradí další vzdělávání učitelů

Brněnský deník rovnost, 19.4.2012 Naše škola obdržela v rámci Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost dotaci v celkové výši 1 352 034,09 Kč na realizaci projektu s názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Jana Blahoslava v oblasti komunikačních a organizačních kompetencí“ a s registračním číslem „CZ.1.07/1.3.10/04.0027“. Projekt bude probíhat od 1. 3. 2012 do 31. 1. 2013.

Podstatou projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků gymnázia v oblastech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání žáků. Učitelé se budou vzdělávat v oblasti komunikačních a organizačních kompetencí prostřednictvím 11 kurzů akreditovaných MŠMT pro DVPP a jednoho e-learningového kurzu. V letošním školním roce absolvovali učitelé dva kurzy, zbytek absolvují v průběhu příštího školního roku.

Ant. Šerý

1.7.2012 Zámek Lednice

Ve čtvrtek 21. června se uskutečnila exkurze do Lednice. Exkurzi spojenou s prohlídkou zámku, Minaretu a zámeckého skleníku si vybralo 42 studentů ze tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 7. A a 2. C.

Po příjezdu nás čekala prohlídka zámku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Zámek sloužil šlechtě jako letní sídlo, protože se dal v zimních měsících vytopit na pouhých 11 stupňů Celsia. Překvapilo nás zařízení koupelny, hlavně kohoutky na studenou i teplou vodu u obrovské vany z jednoho kusu mramoru.

Naše další cesta vedla k Minaretu, vzdálenému necelé dva kilometry od zámku. Těm, kteří překonali lenost a fobii, se po zdolání 302 schodů naskytl nádherný výhled na Pálavu i lednický park. Pak ještě seběhnout schody dolů a už byl čas na občerstvení. Bylo opravdu horko. Cestou zpět k zámku jsme zahlédli na stromech několik čápů a u břehů pár kvakošů.

Někteří studenti zvládli ještě prohlídku zámeckého skleníku, ostatní obdivovali krásně rozkvetlou rozlehlou zahradu.

Exkurze se vydařila, byl to příjemně strávený den.

Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice Zámek Lednice

Petra Mrázová

1.7.2012 Další stránka v Knize dobra

Kniha dobra Symbolickou Knihu dobra (tedy dobrých skutků) žáků našeho gymnázia, která vznikla v rámci již výše zmíněného projektu Nickyho rodina, studenti doplnili o další stránku. Zahlédli jsme v tisku zprávu pracovníků Dětského domova a Speciálních škol (MŠ a ZŠ) pro neslyšící v Ivančicích o tom, že se jim podařilo pro děti vybudovat novou knihovnu, ale dětských knih, které jsou v současné době velmi drahé, se jim nedostává. Uskutečnili jsme tedy v naší škole sbírku leporel, dětských pohádek a příběhů, dětských encyklopedií, časopisů plných obrázků, někteří z nás přidali i dětské stolní hry, dřevěná domina, pexesa, puzzle aj. I když již byl téměř konec školního roku, přesto si dali studenti i vyučující práci, že doma protřídili své knihovny a vybrali z nich dárky pro potřebné. Snad se budou dětem líbit!

Jana Chocholáčová

1.7.2012 Za odměnu v Bruselu

Evropský parlament Letošní maturantky Tereza Melkusová a Nikola Muzikářová (obě z 8.A) završily svoje studium na našem gymnáziu opravdu velkolepě. Tereza se stala vítězkou krajského kola literární soutěže „DESET LET MĚNY EURO“, kterou vyhlásila regionální Eurocentra ČR u příležitosti desátého výročí zavedení měny euro do oběhu. Nikola skončila na místě druhém. Odměnou jim byla cesta do Bruselu.

A tady jsou jejich zážitky: Zástupci společnosti CEBRE i Eurocenter pro nás připravili třídenní program, který nám nastínil náročnou práci europoslanců a dalších zástupců významných evropských institucí.

Naše výprava První den jsme navštívily Pražský dům, který od roku 2002 slouží jako sídlo Zastoupení hlavního města Prahy při Evropské unii a hájí zde jeho zájmy. Zde nás velmi zaujal hlavně reprezentativní hlavní sál, galerie a zahrada. V Pražském domě, postaveném koncem 19. století, se konají různé kulturní akce jako například koncerty a divadelní představení, dále pak přednášky, semináře, apod. Další na řadě byla návštěva Evropského hospodářského a sociálního výboru, který slouží, jak jsme se dozvěděly, jako poradní orgán Evropské unie.

Parlamentárium Následujícího dne jsme se setkaly s tiskovým mluvčím Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Radkem Honzákem. Informoval nás o tom, jaké to je pracovat v Bruselu. Velkým zážitkem pak bylo představení práce Evropské komise, které proběhlo v zasedací místnosti evropských komisařů. Přednášející byla zaměstnankyně Generálního sekretariátu evropské komise Magdalena Frouzová. Dále jsme si vyslechly přednášku ekonomického analytika generálního ředitelství Evropské komise pro Finanční a hospodářské záležitosti Alexandra Hobzy na téma ekonomická správa Evropské unie. Zajímavá byla také prohlídka historického centra Bruselu s dominantou Grand Place spojená s ochutnávkou proslulé belgické čokolády.

Brusel Evropská komise Poslední den jsme se zúčastnily prohlídky návštěvnického centra Parlamentaria, což je vůbec první centrum pro občany, které funguje ve všech 23 úředních jazycích Evropské unie. Dozvěděly jsme se zde více o evropské integraci. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla dvouhodinová simulace hlasování o nových evropských směrnicích. Naši cestu jsme zakončily návštěvou Evropského parlamentu spojenou se setkáním s Janem Tlamychem, asistentem europoslance Jana Březiny.

Výlet samozřejmě nebyl jen o Evropské unii. Prožily jsme pár pěkných dní s příjemnými lidmi – s výherci soutěže z ostatních krajů České republiky a s našimi milými a vstřícnými průvodci. Výlet do centra evropského dění jsme si náležitě užily a doufáme, že budeme mít s lidmi, které jsme zde poznaly, ještě příležitost se znovu setkat.

Tereza a Nikola

1.7.2012 Ivančice v projektových pracích studentů gymnázia

Ivančice v projektových pracích studentů gymnázia Pokud jste přišli do kina Réna v posledních dvou červnových týdnech zhlédnout autorské divadelní představení Trojlístek pověstí studentů Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích připravené k 800. výročí první písemné zmínky o našem městě o chvíli dříve, měli jste možnost prohlédnout si na několika panelech ukázky projektových prací z českého jazyka a literatury (vztahující se k Ivančicím) studentů septimy a 3.C.

Studenti se například poprvé v historii školy snažili vyhledat a uveřejnit fotografie ředitelů působících na našem gymnáziu od roku 1919, kdy bylo založeno. Byla to práce nelehká (šlo o portréty 13 ředitelů, z toho 12 mužů a jedné ženy), a ne vždy bylo téměř detektivní pátrání úspěšné. Budeme však hledat v archívech a sbírkách starých fotografií dále, abychom celou kolekci zcela doplnili.

Ivančice v projektových pracích studentů gymnázia Dalšími náměty projektových prací byla témata: Nickyho rodina (příběh N. Wintona a jeho záchrany 669 dětí v předvečer 2. světové války dokáže pozitivně ovlivnit svět i po 70 letech, vždyť každý z nás může druhému pomoci…), Ivančice a literatura, Ivančice a film atd., v nichž studenti například připomněli ivančické občany a rodáky, kteří významně přispěli svojí literární prací k propagaci města.

Jana Chocholáčová

1.7.2012 Po stopách Bible kralické

Po stopách Bible kralické V rámci exkurze, která se konala dne 26. června 2012, se studenti kvinty a 1.C vydali po stopách ivančické českobratrské tiskárny.

Biskup Jan Blahoslav se v 16. století snažil v Ivančicích vytvořit vzdělávací centrum nejvyšší úrovně a jeho součástí měla být i tiskárna, která zahájila činnost 2. prosince 1562. Pracovali v ní vynikající tiskaři a řezbáři (např. Václav Solín, Zachariáš Solín, Matěj Sabin Drahotušský aj.) a vydali zde 17 titulů představujících 19 svazků knih, z nichž Ivančický kancionál je považován za jeden z nejkrásnějších evropských tisků 16. století. V 70. letech 16. století však Ivančice přestaly být klidným místem pro působení tajné tiskárny „insula hortensi“, a ta musela být přestěhována do blízké kralické tvrze. Dnes je v Kralicích nad Oslavou možno navštívit nejen zbytky této tvrze, kostel, který tehdy užívala jednota bratrská, ale v Památníku Bible kralické také zajímavou expozici Dílo tiskařů jednoty bratrské.

Studenti se zde seznámili s prací na historickém tiskařském lisu, prohlédli si ukázky archeologických nálezů – literky, lžičky na tiskařskou barvu aj. S úžasem srovnávali, kolik času a úsilí tehdy tato práce vyžadovala – například 300 listů dnes každá domácí tiskárna vytiskne během dvou minut. Tehdy na tomto množství listů pracovalo devět tiskařů celý den!

Po stopách Bible kralické Dále si studenti prohlédli ukázky knih nejen z kralické tiskárny (zejména Bibli kralickou), ale také některé tisky ivančické (např. Musica, Ivančický kancionál aj.).

Po bitvě na Bílé hoře byla tiskárna přesunuta do Náměště, v roce 1629 do Přerova a na podzim téhož roku do polského Lešna. Zde se ujal řízení bratrské tiskárny Jan Amos Komenský. Při požáru Lešna v dubnu 1656, při kterém shořela Komenskému knihovna a část rukopisů, zanikla i tiskárna, jejíž celková produkce v letech 1562-1656 přesáhla 200 tisků. Jejich mimořádně vysoká typografická úroveň, obsahová kvalita i ryzí čeština je řadí mezi vrcholná díla evropského knihtisku.

Po stopách Bible kralické Po stopách Bible kralické Po stopách Bible kralické Po stopách Bible kralické

Jana Chocholáčová

1.7.2012 Komiks nás baví

O úspěchu našich sextánek Lucie Täuberové a Alžběty Králové v celostátní literárně výtvarné soutěži KOMIKS NÁS BAVÍ jsme již psali, teď si můžete jejich komiks prohlédnout.

Komiks nás baví

Komiks nás baví Komiks nás baví

Komiks nás baví Komiks nás baví

Komiks nás baví Komiks nás baví

Milena Špiříková

1.7.2012 Exkurze do České televize Brno

Exkurze do České televize Brno Ve středu 20. června 2012 navštívila skupina žáků nižšího gymnázia Českou televizi v Brně. Ráno jsme si museli všichni přivstat, protože jsme měli domluveno sledování živého vysílání Dobrého rána na ČT2. Před osmou hodinou se nás ujal jeden z pracovníků televize a už jsme mohli nakouknout pod pokličku vysílání. Z prostoru mezi kamerami jsme pozorovali moderátory, kteří zpovídali svoje hosty – Anetu Langerovou a cvičitele fitboxu, sledovali jsme, jak se vaří s medem, vyslechli zprávy, předpověď počasí i několik klipů. A už tu byl konec pro televizní diváky, ale začátek pro nás. Moderátoři spolu s dramaturgyní a režisérem pořadu se nám velice ochotně hodnou chvíli věnovali, aby odpověděli na naše všetečné dotazy. Po rozloučení s nimi jsme měli možnost prohlédnout si studio, vyzkoušet si, jaké to je, když hlasatelka počasí stojí před kamerami, jak nervózní jsou asi hosté, když je zpovídá moderátorská dvojice sledovaná okem televizního diváka. Nadšené tváře na fotografiích mluví za vše.

Exkurze do České televize Brno Další část návštěvy spočívala v prohlídce pracovišť, kudy nás provázel vlídný pan technik. Seznámil nás s tím, jak televizní pořady vznikají – co dělají zvukaři, střihači, režie, jak to vypadá při moderování zpravodajství, vyzkoušeli jsme si také čtecí zařízení. I když je televize plná moderních složitých technických přístrojů, vydrželi jsme pozorně sledovat výklad a vstřebávat všechny informace až do konce. Rozhodně lze říci, že se tato exkurze opravdu vydařila a že ji snad někdy v budoucnu budeme moci zopakovat.

Exkurze do České televize Brno Exkurze do České televize Brno Exkurze do České televize Brno Exkurze do České televize Brno

Eva Fukanová

24.6.2012 Trojlístek pověstí

Trojlístek pověstí | Autorské divadlo studentů GJB | Kdy: 26.6.2012, 18.00 | Kde: Kino Réna

17.6.2012 Terezínská tryzna a prohlídka Malé pevnosti

Cesta kolem šibenice Studenti septimy a třetího ročníku se v neděli 20. května 2012 zúčastnili Terezínské tryzny, která se konala od 10 hodin dopoledne na Národním hřbitově před Malou pevností Terezín. Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce trvala přibližně dvě hodiny a její program byl následující:

 • Nástup čestné stráže a hudby
 • Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově
 • Hymna ČR
 • Hlavní projev – Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
 • Křesťanská modlitba
 • Židovská modlitba
 • Giuseppe Verdi – Nabucco, sbor z 3. dějství opery (Děčínský pěvecký sbor)
 • Závěr tryzny

Popraviště Před vchodem do Malé pevnosti Kromě paní Němcové se tryzny účastnili také další významní ústavní činitelé, předseda vlády Petr Nečas ani prezident Václav Klaus mezi nimi však bohužel nebyli. Po ukončení vzpomínkové akce následovalo krátké občerstvení v samotném městě (Velká pevnost) a pak již přišla na řadu zřejmě nejzajímavější část výletního dne – prohlídka Malé pevnosti. Ta na studenty velmi zapůsobila. S velkým zájmem naslouchali výkladu paní průvodkyně a vše si důkladně prohlédli. Nejsilnějším zážitkem bylo vměstnání celé naší skupiny do jedné malé cely, v níž museli vězni přebývat v ještě větším počtu i několik měsíců. Otřesné podmínky, v nichž tehdy museli lidé žít, byly šokující. Kromě informací, týkajících se období druhé světové války, se studenti dozvěděli také další zajímavosti o Malé pevnosti. Paní průvodkyně nám např. ukázala celu, v níž byl vězněn Gavrilo Princip – atentátník, jenž v roce 1914 zastřelil následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este i s jeho manželkou Žofií Chytkovou a tím v podstatě zapříčinil rozpoutání první světové války. Na konci prohlídky studenti zhlédli ještě několik dokumentů ve zdejším kině, které si za války vybudovali Němci a vrátili se k autobusu, který nás bezpečně dopravil zpět do Ivančic.

Prohlídka Malé pevnosti I. nádvoří Malé pevnosti I. nádvoří Malé pevnosti (druhý pohled) Jedna z cel na I. nádvoří Malé pevnosti Jedna z cel na IV. nádvoří Před umývárnou Příprava na Terezínskou tryznu 2012 Národní hřbitov před Malou pevností Nástup čestné stráže Promítání dokumentů

Aleš Ziegler

14.6.2012 Astronomická olympiáda

Výsledky krajského kola:

Přestože do krajského kola postoupilo z našeho gymnázia v každé kategorii několik studentů, jejichž umístění již bylo na webových stránkách zveřejněno, vypracované práce odevzdali v termínu pouze tři studenti. Výsledkové listiny krajského kola je možno zhlédnout na stránkách astronomické olympiády.

Kategorie AB – 3. ročníky čtyřletého gymnázia a 7. ročníky osmiletého gymnázia: Lucie Kadlecová ze třídy 7.A (21 b ) se umístila na 3. místě. Soutěže se zúčastnilo 5 studentů Jihomoravského kraje.

Kategorie EF – 8. a 9. ročníky ZŠ a 3. a 4. ročníky osmiletého gymnázia: Michal Drozd ze třídy 3. A se umístil na 7. místě, Daniel Konečný z 3. A se umístil na 10. místě. V této kategorii se soutěže zúčastnilo 82 soutěžících.

Studentům k dosaženým úspěchům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za komisi fyziky Jarmila Ištoková

14.6.2012 Energie – budoucnost lidstva – postup do finále

Dne 4. 1. 2012 se studenti 3. ročníku čtyřletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia zúčastnili besedy Energie – budoucnost lidstva, kterou pořádá agentura JLM na středních a základních školách v České republice. Na konci pololetí vždy agentura pořádá soutěž družstev ze škol, v nichž besedy proběhly v daném pololetí. První kolo je korespondenční a ze všech zaslaných prací se vybírá pět nejlepších. Vítězná družstva postupují do finále, které se koná v Praze. V tomto pololetí soutěžilo celkem 122 družstev. Z našeho gymnázia se soutěže zúčastnila tři tříčlenná družstva a vybojovala velmi pěkná místa:

 • 5. místo, postup do finále a pozvánku do Prahy vybojovalo družstvo ze třídy 7. A – Lucie Kadlecová, Petra Veselá, Martin Vondráček
 • 6. místo obsadilo družstvo ze 3. C – Lukáš Dubnický, Jan Rosendorf, Roman Nováček
 • 19. místo – družstvo ze 7. A – Anežka Tomková, Pavel Doležal, Petr Musil

Studentům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za komisi fyziky Jarmila Ištoková

14.6.2012 Vyhodnocení soutěží z fyziky ve školním roce 2011/12

V končícím školním roce dosáhli naši studenti opět výborných výsledků při řešení okresních a krajských kol Fyzikální olympiády. Pokračování článku.

Jarmila Ištoková

6.6.2012 44. ročník Poháru rozhlasu 2012

44. ročník Poháru rozhlasu 2012 Během května proběhla postupová kola již tradiční sportovní soutěže škol, „Poháru rozhlasu v atletice“, která je určena žákům základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Již minulý rok dosáhlo družstvo mladších dívek (prima + sekunda) vynikajícího výsledku, když se mu podařilo postoupit až do krajského finále soutěže. Pokračování článku.

Veronika Šiplová

6.6.2012 Maturitní zkoušky 2012 – podzimní období

V souladu s § 2 odst. 5 a 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuji termín ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na úterý 11. září 2012. Začátek zkoušek bude v 9.00 hodin.

Ant. Šerý

29.5.2012 Matematický Klokan v okrese Brno-venkov

Soutěže Matematický klokan kategorie Junior (1. a 2.ročník SŠ) v okrese Brno-venkov se zúčast-nilo 159 studentů. Mezi prvními třemi má naše škola hned dva zástupce. Na prvním místě se umístila Lu-cie Tichá ze třídy 2.C a na třetím místě Marek Krejčík ze sexty. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Předmětová komise matematiky

29.5.2012 Chemická olympiáda kategorie B

Chemická olympiáda kategorie BV květnu se v areálu Univerzitního kampusu MU v Brně Bohunicích uskutečnilo krajské kolo chemické olympiády kategorie B – pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol. Studentka septimy Lucie Kadlecová je pravidelnou účastnicí této soutěže. Letos opět obstála se ctí, stala se úspěšnou řešitelkou a obsadila pěkné 10. místo. Gratulujeme a přejeme Lucie, aby své vědomosti s úspěchem využívala i v dalším studiu.

Danuše Minsterová

24.5.2012 Novinka – zveřejnění výsledků inspekční činnosti ČŠI

Jako novinku pro lepší informovanost rodičů a veřejnosti přidáváme na naše webové stránky hodnocení GJB Ivančice Českou školní inspekcí. Více v sekci Inspekční zprávy ČŠI

Ant. Šerý

16.5.2012 Do Bruselu jede i maturantka Nikola Muzikářová

Další skvělá zpráva přišla z brněnského regionálního Eurocentra, které pořádalo krajské kolo literární soutěže „DESET LET MĚNY EURO“. Spolu s vítězkou Terezou Melkusovou poletí do Bruselu i její spolužačka Nikola Muzikářová, která obsadila v soutěži druhé místo.

Blahopřejeme!

Milena Špiříková

16.5.2012 Botanická exkurze

Botanická exkurze Ve dnech 11.5. a 15.5. se třídy 5.A a 1.C zúčastnily exkurze do Botanické zahrady a skleníků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Prohlídka skleníků byla doprovázena odborným výkladem paní Mgr. Magdalény Chytré, s jejíž pomocí studenti vyplňovali i pracovní listy. Během prohlídky jsme navštívili skleník tropických rostlin s největší leknínovitou rostlinou světa Viktorií královskou, skleník kapradin a cykasů, kde dominují stromovité kapradiny, s nimiž se v naší přírodě nesetkáme, skleník subtropických rostlin, kde se pěstují méně náročné druhy palem jako je datlovník a skleník sukulentů a bromélií.

Po návštěvě skleníku následovala prohlídka areálu botanické zahrady, kde se studenti mohli blíže seznámit s velkým počtem bylin i dřevin.

Poznatky získané při této exkurzi budou studenti nadále využívat v hodinách biologie a při přípravě svého herbáře.

Botanická exkurze Botanická exkurze Botanická exkurze Botanická exkurze

Martina Píšová

15.5.2012 Krajské kolo biologické olympiády

Dne 11.5. 2012 proběhlo Krajské kolo biologické olympiády kategorie C (studenti 8. a 9. tříd a nižší gymnázia 3. a 4. ročníky) ve Středisku volného času Lužánky v Brně. Z okresního kolo do něj postoupila naše studentka Veronika Hándlová 3.A, která obsadila v konkurenci 25 soutěžících z celého Jihomoravského kraje krásné čtvrté místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Michala Krestýnová

15.5.2012 Literární soutěž NÁŠ SVĚT

Literární soutěž NÁŠ SVĚT V celostátní soutěži dětského literárního projevu Náš svět se na základě výběru odborné poroty mezi nejlepšími autory umístila studentka sekundy, Kateřina Orságová, která spolu s touto zprávou dostala rovněž pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže. To se koná na veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích dne 18. 8. 2012.

Spolu s pořadatelem soutěže blahopřejeme k úspěchu a věříme v Katčinu účast v další literární činnosti.

Eva Fukanová

15.5.2012 Jaderná maturita

V učebně obsadili první řadu a vše pozorně sledovali. Jaderná maturita je odborná stáž pro středoškoláky, kteří se zajímají o techniku a energetiku. Stáž trvá tři dny, probíhá v Jaderné elektrárně Dukovany a Temelín a je určena především pro studenty třetích ročníků partnerských středních škol. Stáž se skládá z teoretického i praktického představení jaderné elektrárny. Během přednášek se účastníci mimo jiné dozví, jak funguje primární a sekundární okruh elektrárny nebo k čemu slouží systém kontroly a řízení. Na teorii navazují exkurze do provozu elektrárny, kde je možné si některá zařízení prohlédnout.

Marek s Petrem u simulátoru blokové dozorny. Letos se Jaderná maturita v Dukovanech konala ve dnech 25. – 27. 4. 2012. Prvního kola se zúčastnilo 43 studentů partnerských gymnázií. Kromě Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice zde byli zástupci gymnázií z Krumlova, Velkého Meziříčí, Žďáru n. Sázavou, Moravských Budějovic, Brna – tř. kapitána Jaroše a Slo-vanské náměstí, Znojma, Třebíče.

Lucka si vyzkoušela kombinézu. Naše gymnázium zde reprezentovali studenti Lucie Kadlecová, Petr Musil, Marek Hándl a Roman Nová-ček. Vyslechli zajímavé přednášky, měli také příležitost navštívit strojovnu výrobního bloku, havarijní řídící středisko a školící středisko elektrárny včetně simulátoru blokové dozorny. Mezi maturanty zavítala se svou přednáškou předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

Ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Tomáš Žák, koordinátorka projektu Jaderná maturita Linda Štraubová a Králové Jadrné maturity – Marek, Lucie a Petr. Poslední den skládali studenti závěrečný vědomostní test a byli vyhlášení tři studenti s nejlepšími výsled-ky – Králové jaderné maturity. Výsledky našich studentů v letošním ročníku Jaderné maturity byly vý-borné – obsadili tři nejlepší místa. Králové Jaderné maturity v roce 2012 jsou tedy všichni z našeho gymnázia: Petr Musil, Lucie Kadlecová a Marek Hándl.

Jarmila Ištoková

13.5.2012 Krajské kolo kolo zeměpisné olympiády

Dne 18.4. 2012 proběhlo na pedagogické fakultě v Brně krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie D. Kategorii D reprezentují studenti vyššího gymnázia. Z okresního kola postoupil do Brna student maturitní třídy 8.A Zdeněk Horák. V konkurenci 12 studentů z Jihomoravského kraje se umístil na velmi pěkném 5.místě. K umístění blahopřejeme a přejeme neméně úspěšnou maturitu.

Zdeněk Missbach

3.5.2012 Ředitelská volna v květnu a červnu

V měsících květnu a červnu budou mít z organizačních důvodů níže uvedené třídy ředitelská volna:

2. května 5.A-7.A, 1.C-3.C
7. května celá škola
21. května 5.A, 6.A, 7.A
22. května 5.A, 7.A
23. května 1.C, 3.C
24. května 1.C, 2.C, 3.C
26. června 2.C, 6.A

Ant. Šerý

3.5.2012 MAJÁLES 2012

Majáles 2012 Předpověď počasí tentokrát stoprocentně vyšla a po celý majálesový den panovalo nádherné letní počasí. Nejen spolužáci a obyvatelé Ivančic, ale i sluníčko se tak přišlo rozloučit s letošními maturanty, které už po svátečním Prvním máji čekají státní maturitní zkoušky.

Ale od začátku. Letošní maturanti se nejdříve pestrým programem představili ve školní jídelně, kde se také rozloučili se svými vyučujícími, a především třídními profesory. Pozdravit je přišel samozřejmě i ředitel školy doktor Antonín Šerý. Do nastávajících dnů jim popřál hodně štěstí.

Pak už se začal řadit majálesový průvod, který se vedený mažoretkami vydal přesně o půl jedenácté za doprovodu dechové hudby Polanky na cestu Ivančicemi k památníku Jana Blahoslava . Tentokrát trochu za ztížených podmínek – procházelo se po silnici kolem výkopů, ale vše díky městské policii dopadlo na výbornou. Další odlišností od jiných let bylo to, že žáci ivančických škol měli ředitelské volno, takže nikdo neočekával špalíry přihlížejících. Opak však byl pravdou. Pestrý majálesový průvod sledovaly či dokonce po chodnících doprovázely stovky dětí i dospělých. Ivančičtí občané si už zařadili studentskou majálesovou slavnost do svých kalendářů.

U památníku Jana Blahoslava v ulici Ve Sboru se pak studenti položením kytice květů za zvuku studentské hymny poklonili památce velkého humanisty, jehož jméno naše gymnázium nese.

A co tedy na maturanty letos čeká?

Majáles 2012 Hned 2. května zasednou všichni do lavic k didaktickým testům z českého jazyka, a poté ještě k písemné práci z českého jazyka. Následující den splní obdobné úkoly v anglickém jazyce ti, kteří si tento jazyk vybrali ke státní maturitě. V pátek pak přijdou na řadu ostatní, totiž ti, kteří si zapsali státní maturitní zkoušku z matematiky.

Následující volné dny mnozí maturanti vyplnění nejen učením se na ústní zkoušky, ale i přijímacími zkouškami na vysoké školy.

V týdnu od 21. do 25. května se pak v budově školy budou konat ústní zkoušky, jak státní, tak školní části maturit.

P.S. Fotografie pořídil pan Tomáš Navrátil. Další fotky najdete na tn-foto-rajce-idnes.cz

Majáles 2012 Majáles 2012 Majáles 2012 Majáles 2012

Milena Špiříková

3.5.2012 Krajské kolo Olympiády z českého jazyka

Krajské kolo Olympiády z českého jazyka Dne 26. 4. 2012 se studentka septimy Barbora Kračmarová zúčastnila krajského kola Olympiády z českého jazyka, které se konalo ve SVČ Lužánky v Brně. Mezi 30 účastníky této soutěže si v kategorii středních škol vedla opravdu dobře – ve velmi náročné gramatické části získala společně s dalšími dvěma soutěžícími nejvyšší počet bodů, celkově se po slohové části umístila na 5. místě (s rozdílem 1,5 bodu od 1. místa) a je nominována jako náhradnice do celostátního kola.

Barboře gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. A pokud by jela soutěžit do celostátního kola, budeme jí všichni držet palce!

Jana Chocholáčová

3.5.2012 Další úspěch v soutěži

Sextánky Lucie Täuberová a Alžběta Králová se umístily v celostátní literárně výtvarné soutěži KOMIKS NÁS BAVÍ ve své kategorii na jednom z deseti prvních míst. Na kterém přesně, to se dozvědí až na vyhlášení vítězů soutěže 18. května 2012 na 18. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festi-valu Svět knihy Praha 2012.

Blahopřejeme a přejeme co nejlepší umístění.

Listinu vítězů najdete na stránkách www.rostemesknihou.cz

Milena Špiříková

26.4.2012 Velký úspěch v literární soutěži

Maturantka Tereza Melkusová (8.A) završila svoje studium na našem gymnázium opravdu velkolepě. Stala se vítězkou krajského kola literární soutěže „DESET LET MĚNY EURO“, kterou vyhlásila regionální Eurocentra ČR u příležitosti desátého výročí zavedení měny euro do oběhu. Odměnou pro vítěze je cesta do Bruselu.

Terezo, gratulujeme, přejeme hodně štěstí v kole celostátním a děkujeme za reprezentaci školy.

Milena Špiříková

25.4.2012 Výsledky přijímacího řízení

V sekci Přijímací řízení uveřejňujeme výsledky přijímacího řízení.

Ant. Šerý

19.4.2012 Projekt – Krytosemenné rostliny

V letošním školním roce 2011/12 vypracovávali studenti 2.A biologický projekt na téma Krytosemenné rostliny. Cílem práce bylo bližší seznámení se s nejvýznamnějšími čeleděmi tohoto oddělení. Studenti poznatky, které získali při zpracování projektu, budou nadále využívat v hodinách biologie. Výsledky práce jsou prezentovány na panelech v budově školy.

Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny Projekt Kryptosemenné rostliny

Martina Píšová

19.4.2012 Členovci

V letošním školním roce 2011/12 zpracovávali studenti 1.A v rámci výuky biologie projekt na téma Členovci. Cílem projektu bylo blíže poznat základní znaky vybrané skupiny a následně vybrat a popsat několik zajímavých zástupců. Výsledky své práce studenti prezentovali na panelech umístěných ve škole.

Projekt Členovci Projekt Členovci Projekt Členovci Projekt Členovci Projekt Členovci Projekt Členovci

Martina Píšová

17.4.2012 Krajské kolo Biologické olympiády, kategorie B

Krajské kolo Biologické olympiády, kategorie B V pátek 13.4. 2012 se konalo krajské kolo 46. ročníku Biologické olympiády kategorie B, kterého se zúčastnila vítězka školního kola Martina Kadlecová z 6.A. Martina ve velké konkurenci 36 soutěžících z celého Jihomoravského kraje obsadila krásné 2. místo. Tímto místem si vysloužila účast na dvoutýdenním Letním odborném soustředění na táborové základně v Běstvinách.

Krajské kolo Biologické olympiády, kategorie B Toto soustředění je určeno pouze nejúspěšnějším soutěžícím z krajských kol. Organizátorem celé akce je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Studenti se zde mohou seznámit s nejmodernějšími metodami biologického, ale i chemického výzkumu, mohou zde potkat odborníky z oblasti přírodních věd a vyslechnou od nich zajímavé přednášky.

Martině tímto gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Martina Píšová

15.4.2012 Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo Dne 21. března 2012 se na Základní škole v Modřicích konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naše gymnázium reprezentovali čtyři studenti, a to vždy dva v každé kategorii: Pavla Čechová a Tomáš Jordánek z kvarty v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií a Barbora Kračmarová (septima) s Gabrielou Hrdovou (oktáva) v kategorii středních škol.

Velmi úspěšně zvládla soutěž zejména Barbora Kračmarová, která s minimálním rozdílem jednoho bodu obsadila 2. místo a postupuje do krajského kola olympiády. Všichni jí blahopřejeme a budeme jí držet palce 26. dubna, kdy bude hájit barvy našeho gymnázia ve SVČ Lužánky – Brno.

Jana Chocholáčová

15.4.2012 Projekt Nickyho rodina

„Víte, v každé době se dá druhým pomáhat. Jde o to, aby se člověk zbavil své lhostejnosti. Pak zjistí, že v každé chvíli se dá něco udělat…“

N. Winton

Projekt Nickyho rodina Dne 2. dubna 2012 zhlédli studenti našeho gymnázia velmi emotivní dokumentární film M. Mináče Síla lidskosti. Vypráví příběh záchrany 669 dětí sirem Nicholasem Wintonem v předvečer druhé světové války. Na film navazovala beseda se Zdeňkem Tulisem, který je otcem interaktivního vzdělávacího projektu Nickyho rodina, jenž je podporován Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vychází z toho, že Wintonův příběh dokáže pozitivně ovlivnit svět i po 70 letech. Studenti mají možnost zapojit se do projektu v několika aktivitách – např. hledání Wintonových dětí, literární zpracování tematiky holocaustu a osobní odpovědnosti, a především zapojením se do tzv. Hnutí dobrých skutků. Vždyť každý z nás může druhému pomoci…

To, že toto téma není studentům našeho gymnázia cizí, dokazují jejich činy nejen nárazově, tedy když je vyhlášen jeden konkrétní projekt, ale jejich dlouhodobá práce v této oblasti, o které se mnohdy můžete dozvědět i na stránkách Ivančického zpravodaje – např. práce našich studentů v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Ivančicích, pomoc chlapci Danovi z dětského domova při Speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích v rámci internetového projektu Čtení pomáhá a spolupráce s těmito školami, „adopce na dálku“ dvou dětí – guinejského a indického chlapce atd. Zápisů do pomyslné Knihy dobra by bylo mnohem více.

Ještě jednou se tedy vraťme spolu s panem Tomem Schreckerem (zachráněné dítě) k námětu již zmíněného projektu: „Wintonův příběh inspiruje tisíce mladých lidí udělat pro náš svět něco pozitivního, a tím pádem se naše velká ‚Nickyho rodina‘ neustále rozrůstá. Dveře této rodiny jsou otevřeny všem lidem dobré vůle a dobrých skutků.“ Z toho po nás všechny vyplývá jediné – na dobré skutky není člověk nikdy starý.

Jana Chocholáčová

15.4.2012 ŠPÍL-BERG 2012

ŠPÍL-BERG 2012 ŠPÍL-BERG 2012 Ve dnech 24. a 25. března 2012 se zúčastnila studentka kvinty našeho gymnázia Adéla Rausová 10. ročníku krajského kola přehlídky amatérského přednesu Wolkrův Prostějov 2012, kterou pořádá Divadelní fakulta JAMU v Brně, SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint a Ateliér divadlo a výchova s licencí NIPOS ARTAMA (účelové zařízení Ministerstva kultury ČR).

Během přehlídky měli vystupující možnost podílet se na dvou zajímavých workshopech vedených pedagogy DF JAMU Brno. První z nich pod názvem Poezie a jak ji sdělit vedla paní Ivana Valešová, herečka Národního divadla v Brně a pedagožka na JAMU v Brně. Recitátoři zde pracovali s básněmi J. Kainara a J. Skácela. Druhý seminář – Voiceband – vedl pan Zdeněk R. Šturma, vedoucí souborů Voiceband a Ústaf.cz. Zde si zájemci mohli vyzkoušet, co vše je možné vyjádřit hlasem.

Po workshopech následovala Trocha pohybu a rozmluvení s profesionály z JAMU, a poté již následovala recitace připravených textů účastníků I. kategorie (tj. recitátoři ve věku 15-17 let). Soutěžící ve druhé kategorii vystupovali v neděli 25. 3. Odborné porotě předvedli všichni účastníci dva texty. Po recitaci následovala odborná diskuse. I přesto, že Adéla patřila k nejmladším recitátorům, zaujala svým výkonem i výběrem textů (J. Suchý – Sestra, R. Fulghum – jedna z povídek z knihy Možná ano, možná ne) nejen porotu, ale i obecenstvo, které na její přednes velmi pozitivně reagovalo a odměnilo ji značným počtem hlasů v divácké soutěži i dlouhotrvajícím potleskem.

Jana Chocholášová

3.4.2012 Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Dne 12.03.2012 jsme se já, Marek Hándl, a moje sestra Veronika Hándlová zúčastnili v Brně krajského kola Konverzační soutěže v AJ. Veronika se ve své kategorii II. B (tercie a kvarta) umístila mezi devíti soutěžícími na pěkném 5. místě. Mně se nakonec podařilo v kategorii III. B získat 3. místo. Udělali jsme si tedy příjemný výlet a byla to skvělá příležitost procvičit si konverzaci s rodilými mluvčími.

Marek Hándl, 7.A

3.4.2012 Krajské kolo Biologické olympiády

Krajské kolo Biologické olympiády V pátek 30. března 2012 na MZLU v Brně proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie A. Do tohoto kola postoupily studentky z 8. A Pavlína Chládková a Kateřina Šancová, která se však pro nemoc nemohla zúčastnit. Pavlína Chládková tradičně předvedla vynikající výkon a v těžké konkurenci 36 účastníků z celého Jihomoravského kraje se umístila na vynikajícím 2. místě. Tím si zabezpečila účast v Ústředním kole 46. ročníku Bio, které proběhne ve dnech 23. – 27. dubna 2012 na MU v Brně. Věřím, že i přes nevhodný termín (státní maturitní zkoušky), se Pavlína Ústředního kola BiO zúčastní a bude úspěšně reprezentovat naši školu. Držím palce a ještě jednou blahopřeji.

Ivan Bulva

3.4.2012 Okresní kolo biologické olympiády

V čtvrtek 29.března se uskutečnilo Okresní kolo biologické olympiády kategorie C, na základní škole J.A. Komenského ve Zbýšově. Do tohoto kola postoupili studenti Veronika Hándlová (3.A) a Tomáš Jordánek (4.A), kteří naši školu reprezentovali. Veronika Hándlová skončila na druhém místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce.

Michala Krestýnová

29.3.2012 Návštěva Lidic

Dne 14. 3. 2012 se studenti tercie a kvarty Pavla Čechová, Michal Drozd, Tomáš Jordánek, Tomáš Jurajda, Zuzana Kadlecová, Marek Musil, Dominik Ondra a Michael Ondrášek zúčastnili – spolu s Mateřskou školou, Základní školou a Dětským domovem Ivančice – zájezdu do Lidic.

Dostali jsme ho od Nadačního fondu GJB jako odměnu za Dějepisnou olympiádu. Lidice jsou obec ve Středočeském kraji. 10. 6. 1942 byla tato obec vypálena a srovnána se zemí nacistickými okupanty kvůli atentátu na Reinharda Heydricha. Po válce byly Lidice postaveny znovu.

Ráno v 6:00 jsme se všichni sešli před budovou gymnázia. Do Lidic jsme přijeli kolem deváté hodiny. Tam jsme se setkali s paní Šupíkovou, která nás celým dnem provázela. Jako jedna z několika lidických dětí byla vybrána k poněmčení, a tak celou tragédii přežila. Paní Šupíková nás nejdříve zavedla na místo, kde původní Lidice stály. Ukázala nám zbytky staveb, pomník dětí a společný hrob obětí lidické tragédie. Poté následovala beseda v Lidické galerii. Zde nám paní Šupíková povyprávěla o svém osudu. Myslíme si, že to bylo pro všechny velmi zajímavé. Po této besedě jsme měli oběd v restauraci. Protože nás čekala několikahodinová cesta domů, museli jsme se s Lidicemi rozloučit. Celá exkurze nás velmi zaujala a odvezli jsme si s sebou spoustu zážitků.

Návštěva Lidic Návštěva Lidic Návštěva Lidic Návštěva Lidic

P. Čechová, T. Jordánek, T. Jurajda, Z. Kadlecová a M. Ondrášek

25.3.2012 Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 14.3.2012 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž probíhala současně ve všech kategoriích A, B, C, D na ZŠ Modřice v Brně. Každá kategorie měla své vlastní téma, společné všem kategoriím byly úkoly: práce s atlasem, práce bez atlasu a praktická činnost. Všichni účastníci prokázali dobré znalosti a dovednosti. Umístění našich studentů bylo následující.

Kategorie A 10. Zoja Doupovcová 1.A 23,5b
Kategorie B 15. Patrik Ptáček 2.A 51,5b
Kategorie C 13. Veronika Hándlová 3.A 81b
Kategorie D 5. Petra Veselá 7.A 48,5b
2. Zdeněk Horák 8.A 54,5b
postup do Krajského kola (18.4.2012)

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Michala Krestýnová

25.3.2012 Matematická soutěž Klokan

V pátek 16. března se na našem gymnáziu již tradičně uskutečnila matematická soutěž Klokan. Celkem 90 studentů soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a blahopřejeme vítězům!

Kategorie Benjamín
Pořadí Jméno Třída Body
1. Kateřina Orságová 2.A 91
2. Zoja Doupovcová 1.A 89
3. Petra Illová 2.A 76
Kategorie Kadet
Pořadí Jméno Třída Body
1. Michal Drozd 3.A 79
Veronika Hladká 4.A 79
2. Tomáš Jurajda 4.A 75
Michal Ondrášek 4.A 75
3. Jan Sobotka 3.A 69
Kategorie Junior
Pořadí Jméno Třída Body
1. Lucie Tichá 2.C 96
2. Marek Krejčík 6.A 90
3. Eliška Aldorfová 2.C 78
Kategorie Student
Pořadí Jméno Třída Body
1. Marek Hándl 7.A 66
2. Jaroslav Střecha 4.C 59
3. Marie Dvořáková 3.C 58

Předmětová komise matematiky

25.3.2012 Školní kolo chemické olympiády

V březnu se na naší škole uskutečnila školní kola chemické olympiády ve dvou kategoriích. Tato soutěž je velmi náročná a vyžaduje od zúčastněných studentů nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v laboratoři a pečlivou domácí přípravu. Účastníkům patří pochvala a poděkování za jejich snahu a píli. Děvčatům na prvních místech přeji hodně úspěchů při reprezentaci našeho gymnázia na úrovni kraje.

Výsledky kategorie C
Pořadí Jméno Třída
1. Lucie Täuberová 6.A
2. Lenka Nováčková 6.A
3. David Juráň 6. A
Výsledky kategorie B
Pořadí Jméno Třída
1. Lucie Kadlecová 7.A

Danuše Minsterová

13.3.2012 Výsledky voleb do školské rady za rodiče

Do školské rady byli za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni paní Alena Filipová a paní Bc. Gabriela Sklenská. Podrobné výsledky najdete na stránce Volby do školské rady při GJB Ivančice.

Ant. Šerý

11.3.2012 Experimentální soutěž N-trophy

Experimentální soutěž N-trophy V sobotu 25. února se v kampusu Masarykovy univerzity konalo finále mezioborové soutěže N-trophy pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Zúčastnil se ho i tým Audere est facere, který tvořili Barbara Schweizerová, Marek Krejčík a Martina Kadlecová ze sexty našeho gymnázia.

Experimentální soutěž N-trophy Experimentální soutěž N-trophy Do posledního kola soutěže jsme se spolu s dalšími jedenácti týmy probojovali díky úspěšnému zvládnutí domácích kvalifikačních úloh. V průběhu finálového dne jsme řešili experimentální úkoly z oblasti biologie, chemie, fyziky a logiky. Hledali jsme roztok, ve kterém se bude nejlépe dařit kvasinkám. Zkoumali jsme, jak funguje magnetický urychlovač -Gaussovo dělo. Vyzkoušeli jsme si například i úlohu z analytické chemie. Soutěž dokonale prověřila týmovou spolupráci, zvládání časové tísně a také naše vědomosti. Hodnotila se i prezentace výsledků.

Přes velkou konkurenci a náročnost úloh jsme nakonec obsadili 9. místo. Celá soutěž nás velice bavila. Nasbírali jsme cenné zkušenosti, které bychom chtěli zužitkovat v příštím ročníku N-trophy.

za tým Martina Kadlecová

11.3.2012 Studentský ples

Dne 2. března 2012 proběhl v Besedním domě v Ivančicích Studentský ples Gymnázia Jana Blahoslava. Ples byl zahájen v 8 hodin předtančením klasických tanců v podání skupiny Mighty Shake. Následovaly břišní tanečnice ze skupiny Belynky, které nám všem opět vyrazily dech. O hudbu se nám letos postarala kapela Fantastic band. Ta nás bavila až do půlnoci, kdy ji přerušilo losování velké tomboly. Po tombole zábava gradovala, aby potom ve 2 hodiny ráno skončila podle zákona o zachování energie na návrat domů. Pro nás studenty 3.C a 7.A se jednalo o vyvrcholení několikaměsíčních příprav, pro ostatní zúčastněné se snad jednalo o několik hodin zábavy. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok, kdy předáme pořadatelskou štafetu letošní 2.C a 6.A.

Studentský ples Studentský ples Studentský ples

Lukáš Dubnický, 3.C

3.3.2012 Kandidáti do školské rady za rodiče

Do opakovaných voleb do školské rady se přihlásili celkem tři kandidáti za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky. Jejich jména a charakteristiky najdete na stránce Volby do školské rady při GJB Ivančice.

Ant. Šerý

27.2.2012 Okresní kolo Konverzační soutěže v němčině

Okresní kolo Konverzační soutěže v němčině Úspěšně nás v okresním kole Konverzační soutěže v němčině v kategorii III.A reprezentovala 15. února 2012 Karolína Krejčí ze 3.C. Soutěž se konala společně s s regionem Brno – město v Brně v SVČ Lužánky a Karolíně se podařilo vybojovat pěkné 3. místo.

Milena Špiříková

27.2.2012 Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti

Ve čtvrtek 23. února 2012 v Městské knihovně v Ivančicích představily své Závěrečné práce čtyři naše studentky oktávy.

Tématem Nely Křupalové byla Reklama kolem nás, Klára Vaňková se ve své práci věnovala interiérovému designu, Kateřina Šancová si vybrala téma Jóga jako prevence proti onemocněním a Tereza Badinová seznámila přítomné se závažnými problémy v prezentaci Demokratická republika Kongo – peklo na zemi.

Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti Představení Závěrečných prací našich studentů ivančické veřejnosti

Milena Špiříková

23.2.2012 Výstava Od studenta k vědci

Výstava Od studenta k vědci Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jedna z oblastí, v níž působí, je i podpora nadaných studentů na středních školách v JMK.

Výstava Od studenta k vědci V rámci popularizace vědy a snahy nalákat do této perspektivní oblasti co nejvíce studentů sestavila JCMM výstavu s názvem Od studenta k vědci. Jedná se o Sérii deseti plakátů popularizujících přírodovědné a technické obory. V termínu od 23.2. do 2.3. bude tato půtovní akce umístěna ve vestibulu našeho gymnázia.

Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci Výstava Od studenta k vědci

Radim Dubčák

22.2.2012 Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiádyŠkolní kolo Biologické olympiádyŠkolní kolo Biologické olympiády V pondělí 20.2. 2012 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie B, které je určeno pro studenty 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia. Tématem letošní ročníku jsou Tvary v živé přírodě. Studenti vypracovávali několik úloh. První část se týkala potravních specializací živočichů. Druhá část testovala teoretické znalosti z ekologie, ale i genetiky živočichů. V další části studenti poznávali 30 druhů rostlin a živočichů. Poslední praktická část zkoušela laboratorní schopnosti studentů při práci s listy muškátu. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 studentů. Nejlepší vědomosti a dovednosti prokázala Martina Kadlecová z 6.A, která získala výborných 75 % bodů. Na druhém místě se umístila studentka 1.C Gabriela Chmelařová. Nejlepší studenti se zúčastní 13.4. 2012 Krajského kola v Brně.

Postupujícím ale i všem zúčastněným přejeme mnoho dalších úspěchů.

Martina Píšová

20.2.2012 Biologická olympiáda kategorie A

Biologická olympiáda kategorie A Biologická olympiáda kategorie A V pátek 17. února 2012 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A. Soutěžící studenti plnili úkoly na téma Tvary v živé přírodě. První úkol se zabýval proteiny – vznik a význam tvarů. Tento úkol obsahoval i část, kterou studenti museli vypracovat s použitím různých programů na internetu. Dále určovali 30 přírodnin, řešili vědomostní test se 30 otázkami a praktický úkol na téma Různorodost tvarů na pokožce rostlin. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

Celkové umístění soutěžících:

 • 1. místo: Chládková Pavlína (8. A), 85,5 bodu
 • 2. místo: Šancová Kateřina (8. A), 71 bod
 • 3. místo: Veselá Petra (7. A), 62,5 bodu
 • 4. místo: Dvořáková Marie (3. C), 42,5 bodu
 • 5. místo: Černý Jan (7. A), 34,5 bodu

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Ivan Bulva

15.2.2012 Florbal

Florbal V pátek 6. ledna 2012 se náš tým děvčat zúčastnil turnaje ve florbalu pro střední školy. Akce probíhala ve sportovní hale na Rybářské ulici. Na tuto chvíli jsme se připravovaly na pravidelných trénincích a tak jsme se nemohly dočkat. Proti nám nastoupily dívky ze Šlapanic, SŠDOS Moravský Krumlov a obávané Gymnázium Židlochovice.

Každý tým si zahrál se všemi protivníky. Naše škola si vedla už od začátku velmi dobře a myslím, že mnohé protihráčky byly překvapené. Nakonec i my samotné, protože jsme obsadily krásné druhé místo.

Z haly jsme odcházely s úsměvem na tváři a s odhodláním nadále trénovat. Tento den nám bude připomínat pohled na pohár, který jsme získaly a jsme na něj právem pyšné.

Lucie Huslíková, 5.A

3.2.2012 Doplňovací volby do školské rady

V souvislosti s novelou školského zákona vyhlašujeme doplňovací volby do školské rady. Podrobné informace najdete na stránce volby do školské rady při GJB Ivančice.

Ant. Šerý

31.1.2012 Návštěva hejtmana

Dne 17.1.2012 navštívil naši školu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Nejdříve besedoval s žáky 2. ročníků. V průběhu besedy hejtman žákům přiblížil fungování krajské správy a samosprávy, situaci ve školství a dopady novel školského zákona na vzdělávání a výchovu. Po besedě si prohlédl budovu gymnázia. Potěšilo nás, že se hejtmanovi naše škola líbila. Návštěva proběhla v přátelském duchu a všichni si z návštěvy odnesli příjemné zážitky.

Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana Návštěva hejtmana

Radek Musil

23.1.2012 Den otevřených dveří na našem gymnáziu

Den otevřených dveří na našem gymnáziu V sobotu 21. ledna 2012 od 9 do 15 hodin se opět otevřely dveře Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích pro širokou veřejnost. Tentokrát se Den otevřených dveří konal v sobotu, aby možnost prohlédnout si školu měli všichni zájemci, tedy i ti, kteří by ve všední dny pozvání nemohli využít.

Den otevřených dveří na našem gymnáziu Průvodci po budově školy jim byli studenti, kteří se plně věnovali všem příchozím, zavedli je do učeben, ve kterých si návštěvníci mohli prohlédnout např. různé výstavky věnované projektovým pracím studentů, úspěchům v soutěžích, výuce jednotlivých předmětů atd. Odborné učebny představovaly pak zájemcům různé přístroje a pomůcky.

Téměř každou hodinu probíhaly opakované besedy s ředitelem školy, který uchazečům o studium vysvětloval možnosti studia i způsob podávání přihlášek.

Den otevřených dveří na našem gymnáziu V jedné ze tříd byl promítán film o historii školy, v několika dalších učitelé seznamovali s interaktivními učebnicemi a prací s nimi, další třída byla věnována prezentaci projektu Evropské unie ODYSSEUS – tvorba modulů v e-learningovém prostředí.

Den otevřených dveří na našem gymnáziu V počítačových učebnách si mohli zájemci vyzkoušet SCIO testy k přijímacím zkouškám, v učebnách výtvarné výchovy byly vystaveny obrazy a oděvní tvorba. Samozřejmě byla otevřena i školní knihovna s výstavkou ročenek a jubilejních almanachů, které si mohli příchozí i zakoupit.

Ve fit sálu probíhala zkouška dramatického kroužku, v hudebně zkouška kapely, v tělocvičně zápasy ve florbalu

Tentokrát se připojila i školní jídelna, kde si mohli všichni vyzkoušet, jak chutná studentům školy.

Den otevřených dveří na našem gymnáziu Den otevřených dveří na našem gymnáziu Den otevřených dveří na našem gymnáziu Den otevřených dveří na našem gymnáziu

Milena Špiříková

15.1.2012 Školní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 4. 1. 2012 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády kategorií A a B, kterého se zúčastnili studenti primy a sekundy. O týden později, dne 11. 1. 2012, se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C, ve kterém spolu soupeřili studenti tercie a kvarty. Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti jak při práci s atlasem, tak v části čistě vědomostní. Vítězové všech tří kategorií postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 14. 3. 2012 na ZŠ Modřice.

Kategorie A (prima)
Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Doupovcová Zoja 29
2. místo Filipová Kristýna 26
3. místo Eckstein Jan 25
Kategorie B (sekunda)
Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Ptáček Patrik 51
2. místo Novák Viktor 42
3. místo Fráňa Patrik 40
Kategorie C (tercie + kvarta)
Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Hándlová Veronika 52
2. místo Sobotka Jan 51,5
3. místo Pham Quynh Trang 44,5

Školní kolo Zeměpisné olympiády Školní kolo Zeměpisné olympiády Školní kolo Zeměpisné olympiády Školní kolo Zeměpisné olympiády

Hana Brabcová

15.1.2012 Astronomická olympiáda

Už třetím rokem se v listopadu mohli studenti všech tříd gymnázia zúčastnit školního kola Astronomické olympiády. Soutěž probíhala postupně po tři středy, úspěšní řešitelé postupují do krajského kola.

Kategorie AB – soutěžili 3 studenti ze třídy 7.A, do krajského kola postupují:
Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Kadlecová Lucie 7.A 16
Veselá Petra 7.A 16
Kategorie CD – soutěžilo 8 studentů ze tříd 1.C a 5.A, do krajského kola postupují:
Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Zeman Ondřej 5.A 12
Ruibarová Šárka 5.A 10
Kategorie EF – soutěžilo 16 studentů ze tříd 3.A a 4.A, do krajského kola postupují:
Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Jurajda Tomáš 4.A 35
Pavlík Marek 4.A 35
Ondráček Michal 4.A 34
Konečný Daniel 3.A 34
Sládek Pavel 3.A 33
Drozd Michal 3.A 30
Jelínek Tomáš 4.A 28
Procházka Michal 3.A 28
Michalík Lubomír 4.A 27
Musil Marek 3.A 25
Ondra Dominik 3.A 25
Urban Vojtěch 3.A 23
Paulíček Mikuláš 3.A 22
Górny Tomáš 3.A 20
Kún Josef 3.A 19
Kategorie GH – soutěžilo 11 studentů ze tříd 1.A a 2.A, do krajského kola postupují:
Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Jelínek Jan 2.A 29
Ševčík Jakub 2.A 29
Novák Viktor 2.A 23
Kuneš Antonín 1.A 18
Krejčí Lukáš 2.A 17
Slámová Kristýna 1.A 17
Bukovský Petr 2.A 16
Tran David 1.A 16
Kocáb Richard 1.A 15

Jarmila Ištoková

15.1.2012 Besedy pro 3. ročníky vyššího gymnázia

Dne 4. 1. 2012 se studenti 3. ročníků vyššího gymnázia zúčastnili dvou besed, které pořádá agentura JLM na školách:

Beseda o energetické budoucnosti lidstva

Cílem besedy je poskytnout mladým lidem formou a v rozsahu odpovídajícím jejich úrovni vzdělání a myšlení věcné a korektní informace o současnosti a výhledech domácí i světové energetiky a možnostech, jakým směrem se může ubírat. Pokusit se je inspirovat k zamyšlení nad touto problematikou. Besedy o energetice financuje elektrárenská společnost ČEZ.

Beseda o onkologii

Cílem této besedy je poskytovat účinnou formou osobního kontaktu seriózní informace o onkologických onemocněních prezentované kompetentními a důvěryhodnými lidmi. Prostřednictvím mladých lidí osvětově působit v rodinách. Besedy o onkologii financují zdravotní pojišťovny a farmaceutické společnosti.

Obě besedy byly velmi zajímavé a studenty zaujaly.

Jarmila Ištoková

15.1.2012 Pozoruhodný křemík, mrazivý dusík

Se zajímavými přednáškami přijeli za našimi studenty 22. prosince 2011 odbornící z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Pozoruhodný křemík

Pozoruhodný křemík Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček poutavou formou seznámil studenty s výrobou křemíku na požadovanou čistotu, převedením materiálu z polykrystalické formy na monokrystal, další úpravou pro polovodičovou výrobu,… Význam křemíku v posledních padesáti letech stále roste. Je to sice třetí nejrozšířenější prvek na naší planetě, přesto je obtížné zpracovat tuto surovinu do podoby superčistého monokrystalu.

Mrazivý dusík

Mrazivý dusík RNDr. Pavel Konečný, CSc. Společně se svou asistentkou předvedli řadu efektních experimentů s kapalným dusíkem (-195,8 °C). Při takto nízkých teplotách mění materiály své vlastnosti (mechanické, elektrické,…) a neplatí zkušenosti z našeho každodenního života.

Přednášek se zúčastnili studenti čtyřletého studia a vyššího gymnázia osmiletého studia.

Jarmila Ištoková

15.1.2012 Pythagoriáda 8

Dne 30. 11. 2011 se studenti tercie zúčastnili školního kola Pythagoriády. Soutěže se zúčastnilo 20 studentů, úspěšných řešitelů bylo pouze pět. Studenti, kteří postupují do okresního kola 18. 1. 2012.

Pořadí Jméno a příjmení Počet bodů
1 Jan Sobotka 11.0
2 Michal Drozd 11.0
3 Daniel Konečný 9.0
4 Veronika Hándlová 9.0
5 Dominik Ondra 9.0

Jarmila Ištoková

15.1.2012 Vánoční hala Brno 16.12.2011

Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili soutěže v halové atletice v Brně. Úspěšně reprezentovali školu ve skoku dalekém, vysokém, sprintu a hodu medicinbalem.

Edita Sklenská získala bronzovou medaili ze sprintu a Vojtěch badin z hodu medicinbalem. Ostatních 8 studentů podalo vynikající výsledky, které naleznete (ted cesta nebo link na uložený excel-soubor). Všem sportovcům gratulujeme!

Vánoční hala Brno 16.12.2011 Vánoční hala Brno 16.12.2011 Vánoční hala Brno 16.12.2011

Klára Marvánová

4.1.2012 Školní kolo Soutěže recitátorů

Školní kolo Soutěže recitátorů Ve středu 21. prosince 2011 se na naší škole konalo školní kolo Soutěže recitátorů. Zúčastnilo se ho 7 mladších studentů, kteří bojovali o co nejlepší umístění ve dvou kategoriích.

V III. kategorii určené žákům primy a sekundy postupují do oblastního kola z 1.místa primán Antonín Kuneš a z místa druhého Kateřina Orságová ze sekundy.

Ve IV. kategorii zvítězil Jan Sobotka z tercie, 2. místo nebylo uděleno.

Všichni jmenovaní budou reprezentovat školu v oblastním kole soutěže 8. března 2011 v SVČ Ivančice. Přejeme jim hodně úspěchů.

Milena Špiříková za komisi ČJL

30.12.2011 PF 2012

PF 2012, pohodu na síti…

23.12.2011 Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 20. prosince 2011. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: studenti primy a sekundy v kategorii IA, studenti tercie a kvarty v kategorii IIB, studenti vyššího gymnázia v kategorii IIIA a poslední kategorii IIIB tvořili studenti, kteří měli možnost v minulosti pobývat delší dobu v zahraničí.

Soutěž začala poslechovým cvičením, pokračovala konverzací na vylosované téma a popisem obrázku. Všichni soutěžící se pustili s vervou do boje a bodové rozpětí mezi nimi bylo někdy opravdu malé.

Zde jsou výsledky:

IA
 • 1. Lukáš Krejčí 2.A
 • 2.–3. Viktor Novák 2.A
 • 2.–3. Kateřina Orságová 2.A
IIB
 • 1. Veronika Hándlová 3.A
 • 2. Valerie Šrenková 4.A
 • 3. Alžběta Březinová 4.A
IIIA
 • 1. Karolína Krejčí 3.C
 • 2. Martin Vondráček 7.A
 • 3. Martina Kadlecová 6.A
IIIB
 • 1. Marek Hándl 7.A
 • 2. Anna Rybníčková 3.C
 • 3. Jiří Pavlík 3.C

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech soutěže.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Jana Ďatková

16.12.2011 Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce Školní kolo 38. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo na našem gymnáziu v úterý 6. prosin-ce. Zúčastnilo se ho celkem 72 studentů. V I. kategorii pro tercii a kvartu soutěžilo celkem 50 stu-dentů a ve II. kategorii určené pro studenty vyššího gymnázia reprezentovali svoji třídu většinou 3 zástupci. A letošní výsledky?

KATEGORIE I
 • 1. místo: Pavla Čechová (4.A)
 • 2. místo: Tomáš Jordánek (4.A)
 • 3. místo: Lada Jašková (4.A)
KATEGORIE II
 • 1. místo: Barbara Kračmarová (7.A)
 • 2. místo: Lucie Kadlecová (7.A)
 • 3. místo: Gabriela Hrdová (8.A)

První dva z každé kategorie postupují do březnového okresního kola. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů.

Milena Špiříková za komisi ČJL

16.12.2011 Konverzační soutěž v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce V pondělí dne 12. 12. 2011 se na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice konalo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Klání proběhlo ve dvou kategoriích – II.B pro žáky tercie a kvarty, III.A pro studenty 1. – 3. ročníku vyššího stupně gymnázia.

Toto jsou jeho výsledky:

1. kategorie II.B:
 • 1. místo – Veronika Hándlová (tercie)
 • 2. místo – Tereza Košťálová (kvarta)
 • 3. místo – Aneta Sklenská (kvarta)
2. kategorie III.A:
 • 1. místo – Karolína Krejčí (3.C)
 • 2. místo – Marek Hándl (7.A)
 • 3. místo – Barbara Schweizerová (6.A)

Všem oceněným blahopřejeme a vítězkám budeme držet palce v únoru, kdy budou reprezentovat naši školu v okresním kole této soutěže.

Za komisi NJ J. Chocholáčová

15.12.2011 Pišqworky

Pišqworky V úterý 8. listopadu se náš tým Škvorci ze septimy našeho gymnázia zúčastnil oblastního kola turnaje družstev Pišqworky, pořádaného Masarykovou univerzitou. Soutěžili jsme ve složení: Barbora Kračmarová, Lenka Krollová, Lucie Kadlecová, Martin Kašparovský a Pavel Doležal. A jak to všechno probíhalo?

Náš tým dorazil v určenou hodinu do Gymnázia na Slovanském náměstí, kde se turnaj konal. Spolu s námi se sjelo dalších devět týmů z Brna a okolí a přesně v 9 hodin jsme se rozdělili do skupin, každá skupina po pěti družstvech, a začalo piškvorkové klání. Po čtyřech odehraných zápasech jsme postoupili do druhého kola z druhého místa!

V druhém kole nás však čekal tvrdší oříšek. Souboje byly velice napínavé, některé končily remízou, protože síly byly naprosto vyrovnané. Propracovali jsme se až do boje o 3. místo, ten však v prvním kole skončil remízou! Vše leželo na bedrech naší kapitánky Lenky, která měla zastupovat náš tým v rozstřelu proti kapitánovi druhého družstva. Lenka vše s přehledem zvládla a díky tomu se náš tým umístil na krásném třetím místě, hned za Elgarťáky II. (Gymnázium Elgartova Brno). Vítězem oblastního kola se stal tým Pohorky (Cyrilometodějské gymnázium Brno).

I když atmosféra při zápasech byla velice napjatá, mezi soupeři panovalo velice přátelské souznění. Soutěžení nás velice bavilo a třetí místo pro nás bylo krásnou odměnou.

Lucie Kadlecová, 7.A

13.12.2011 Školní kolo Biologické olympiády

V úterý 13.12. 2011 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie D, které je určeno pro naše nejmladší studenty, tedy pro žáky primy a sekundy. Studenti využívali své teoretické znalosti z problematiky vztahů mezi organismy, které si na závěr mohli ověřit i v praktickém úkolu. Olympiády se zúčastnilo celkem 11 studentů. Nejlepší vědomosti prokázal student primy Ivo Adam. Na druhém místě se umístila studentka sekundy Sabina Krausová. Oba studenti postupují do okresního kola, které se bude konat 10.4. 2012.

Postupujícím ale i všem zúčastněným přejeme mnoho dalších úspěchů.

Školní kolo Biologické olympiády Školní kolo Biologické olympiády Školní kolo Biologické olympiády

Martina Píšová

13.12.2011 Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády V úterý 6. 12. 2011 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnili studenti tercie a kvarty. Téma letošního ročníku znělo Vzájemné vztahy mezi organismy. Soutěžící prokazovali své znalosti při poznávání rostlin, hub a živočichů, dále v teoretické části a nakonec svoji zručnost v praktickém úkolu při práci s mikroskopem.

Umístění Jméno Počet bodů
1. místo Veronika Hándlová 73
2. místo Tomáš Jordánek 54
3. místo Pavla Čechová 51

Studenti na prvních dvou místech postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 29. 3. 2012 na ZŠ ve Zbýšově. Všem přejeme hodně úspěchů.

Školní kolo Biologické olympiády Školní kolo Biologické olympiády

Hana Brabcová

5.12.2011 Příběhy bezpráví

V úterý 29. listopadu 2011 se konalo již tradiční promítání dokumentu v rámci projektu Příběhy bezpráví pořádaného občanským sdružením Člověk v tísni, po němž následovala beseda s odborným asistentem Mgr. Tomášem Dvořákem, Ph.D., který působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V letošním ročníku byl pro maturanty (4.C, 8.A), jimž je tento projekt určen především, neboť pojednává o událostech z období komunistického režimu v Československu, vybrán dokument s názvem Nikomu jsem neublížil, jenž se zaměřoval na problematiku spolupráce s StB (Státní bezpečnost). Během první vyučovací hodiny tedy měli studenti možnost seznámit se s praktikami Státní bezpečnosti při získávání agentů, kteří donášeli na své kamarády, rodinu nebo kolegy ze zaměstnání. Je zajímavé, že o fenoménu udavačství v dokumentu vyprávěli nejen bývalí agenti, kteří měli odvahu zveřejnit svůj příběh, ale také někdejší důstojníci StB. Obě strany se pak ve většině případů shodly v tom, že jejich činnost sice nebyla po morální stránce v pořádku, ale že v podstatě nikomu svým jednáním neublížily – odtud i název dokumentu. Po skončení promítání proběhla přednáška našeho hosta, který dal posluchačům prostor pro případné otázky. Námět letošního dokumentu studenty zaujal, i když nepadlo zdaleka tolik dotazů, jako v minulém roce.

Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví

Aleš Ziegler

3.12.2011 Adopce chlapečka z Indie

Adopce chlapečka z Indie Začátkem tohoto školního roku jsme se rozhodli udělat dobrou věc. Inspirování nápadem letošní třídy 8.A, která v roce 2008 na dálku adoptovala guinejského chlapce, jsme i my poskytli možnost lepšího života malému Jacksonovi Lopesovi z Indie. Společně s paní prof. Minsterovou a paní prof. Nekudovou jsme jako třída dali dohromady potřebný finanční obnos.

Velmi nás potěšil dopis, který nám přišel poté, co jsme se stali „adoptivními rodiči“. Chlapec k němu přiložil i vlastnoručně malovaný obrázek.

Byli bychom rádi, kdyby i ostatní takto pomáhali. Určitě z toho budete mít stejně dobrý pocit jako my :).

6.A

7.11.2011 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší noviny Každým rokem se i naše třída účastní celostátního projektu Studenti čtou a píší noviny. I letos jsou články studentů naší školy hojně otiskovány. Teď se podařilo dát o sobě vědět mému spolužákovi Adamu Halbichovi. Psal o tom, že se studenti čím dál méně zajímají o matematiku a že ubývá zájemců o studium technických oborů. Do budoucna bude málo odborníků technických oborů, což není pro náš průmysl příznivé.

Tím bych Adamovi chtěla pogratulovat za otištění článku v novinách a přeji naší třídě víc takových úspěchů.

Jan Štercová, 8.A

5.11.2011 Promoakce ČEZ „ELEKTRIKA JE COOL“

Promoakce ČEZ „ELEKTRIKA JE COOL“ 1. listopadu navštívil naši školu promotým, který jezdí po partnerských školách skupiny ČEZ v ČR.

O přestávkách v době od 12:20 do 13:40 ve vestibulu školy probíhal program, ve kterém si studenti mohli vyzkoušet zahrát si na PlayStation 3 na virtuální hudební nástroje (kytara, bubny). Studenti, kteří se programu zúčastnili, se velice dobře bavili.

Během programu rozdával promotým studentům dárky ve formě trsátek s motivem soutěže, oranžové náramky a letáky s informacemi o soutěži studentských kapel a jejich fanoušků, která právě probíhá.

Chcete-li se o ní dozvědět víc, najděte si na webových stránkách www.elektrikajecool.cz.

Promoakce ČEZ „ELEKTRIKA JE COOL“ Promoakce ČEZ „ELEKTRIKA JE COOL“

Petra Kolesová, 8.A

5.11.2011 Exkurze do Moravského zemského muzea na expozici o Velké Moravě a do Kapucínské hrobky

Studenti druhých ročníků vyššího gymnázia se 25. října (2.C) a 1. listopadu (6.A) 2011 vypravili do Brna na exkurzi do Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu, ve kterém se nachází stálá expozice o Velké Moravě. Prostřednictvím výkladu Mgr. Galety a vystavených exponátů se studenti mohli podrobněji seznámit s kulturou starých Slovanů, kteří na naše území přicházeli v průběhu 6. století, až po nejrůznější aspekty života na Velké Moravě ve století devátém. Expozice nabízela ke shlédnutí velké množství uměleckých předmětů – šperků, pracovních nástrojů i výzbroje a výstroje velkomoravských velmožů. Působivá byla také rekonstrukce velkomoravského hradiště s typickým opevněním a kostely.

Po prohlídce expozice o Velké Moravě následovala exkurze do nedaleké Kapucínské hrobky, v níž se nacházejí unikátně zachovalé ostatky mnichů a některých významných osobností, např. Barona Trencka. Správná cirkulace vzduchu v kryptě totiž zemřelé vysušila, takže se zachovala i tkáň, která by se jinak rozložila. I po několika staletích tedy mohou návštěvníci hrobky spatřit kůži a nehty na jednotlivých ostatcích. Návštěva Moravského zemského muzea i Kapucínské hrobky byla příjemným zpestřením a doplněním probíraného učiva.

Způsob pohřbívání straých Slovanů (2.C) Velkomoravské nádoby (2.C) Opevnění hradiště (6.A) Maketa velkomoravského hradiště v Mikulčicích (2.C) Model pece na zpracování železné rudy (6.A) Výzbroj a výstroj velkomoravského velmože (6.A) Zemědělské nástroje (6.A) Šperkařská dílna (2.C) Originální dřevěná studna (2.C) Replika velkomoravského kostela s pohřebištěm (6.A) Hrob velkomoravského velmože (6.A) Významná velkomoravská centra (2.C) Kostel Nalezení sv. Kříže - před Kapucínskou hrobkou (2.C) Baron Trenck (6.A) Šlechtická hrobka (6.A) Mrtví mniši (6.A)

Aleš Ziegler

1.11.2011 Jak se žije na Tchaj-wanu

Jak se žije na Tchaj-wanu Městská knihovna ve spolupráci s Gymnáziem Jana Blahoslava Vás zve na cestovatelskou přednášku studenta GJB Marka Hándla Jak se žije na Tchaj-wanu ve středu 9.11.2011 v 18.00 hod. v prostorách knihovny. Vstup volný!

Božena Pokorná

1.11.2011 2.C opět v MF DNES

2.C opět v MF DNES Úspěšným novinářem se tentokrát stal můj spolužák Vladislav Kutílek, kterému tímto gratuluji. Napsal článek o různých metodách zpestření výuky, jako jsou např. prezentace, exkurze, přednášky atd.

Přečtěte si jeho názory také a zkuste se zamyslet, jestli souhlasíte nebo ne.

Andrea Leflerová za třídu 2.C

24.10.2011 Beseda s JUDr. Petrem Živělou o rodinném a trestním právu

Ve středu 12. října naše gymnázium po roce opět navštívil advokát pan JUDr. Petr Živěla, aby studenty druhého ročníku a sexty seznámil s některými úskalími rodinného a trestního práva. Vedle obecných informací pan doktor Živěla povyprávěl také o některých zajímavých případech ze své advokátní a soudcovské praxe. V průběhu přednášky studentům dokonce přímo na sobě demonstroval nový talár, který musí od letošního roku povinně nosit advokáti u soudu. Na závěr dal náš host prostor pro dotazy studentů, na které následně odpovídal. Studenty beseda natolik nadchla, že se po jejím skončení pana doktora na některé případy ještě osobně dotazovali.

Beseda s JUDr. Petrem Živělou o rodinném a trestním právu Beseda s JUDr. Petrem Živělou o rodinném a trestním právu Beseda s JUDr. Petrem Živělou o rodinném a trestním právu Beseda s JUDr. Petrem Živělou o rodinném a trestním právu

Aleš Ziegler

24.10.2011 Beseda s Michalem Vieweghem

V pátek 21. října měli studenti kvarty a vyšších ročníků možnost zúčastnit se besedy s nejčtenějším současným českým spisovatelem Michalem Vieweghem, která proběhla v Kině Réna.

Po úvodním autorském čtení z Povídek o lásce a krátkém představení právě vydané knížky Mafie v Praze se rozproudila velmi živá diskuze. Michal Viewegh odpovídal přímo na všechny položené dotazy, žádné odpovědi se nevyhýbal, což na studenty velmi zapůsobilo. Všichni litovali, že beseda tak rychle uběhla. Po ní následovala dlouhá autogramiáda. Snad každý si chtěl kousek skvělé atmosféry přinést s sebou domů alespoň v podobě podpisu velmi známé a populární osobnosti.

Beseda s Michalem Vieweghem Beseda s Michalem Vieweghem Beseda s Michalem Vieweghem Beseda s Michalem Vieweghem

Milena Špiříková

20.10.2011 Přednáška San Francisco a okolí

Přednáška San Francisco a okolí Městská knihovna ve spolupráci s Gymnáziem Jana Blashoslava Vás zve na cestovatelskou přednášku studentů Kláry Vaňkové a Zdeňka Horáka „SAN FRANCISCO a okolí“ ve středu 26.10. v 18.00 hod. Vstup volný!

17.10.2011 Novináři ve 2.C

Novináři ve 2.C Je to opět tady. Po úspěchu v minulém týdnu, kdy během tří dnů byly zveřejněny články dvou mých spolužáků (včetně mého), se podařilo Elišce Aldorfové a Denise Podhrázké dostat také do novin. Opět velká gratulace k mediálnímu úspěchu.

Přestože zatím nebyly zveřejněny články všech, troufám si říci, že jsme jako třída v tomto směru velmi šikovní.

Nenechte se ale mýlit, nespíme na vavřínech a snažíme se nadále, protože ten skvělý pocit mít článek v novinách a jednička z češtiny za to určitě stojí.

Andrea Leflerová za třídu 2.C

11.10.2011 Studenti čtou a píší noviny

Studenti čtou a píší novinyDo projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, který je určen středoškolákům, se zapojujeme už šestý rok. Studenti 2. ročníků dostávají po dobu pěti týdnů zdarma výtisk MF Dnes. S novinami pak pracují ve výuce a jejich prostřednictvím poznávají vývoj a moderní formy žurnalistiky. Navíc vyhlašuje redakce pravidelně témata, k nimž se studenti vyjadřují svými články, které zasílají do redakce. Ty nejzajímavější z nich bývají uveřejněny na stránkách MF Dnes.

Milena Špiříková

11.10.2011 2.C dobývá média

Je to už taková každoroční tradice, že studenti druhého ročníku se účastní projektu s názvem Studenti čtou a píší noviny.

Proto i my jsme zkusili štěstí a zaslali své příspěvky do MF Dnes. A světe div se, hned v prvním týdnu odebírání novin otiskli články tří našich spolužáků, které se týkají situace ve Šluknovském výběžku.

Kdo tedy uspěl? Byli to: Vladimír Chytka, Andrea Leflerová a Adéla Horáková.

Pevně doufáme, že brzy zaujmou i další články, na kterých už teď tvrdě pracujeme.

2.C dobývá média 2.C dobývá média 2.C dobývá média

Vaše 2.C

5.10.2011 Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a kvinta A

Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a kvinta A Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a kvinta A Dne 30. září 2011 se studenti kvinty A v rámci výuky dějepisu zúčastnili exkurze do Brna. Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea byl jejich prvním cílem. Velmi zajímavý výklad lektora je provedl několika základními celky výstavy: Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a celého evropského kontinentu, Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. Studenti se seznámili s evolucí člověka a s počátky jeho kultury, se světem lovců a sběračů starší doby kamenné a v neposlední řadě s aktuálními poznatky naší i světové archeologie, antropologie a genetiky.

Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a kvinta A Jejich druhým cílem potom byla prohlídka míst nejstaršího osídlení města Brna – šli od původní Židovské brány přes Kapucínské náměstí na Zelný trh, kde si prohlédli významné historické a architektonické památky – např. divadlo Redutu, Ditrichštejnský palác, kašnu Parnas aj. a vyslechli si známé pověsti o brněnském kole a drakovi.

Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a kvinta APočasí bylo nádherné – podzim si pro ně vybral jeden ze svých nejhezčích dnů, proto se nikomu ani nechtělo domů. Ale čas byl neúprosný. Snad se bude opět brzy konat stejně zajímavá exkurze!

J. Chocholáčová a D. Káčerková

5.10.2011 Den jazyků

V letošním roce proběhl Den jazyků na naší škole opět jinou formou.

27. září měli studenti gymnázia možnost se zúčastnit besed se svými spolužáky, kteří v loňském školním roce nebo o letošních prázdninách studovali v zahraničí.

Marek Hándl (7.A) vyprávěl o svých zážitcích z dalekého Tchaj-wanu, o škole, jídle, svých cestách.

Jiří Pavlík (3.C) studoval celý rok na střední škole v Kalifornii v Escalonu.

Dvojici Klára Vaňková (8.A)a Zdeněk Horák (8.A) „chyběl“ třetí Marek Hándl. Všichni tři totiž strávili 6 týdnů v Kalifornii jako odměnu za vítězství v televizní soutěži Za školu.

Studenti bydleli v hostitelských rodinách. Vyprávěli o situacích, v nichž si museli poradit úplně sami, o svých cestách, na kterých poznávali nejen krásy vzdálených zemí, ale i mentalitu jejich lidí.

Všichni čtyři doprovázeli svůj výklad nádhernými prezentacemi, a tak si mohl každý velmi dobře představit život v těchto zemích.

Den jazyků Den jazyků Den jazyků Den jazyků

Milena Špiříková

5.10.2011 Literárně historická exkurze do Prahy

Literárně historická exkurze do Prahy Literárně historická exkurze do Prahy Jako každoročně se i letos studenti maturitních ročníků vydali do Prahy, aby poznávali historii i současnost našeho hlavního města. Ve dnech 21. až 23. září navštívili Vyšehrad, areál Pražského hradu, střed města s Václavským náměstím a pražskou městskou část Josefov s židovskými památkami. Zhlédli dvě divadelní představení: nový muzikál v Hudebním divadle Karlín Vražda za oponou a klasickou Shakespearovu hru Caesar ve Vinohradském divadle.

Literárně historická exkurze do Prahy Literárně historická exkurze do Prahy Literárně historická exkurze do Prahy Literárně historická exkurze do Prahy

Milena Špiříková

5.10.2011 Trénink orientačního běhu

Shromaždiště v parku u Anthroposu Ve čtvrtek 22.9. se v areálu školy konal veřejný trénink orientačního běhu. Počasí ideální, terén rovinatý, mapa středně těžká. Zúčastnilo se 13 studentů, první tři místa v kategorii obdržely věcné ceny.

Team běžců naší školy při závodu ligy OB 29.9. Vítězové v kategoriích, D1 – Aneta Sklenská, D2 – Adéla Rausová, H1 – Michal Drozd, H2 – Pavel Ptáček

Studenti využili přípravu na závod Ligy škol v orientačním běhu, který se konal ve čtvrtek 29.9. v Brně v Pisárkách u Anthroposu. Naši studenti ve velké konkurenci brněnských škol výborně reprezentovali.

Kategorie D4 – Aneta Sklenská 2.místo H3 – Patrik Ptáček 1.místo

Klára Marvánová

5.10.2011 Atletický pohár Corny

Ve středu 21.září proběhly na školním hřišti atletické závody Corny. Tyto závody jsou okresním přeborem střed-ních škol a vítěz postupuje do krajského kola. Zúčastnilo se 6 družstev chlapců a 7 družstev dívek.

Naši chlapci i děvčata obsadili v silné konkurenci pěkné 3. místo. Vítězství a postup v obou kategoriích si odváží gymnázium Tišnov a druhé místo gymnázium Šlapanice.

Nejlepší výsledky dosáhl mezi chlapci David César, který zvítězil v běhu na 100 m – 11,5s a v běhu na 400m – 52,8s. Ve skoku dalekém byl na 2.místě Adam Halbich s výkonem 534cm.

Mezi děvčaty se na medailovou pozici dostala Barbora Vojtěská, která skončila na 2. místě ve skoku dalekém s výkonem 436cm.

Všem reprezentantům našeho gymnázia blahopřejeme a věříme, že v příštím roce nám postup neunikne.

Zdeněk Missbach

5.10.2011 Přednáška pro maturitní ročníky

Přednáška pro maturitní ročníkyPřednáška pro maturitní ročníkyVe čtvrtek 15. září proběhla na našem gymnáziu přednáška Mgr. Pavla Petra z Institutu pro vzdělávání Sokrates. Pan Petr naši školu navštěvuje již několik let a vždy přibližuje stávajícím maturantům možnosti pomaturitního studia.

Pan Petr nejdříve studentům vysvětlil strukturu vysokých škol a systém studijních programů. Poté se zabýval výběrem vysoké školy a různými formami přijímacích zkoušek.

Na závěr proběhla beseda, v níž se studenti mohli zeptat na cokoli, co je ještě o přijímacím řízení na vysokých školách zajímalo.

Přednáška přinesla studentům cenné informace, které by jinak sami velmi těžko vyhledávali.

Milena Špiříková

27.9.2011 Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady při Gymnáziu Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 najdete na stránce Výsledky voleb.

Ant. Šerý

19.9.2011 Sportovní den

Sportovní den Na středu 14. září připravili trenéři místního házenkářského klubu pro studenty nižšího gymnázia dopoledne plné pohybu. Děvčata a chlapci z primy, sekundy, tercie i kvarty si mohli zasoutěžit především v disciplínách, které jsou spojeny s házenou. A tak se pokoušeli trefit házenkářským míčem do branky, házeli na cíl, basketbalovým míčem do koše, koordinaci a rychlost otestovali ve štafetovém běhu mezi kužely a driblingem. A zkrotit míč nebylo vždy snadné! Proto jim spolužáci i spolužačky – házenkáři spolu s přítomnými trenéry a hráči klubu ukázali, jak má takový zápas vypadat. Potom si tento sport studenti vyzkoušeli sami v třídních týmech. Zdařilé dopoledne zakončilo vyhlášení výsledků – soutěže vyhrála tercie, za ní následovali žáci kvarty a na 3. a 4. místě se umístila společně prima se sekundou. Doufáme, že pohyb venku děti inspiroval k dalším sportovním aktivitám.

Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den

Eva Fukanová

19.9.2011 Děkujeme Martině!

Diplom za celostátní kolo Olympiády z českého jazyka Ve dnech 23. – 29. 6. 2011, tedy koncem školního roku, kdy si již ostatní studenti užívali odpočinku na výletech a exkurzích, bojovala za naše gymnázium Martina Jelínková z kvarty v ústředním kole 37. ročníku Olympiády z českého jazyka.

Postoupila mezi 63 účastníků dvou kategorií celostátního kola díky velmi pěknému umístění v krajském kole soutěže. Jako zástupkyně I. kategorie, tedy studentů tercie a kvarty, se do ústředního kola probojovala v historii našeho gymnázia snad poprvé.

Soutěž se konala v rekreačním středisku Úsvit ve Vanůvku u Telče. Účastníci museli úspěšně splnit 5 úkolů: 2 gramatické, napsat 2 slohové práce a zvládnout 1 mluvní cvičení. V plnění těchto soutěžních úkolů byla Martina více než úspěšná. V tak veliké konkurenci značného počtu soutěžících obsadila 11. místo!

Martině blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a věříme, že za naše gymnázium bude v soutěži bojovat i letos, i když již ve II. kategorii.

Co o soutěži píše Martina sama si můžete přečíst zde.

Jana Chocholáčová

13.9.2011 Volby do školské rady

Blíží se konec uzávěrky přihlášek kandidátů na člena školské rady. Podrobné informace najdete na stránce volby do školské rady při GJB Ivančice.

Ant. Šerý

1.9.2011 Přivítání v novém školním roce

Vítám všechny studenty a profesory v novém školním roce a přeji jim hodně úspěchů. Zvláště vítám studenty prvních ročníků. Budoucím maturantům přeji mnoho úspěchů v nejdůležitějším roce jejich středoškolského studia.

Antonín Šerý