Aktuality 2012/2013, 1. část

23. 11. 2012 Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 7. listopadu proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 39. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 22 studentů. V I. kategorii pro tercii a kvartu soutěžilo celkem 6 studentů a ve II. kategorii určené pro studenty vyššího gymnázia reprezentovali svoji třídu 2 zástupci. A letošní výsledky?

KATEGORIE I
1. místo: Kateřina Orságová (3.A)
2. místo: Veronika Hándlová (4.A)
3. místo: Martin Bár (4.A)
KATEGORIE II
1. místo: Martina Jelínková (6.A)
2. místo: Barbara Kračmarová (8.A)
3. místo: Lucie Kadlecová (8.A)

První dva z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat 7. února 2013 v Modřicích. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů.

Olympiáda v českém jazyce

Milena Špiříková za komisi ČJL

23. 11. 2012 Den studenstva

Den studentstva

Letošní oslava Dne studentstva na našem gymnáziu měla novou podobu. Studenti zhlédli nejprve vzpomínkový program. V jeho rámci byly připomenuty události obou významných let 1939 a 1989. Četlo se z deníkových záznamů a byl promítnut krátký sestřih událostí z roku 1939 a 1989. Poté besedovali s ředitelem školy Radkem Musilem, který listopadové události roku 1989 prožil jako vysokoškolák v Brně.

V další části dne si mohli vybrat z aktivit, které pro své kamarády připravili sami studenti. Největší ohlas měly tvořivé dílny, jako např. výrobky z korálků, origami, vánoční výzdoba a výroba bižuterie a šperků. Dále byly na výběr i aktivity sportovní – florbal či zumba, která se setkala s obrovským zájmem. Hrály se stolní hry (šachy, piškvorky, scrabble a člověče, nezlob se), ale i hry na PC.

Slavnostní den byl zakončen tradičním volejbalovým zápasem studenti – kantoři. Letos zvítězili ti zkušenější.

Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva Den studentstva

Milena Špiříková

22. 11. 2012 NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se)

NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se)

Společnost SCIO za finančního přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky realizuje projekt s názvem NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se). Naše škola se do něj zapojila a nabízí tak svým žákům a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).

NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se)

Ve čtvrtek 15.11. proběhl ve třídách 1.A a 2.A projektový den, v jehož průběhu se žáci zdokonalovali v dovednostech, které jim měly pomoci zlepšit svoje studijní výsledky a schopnost snáze se učit. Každý student obdržel pracovní sešit s názvem Ostrovní dobrodružství, který je zábavnou formou provází různými oblastmi souvisejícími právě s kompetencemi k učení. Jsou jimi například – motivace k učení, organizace a plánování, paměť a koncentrace, informační zdroje a práce s nimi, práce s textem, psaní poznámek a písemná a ústní prezentace.

Podobný projektový den by měl v letošním školním roce proběhnout ještě jednou. Další možností zlepšit své dovednosti k učení budou mít žáci v e-learningovém kurzu, který navazuje na pracovní sešit.

NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se) NAUTILUS (Naučíme Tě Učit Se)

Radim Dubčák

19. 11. 2012 10. ročník astronomické olympiády – školní rok 2012/13

Letos se v GJB Ivančice již po čtvrté konalo školní kolo Astronomické olympiády. Do soutěže se zapojilo 24 studentů ze šesti tříd gymnázia. Zadání bylo rozděleno do 3 kategorií podle věku studentů. Kromě jediného všichni soutěžící postupují do krajského korespondenčního kola. Soutěž se konala dne 8. 11. 2012.

Výsledkové listiny jednotlivých kategorií:

Kategorie CD

Studenti mohli získat maximálně 25 bodů, do krajského kola postupují všichni, kteří získali nejméně 10.

1) Kateřina Sychrová 6.A 18 bodů
Jan Sova 2.C 18 bodů
2) Marek Pavlík 5.A 17
3) Kateřina Stapajová 6.A 16
Tomáš Jurajda 5.A 16
4) Filip Široký 2.C 15
5) Vojtěch Novák 2.C 14
6) Michael Kolařík 2.C 13
Tomáš Jelínek 5.A 13
7) Michael Ondrášek 5.A 12
8) Gábina Chmelařová 2.C 11
Jan Kašparovský 2.C 11
Kategorie EF

Studenti mohli získat maximálně 40 bodů, do krajského kola postupují všichni, kteří získali nejméně 15.

1) Daniel Konečný 4.A 34,5 bodů
2) Martin Bár 4.A 34
3) Jakub Ševčík 3.A 33
4) Viktor Novák 3.A 32
5) Michal Drozd 4.A 29,5
6) Michal Procházka 4.A 26
7) Marek Musil 4.A 25,5
8) Vojtěch Urban 4.A 22
9) Dominik Ondra 4.A 19
Kategorie GH

Studenti mohli získat maximálně 40 bodů, do krajského kola postupují všichni, kteří získali nejméně 15.

1) Antonín Kuneš 2.A 18 bodů
2) Kristýna Slámová 2.A 17
3) Tomáš Dobrovodský 2.A 13

Všem studentům k získaným bodům blahopřejeme.

Za komisi fyziky RNDr. Jarmila Ištoková

15. 11. 2012 Veletrh Gaudeamus

Ve čtvrtek 1. listopadu navštívili maturanti a studenti třetích ročníků vyššího gymnázia veletrh Gaudeamus, který je zaměřen na prezentaci a nabídku pomaturitního vzdělávání. Všichni návštěvníci obdrželi katalog se seznamy vysokých škol, které se na veletrhu prezentovaly, a který jim měl pomoci v lepší orientaci.

Studenti obcházeli jednotlivé stánky, u nichž se informovali o dalších podrobnostech přijímacího řízení a studia na konkrétních školách. Současně probíhaly ve dvou přednáškových sálech několikaminutové prezentace největších tuzemských vysokých škol. Maturanti si díky veletrhu udělali lepší přehled o nabídce studijních oborů i fungování jednotlivých univerzit a fakult, třeťáci se zase mohli inspirovat pro výběr seminářů v příštím školním roce, které jim budou sloužit nejen jako příprava k maturitě, ale také k přijímacím zkouškám na vybranou vysokou školu.

Veletrh Gaudeamus Veletrh Gaudeamus Veletrh Gaudeamus Veletrh Gaudeamus

Aleš Ziegler

15. 11. 2012 Exkurze do brněnského planetária

Ve čtvrtek 1.listopadu jsme se vydali na exkurzi do planetária. V programu, který byl nazván Cesta správným směrem, jsme následovali Kryštofa Kolumba na jeho cestě Atlantským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Seznámili jsme se nejen se severní hvězdnou oblohou, ale přesvědčili jsme se také o kulatosti naší planety. Navíc nás naučili určovat světové strany.

Velmi zajímavý program nás zavedl do jižních zeměpisných šířek a my jsme mohli prozkoumat exotická souhvězdí jižní oblohy. Nakonec jsme se přenesli do 21. století a podívali jsme se na to, jak pracují moderní navigační systémy (například GPS) a proč se bez nich už jen stěží obejdeme.

Exkurze do hvězdárny Exkurze do hvězdárny Exkurze do hvězdárny Exkurze do hvězdárny

Studenti 1.A

13. 11. 2012 Prezentace Masarykovy univerzity v Brně

V úterý 23. října na našem gymnáziu proběhla prezentace Masarykovy univerzity, které se ujala Dagmar Husárová – studenta filozofické fakulty, fakulty informačních technologií a zároveň bývalá studentka našeho gymnázia.

Prezentace byla určena pro maturanty – žáky 4.C a oktávy. V průběhu prezentace jsme byli seznámeni s fungováním celé univerzity a také se studentským životem. Dále jsme se dozvěděli o průběhu a typech přijímacích zkoušek. Na závěr nám na základě našich dotazů byly přiblíženy jednotlivé fakulty – jejich obory a případné rozdíly mezi nimi.

Karolína Krejčí, 4.C

13. 11. 2012 Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy

Ve dnech 17. až 19. října se studenti z obou maturitních ročníků a čtyři profesoři vydali na tradiční výlet do Prahy.

Náročný třídenní výlet začal ve středu 17. října brzkou cestou žlutým autobusem z Brna do Prahy. Ihned po ubytování na Strahovských kolejích se studenti vydali do města, a během tří dnů stihli navštívit mimo jiné Vyšehradský hrad a hřbitov, Valdštejnskou zahradu, Parlament České republiky, Pražské židovské město i jeho muzeum, noční Petřínskou rozhlednu, Václavské náměstí, Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem.

Exkurze do Prahy

Kulturní program byl zajištěn v Národním divadle, kde studenti zhlédli drama Radúz a Mahulena, druhý večer potom v Hudebním divadle Karlín, kde navštívili muzikál Jesus Christ Superstar.

I přes datum konání v druhé půlce října bylo velmi pěkné počasí, a maturanti si svůj poslední společný výlet náležitě užili.

Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy Exkurze do Prahy

Jiří Pavlík, 4.C

11. 11. 2012 V rytmu tance

Raz dva tři cha-cha, otočit cha-cha. Tyto a spousty dalších pokynů slýcháváme každou středu během tanečních kursů v Besedním domě v Ivančicích. Skoro tři hodiny tance každý týden. To se už musí každý alespoň něco málo naučit. Je to takové příjemné zpestření celého dne. Holky se parádí, přemýšlejí, co si vzít na sebe. Na druhé straně kluci, kteří se snaží nepošlapat partnerce střevíčky.

Po pěti takto strávených lekcích jsme docela zvládli šest základních tanců. Waltz, valčík, jive, polku, mazurku a již zmíněnou cha-chu. Jak říkali naši lektoři, letošní frekventanti jsou prý zatím nejzdatnější tanečníci, které kdy měli. Potvrdili nám to i naši rodiče a známí, kteří se na nás přišli podívat na prodlouženou. Ta se konala v Dělnickém domě v Oslavanech, a to 31. října 2012. Tento večer patřil jen nám!

Tancovat se začínalo v šest hodin. Sál byl nazdobený, stoly již obsazené nedočkavými rodiči, židle pro nás tanečníky byly nachystány, a také náš úhlavní nepřítel – taneční parket – byl připraven.

Nervózně jsme si kolem něj posedali a čekali, co se bude dít. Manželé Flekalovi (lektoři a moderátoři večera) zvládli celý večer na výbornou. Ale ani my jsme snad neselhali. Dámská, pánská i oboustranná volenka proběhly v pořádku, každý si zatancoval a soutěž o nejsympatičtější tanečnici a tanečníka byla zpestřením večera. Výherce dostal velký dort, ze kterého se ovšem (jak to tak bývá) neradoval moc dlouho. Pochutnali jsme si na něm totiž všichni.

Každý tanečník si odnesl mašličky, které jsme my, děvčata, připravovaly, a na oplátku jsme zase my dostaly od každého tanečního partnera přívěsek na krk.

Po zvládnutí všech šesti tanců jsme si mohli oddechnout. Kapela však hrála dál. Vyzvali jsme proto k tanci své rodiče a kamarády a tancovali jsme až do konce programu. Pro některé z nás byla právě tato chvíle tou nejlepší částí večera.

To ale nejsou naše jediné vzpomínky. Celý večer samozřejmě fotografovali a natáčeli naši nejbližší (nadšené babičky a dojaté maminky) i učitelé, které jsme na prodlouženou pozvali. Nejhlubší vzpomínky však máme uschované v naší paměti. A ty jsou nejlepší.

Chtěla bych proto poděkovat za celou 6.A a 2.C všem paním učitelkám a učitelům, kteří naše pozvání přijali, a ti, kteří se nemohli tentokrát zúčastnit, budou mít jistě ještě šanci nás vidět. Náš dík patří také manželům Flekalovým a kapele za skvělou organizaci večera.

Čeká nás dalších pět lekcí a na závěr „bílá“ dokončená, která bude tečkou celého našeho tanečního kurzu. Ta se uskuteční 12. prosince 2012 opět v Dělnickém domě v Oslavanech. A co víc? Vidět nás bez školního batohu, sešitů, nervozity před testem, ale zato perfektně upravené a společensky oblečené, to stojí za to přijít! 🙂

Prodloužená

Lucie Huslíková, 6.A

6. 11. 2012 Oblastní kolo v piškvorkách 2. 11. 2012

PIšQworky jsou týmovým mistrovstvím škol v logické hře piškvorky.

Oblastního kola v Brně 2. 11. 2012 na Gymnáziu Vídeňská se zúčastnily tři týmy (tým 3. A, 4. A a Škvorci (z 8. A)) z našeho gymnázia spolu s dalšími patnácti týmy. Po prezenci byly týmy rozděleny do skupin A – D a začalo se hrát. Bylo krátce po deváté hodině. Škvorci se dostali do čtvrtfinále, čekal je souboj s Profesionálními amatéry Židlochovic. Ty porazili a v semifinále se střetli s Kumpány kulatého křížku, kteří byli úspěšnější a Škvorci se dostali do klání o třetí místo s týmem Gymnázium Zastávka. Ještě po 13. hodině nebylo jasné, který tým skončí na třetím místě. Po 10 sehraných duelech byl stav 10:10 a na řadu přišel rozstřel.

Škvorci skončili na čtvrtém místě. Moc gratulujeme, byli jste úspěšní! Více informací se můžete dočíst na www.pisqworky.cz.

Oblastní kolo v piškvorkách 2. 11. 2012 Oblastní kolo v piškvorkách 2. 11. 2012 Oblastní kolo v piškvorkách 2. 11. 2012 Oblastní kolo v piškvorkách 2. 11. 2012

Petra Mrázová

23. 10. 2012 Prezentace Mendelovy univerzity a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

V úterý 9. října na našem gymnáziu proběhla prezentace Mendelovy univerzity v podání jejich tří studentů a jedné studentky. Každý z nich přitom studoval jiný ročník i obor a vzájemně se doplňovali a střídali v komentáři, takže měla prezentace dynamický charakter.

Maturanti byli postupně seznámeni s fungováním jednotlivých fakult Mendelovy univerzity i se studentským životem obecně. V průběhu prezentace se někteří z nich ptali na hlavní rozdíly mezi některými obory, které se otevírají na Mendelově univerzitě i na Masarykově univerzitě (např. ekonomické obory, informační technologie atd.). Kdo z maturantů měl zájem, mohl si po skončení prezentace koupit materiály k přijímacím zkouškám.

Ve stejném týdnu, v pátek 12. října, se konala také prezentace Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kterou provedli paní Ing. Hutová a pan Bc. Jelínek.

Prezentace Mendelovy univerzity a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Prezentace Mendelovy univerzity a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Prezentace Mendelovy univerzity a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Prezentace Mendelovy univerzity a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Aleš Ziegler

23. 10. 2012 2. Kolo Ligy škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 11.10. jsme se letos již podruhé zúčastnili ligy škol. Závod v parku Lužánky byl sprint (cca 1-1,5 km) s množstvím kontrol a naši studenti opět obsadili skvělá místa!

D3 (50 závodnic) H4 (85 závodníků)
2. Martina Opálková 1. Patrik Ptáček
6. Dominik Ondra
D4 (38 závodnic) 7. Michal Drozd
37. Nikola Ševčíková 11. Tomáš Tropek
15. Daniel Konečný
H3 (44 závodníků) 23. Jan Sobotka
28. Jan Eckstein 53. Jakub Ševčík
29. Petr Kadlec 61. Marek Musil

Orientační běh Lužánky Orientační běh Lužánky Orientační běh Lužánky Orientační běh Lužánky Orientační běh Lužánky Orientační běh Lužánky

Klára Marvánová

19. 10. 2012 Exkurze kvinty do Antroposu

V pátek 12.10.2012 se naše třída 5.A zúčastnila exkurze v brněnském Anthroposu, kde jsme si prohlédli stálou expozici zaměřenou na evoluční teorii Charlese Darwina. Pak nás paní učitelka Šiplová a pan učitel Ziegler provedli nejznámějšími ulicemi Brna a ukázali nám významné památky.

Návštěva antroposu Návštěva antroposu Návštěva antroposu

Aneta Sklenská a Pavla Čechová

19. 10. 2012 Exkurze 1.C do Antroposu

V pátek 5.10.2012 se třída 1.C vydala na exkurzi do brněnského Antroposu. Jela s námi paní profesorka Ševčíková a paní profesorka Káčerková. Naše cesta začíná srazem v 08:00 h na vlakovém nádraží v Ivančicích, odtud jsme jeli do Brna. Následně jsme se přemístili tramvají do Antroposu, kde jsme viděli úžasné památky z dávných dob a dozvěděli se různé informace o našich předcích. Exkurze byla každopádně velice zajímavá a poučná. Dovezli jsme si odtud plno nových poznatků a zážitků. Také náš vztah – jak s profesorkami, tak i se spolužáky – to jen víc prohloubilo. Po prohlídce jsme šli do Katedrály svatého Petra a Pavla. Poté jsme měli rozchod a každý už nemyslel na nic jiného než na KFC nebo McDonald – všem totiž po prohlídce vyhládlo. Tímto končí náš výlet a nasedáme do vlaku. Myslím si, že se to každému moc líbilo a těším se na další výlet, na který budeme moct vyrazit.

Návštěva antroposu Návštěva antroposu

Michal Ošťádal

17. 10. 2012 Degustace jedlého hmyzu

Na konci září studenti ivančického gymnázia měli příležitost ochutnat hmyzí pokrmy. Petr Ocknecht, který je nazýván v dnešní době po právu průkopníkem mezi českými šéfkuchaři, je zatím vůbec jediným, který se vařením jedlého hmyzu v České republice zabývá. Mám to štěstí, že už se spolu náhodou delší dobu známe a proto jsem neváhala předvést tuto raritku našim studentům. Přes posměch některých jedinců, se nás pár odvážlivých – celkem nás bylo šestnáct – rozhodlo, že to vyzkoušíme. Celá degustace zahrnovala ochutnávku a drobnou přednášku o tom, proč vlastně chceme hmyz ochutnat a že je to úžasná věc.

Kolik trávy potřebujete na chov krávy, abyste mohli jíst chutné steaky? Alespoň 1ha louky ročně, nepočítaje práci kolem. Kolik potřebujete, abyste získali stejné množství výživové hodnoty z hmyzu? Postačí malá krabička jeho životního prostoru.

Kromě Evropy je hmyz v jídelníčku všude normální, tak proč to nezkusit i tady. Samozřejmě nemůžeme nachytat kobylky na louce a dát si je k večeři. Proč? Protože naše krajina se označuje jako kulturní a my nevíme, čím mohl být brouk postříkaný, a proto bychom si mohli přivodit z dlouhodobého hlediska nežádoucí následky. Na naší školní degustaci jsme požívali pouze hmyz z kontrolovaných chovů.

Hmyz jsme měli oproti jiným kontinentům laděný do evropské chuti, s máslem a solí. Dali jsme si cvrčky, moučné červy, sarančata a ti nejodvážnější a nejlačnější z nás si pochutnali na švábech. Podržte se, jaké jsme objevili chutě. Některým studentům hmyz připomínal „popcorn“, „křupky“ nebo „škvarky“, a byli sami velmi překvapení, jak můžou být brouci chutní. Hmyz křupe přirozeně bez chemických přísad na rozdíl od kupovaných brambůrků. A navíc jedna hrst hmyzu Vám vystačí energeticky na celý den.

Příště se budeme těšit i na Vás. Hmyzu se není proč bát.

Degustace jedlého hmyzu Degustace jedlého hmyzu Degustace jedlého hmyzu Degustace jedlého hmyzu

Michala Krestýnová

10. 10. 2012Přednáška o Národních srovnávacích zkouškách

V úterý 2. října navštívila naše gymnázium paní Helena Kyršová ze společnosti Scio, která studenty seznámila s informacemi o Národních srovnávacích zkouškách. Právě tyto zkoušky používá a uznává stále více vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Je proto důležité, aby měli maturanti přehled o struktuře testů, které budou u mnoha z nich rozhodovat o jejich dalším studiu. Po sdělení obecných informací a termínů Národních srovnávacích zkoušek studenti vyplňovali cvičný test Obecných studijních předpokladů (OSP), v němž se setkali se základními typy otázek, které tyto testy obsahují. Následně se dozvěděli správné řešení a mohli klást dotazy, čehož někteří z nich využili.

Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky

Aleš Ziegler

8. 10. 2012Studentský průzkum „Kariéra po střední“

Po třech letech opakuje Skupina ČEZ studentský průzkum na partnerských školách, mezi něž patří také naše gymnázium. Průzkum je určen pro studenty všech ročníků středních škol – týká se tedy především vyššího stupně (kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník). Průzkum se zaměřuje na to, kam chtějí jít studenti po ukončení střední školy, jaký mají přehled o zaměstnání a firmách v ČR atd. Jedná se o nezávislou akci, kterou pro Skupinu ČEZ organizuje Česká studentská unie. Průzkum trvá od 24. září do 24. října 2012 a je spojen s motivační soutěží o mobilní telefony. Dotazník najdete spolu s více informacemi na této webové stránce. Vyplnění dotazníku je anonymní, velmi jednoduché a rychlé, neboť zabere přibližně 6 – 9 minut.

Kariéra po střední

Aleš Ziegler

8. 10. 2012Republikové finále OVOV 2012, Praha – Strahov

Republikové finále OVOV 2012

Ve dnech 21. – 22. září 2012 se na pražském Strahově uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Snad nejvýznamnější sportovní akce za poslední roky, které se měla naše škola možnost zúčastnit, proběhla pod patronací Roberta Změlíka a Romana Šebrleho, olympijských vítězů v desetiboji. Za přímé účasti celé řady medailistů z Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy proběhla na Stadionu Evžena Rošického jednak soutěž družstev a pak také soutěž jednotlivců ve „speciálním“ desetiboji. Kromě dětí z českých škol se soutěže zúčastnila také družstva Slovenska a Maďarska. Pokračování článku a příspěvek od studenta Ondřeje Sovy

Republikové finále OVOV 2012 Republikové finále OVOV 2012 Republikové finále OVOV 2012

Veronika Šiplová

5. 10. 2012Liga škol v orientačním běhu

V úterý 18.9. se studenti NG zúčastnili 1.kola ligy na Lesné v Brně a byli VELMI úspěšní! Přejeme stejnou a lepší formu i do dalších závodů.

H3 (67 závodníků)
11. Eckstein Jan G Ivančice 0:19:39
12. Černý Marek G Ivančice 0:21:20
D4 (57 závodnic)
4. Ševčíková Nikola G Ivančice 0:23:47
H4 (82 závodníků)
1 Ptáček Patrik G Ivančice 0:13:02
2. Drozd Michal G Ivančice 0:14:35
4. Musil Marek G Ivančice 0:16:04
5. Konečný Daniel G Ivančice 0:17:16
7. Sobotka Jan G Ivančice 0:18:00
28. Ševčík Jakub G Ivančice 0:29:00
39. Dominik Ondra G Ivančice 0:36:20

Odkaz na kompletní výsledky najdete na webových stránkách ZŠ a MŠ Kotlářské.

Liga škol v orientačním běhu Liga škol v orientačním běhu Liga škol v orientačním běhu

Klára Marvánová

5. 10. 2012Všichni můžeme pomoci

Naše škola se připojila ke sbírce probíhající na celém území ČR pro těžce nemocnou dvouletou Sofinku z Kuřimi, která potřebuje finanční prostředky na léčbu, jež by mohla zachránit její život.

Všichni sbíráme víčka z vyprázdněných PET lahví (popřípadě z jiných plastových lahví) a dáváme je ve vestibulu školy do připravené krabice. Až bude víček hodně, odvezeme je Sofinčiným rodičům, aby za ně mohli dostat potřebné peníze.

Celý příběh malé Sofinky naleznete na následujících odkazech:
www.motylek-sofinka-cz.webnode.cz,
www.pomocpotrebnym.com/Sofi.html.

Sofinka

Milena Špiříková

5. 10. 2012Evropský den jazyků 2012

Také letos jsme připomněli Evropský den jazyků (26. 9.) besedami a prezentacemi, které studenty zajímavou formou seznámily s životem v cizojazyčném prostředí i poukázaly na nezbytnost umět se cizím jazykem domluvit.

Žáci primy a sekundy si vyzkoušeli, jak porozumí angličtině dobrovolnic ze Španělska a Litvy, které působí ve Středisku volného času v Ivančicích. Kromě nich se také od Slovenky dozvěděli řadu zajímavostí a ty zachytí ve svých projektech inspirovaných rodnými zeměmi účastnic této dobrovolnické služby.

Tercii a kvartu navštívily v hodinách zeměpisu Klára Jírová a Jana Pavlíková z 6. A, které se účastnily studijních pobytů v USA. V příjemné atmosféře se studenti alespoň v duchu vydali do vzdálených států USA, aby okusili, jak tam na střední škole chutná jeden školní rok daleko od domova.

Studenty prvních a druhých ročníků VG informoval ve své prezentaci Mgr. Radim Sedlák, zástupce Oxford University Press v Brně, o novém Oxford studijním slovníku, který splňuje všechny požadavky moderní příručky studenta anglického jazyka. Možnosti, jak slovník využít, jsou opravdu takřka neomezené.

Do Německa na zkušenou – to bylo téma zajímavé prezentace pro třetí ročníky VG, kterou představili na základě vlastních zkušeností pracovníci projektu Česko-německého fóra mládeže. Jeho cílem je podpořit zájem o německý jazyk a jeho studium prostřednictvím krátkodobých a střednědobých studijních pobytů v Německu.

Maturantům naše bývalé studentky Jana Nekudová a Tereza Lacinová přiblížily možnosti studia ve Velké Británii na mezinárodní univerzitě v Huddersfieldu. Obě studentky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity využily příležitost a odjely sem studovat závěrečný rok bakalářského studia. Povyprávěly o studiu samotném, o jazykové i finanční stránce pobytu. Obě úspěšně studium zakončily a obdržely titul Bachelor. Na závěr se shodly na jednom – možností je spousta, není to otázka peněz, jak si mnozí myslí, ale chce to jen odvahu!

Zkušenosti získané na těchto zajímavých aktivitách studenti určitě v budoucnu využijí a už teď se těší na další.

Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012 Evropský den jazyků 2012

Eva Fukanová

5. 10. 2012Atletický pohár Corny

Ve středu 19.září 2012 proběhlo na hřišti našeho gymnázia okresní kolo středoškolského atletického poháru Corny. Byl to již 31.ročník této populární atletické soutěže. Opět byla pořadatelem naše škola.

Atletický pohár Corny

V chlapecké kategorii se zúčastnilo 6 družstev . Překvapivě se vítězem a postupujícím do krajského kola stalo naše družstvo. I přes nepřízeň počasí bylo dosaženo mnoha kvalitních výkonů. Za nejhodnotnější lze považovat běh na 100 metrů, kde David César zaběhl čas 10,9s a 400 metrů za 52,6s.

Naše děvčata bojovala v konkurenci pěti družstev našeho okresu. Skončila na pěkném 3.místě, ale na postup do krajského finále to nestačilo. Vzhledem k tomu, že v příštím roce bude družstvo doplněno novými závodnicemi určitě budeme bojovat o postupové místo.

Krajské kolo chlapců se konalo v Břeclavi na krásném atletickém stadionu 27.září. Celkem soutěžilo 8 družstev z celé jižní Moravy. Soupeřem našim atletům byly školy – SŠP Jílová Brno, SPŠ Břeclav, Gymnázium Bučovice, Integrovaná střední škola Hodonín, Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Gymnázium Znojmo a Gymnázium Boskovice. Protože se jednalo o krajské kolo, sešla se zde řada vynikajících atletů.

Naši atleti příjemně překvapili a skončili na pěkném 5.místě se ziskem 7900 bodů. Na 3.místo nám chybělo pouhých 56 bodů. Nejlepším závodníkem ze všech účastníků byl David César, který za své výkony ( 100m – 11,61s a 400m – 50,81s) nasbíral 1508 bodů.

Ale i ostatní se ve svých disciplínách zlepšili. Uvádíme naše nejlepší závodníky :
100m – David César -11,61(2.místo)
400m – David César – 50,81s(1.místo)
1500m – Pavel Záděra – 4:45,95(5.místo)
Štafeta 100-200-300-400m – 2:07,14(3.místo)
Koule 5kg – Marek Krejčík – 10,68m(13.místo)
Dálka – Michal Richter – 529cm(16.místo)
Výška – Tomáš Jurajda – 164cm(6.místo)
Velmi úspěšní jsme byli v běhu na 400m, kde jsme vyhráli 3 ze 4 rozběhů.

Podrobné výsledky je možno najít na adrese : www.atletika.cz.
Gratulujeme našim závodníkům k dosaženým výkonům a děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia. Věříme, že v příštím roce opět postoupíme a dosáhneme i na medailové pozice.

Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny

Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny Atletický pohár Corny

Zdeněk Missbach

3. 10. 2012Návštěva židovského hřbitova v Ivančicích

Během druhé poloviny září navštívilo několik tříd našeho gymnázia židovský hřbitov, kterým nás provázel pan Široký. Nejprve si studenti vyslechli zajímavosti z historie Ivančic i zdejší židovské komunity, následně pak začala samotná prohlídka hřbitova. Pan Široký nám ukázal všechny jeho části a několikrát se zastavil u zajímavého náhrobku či náhrobního kamene, o němž povyprávěl další podrobnosti. Nakonec si studenti prohlédli obřadní síň, ve které byla umístěna expozice o životě židovské komunity v Ivančicích, a po zápisu do pamětní knihy se vrátili zpět do školy.

Návštěva židovského hřbitova Návštěva židovského hřbitova Návštěva židovského hřbitova Návštěva židovského hřbitova

Aleš Ziegler

2. 10. 2012Návštěva Městské knihovny v Ivančicích

Ve středu 26. září 2012 se studenti primy zúčastnili v rámci výuky českého jazyka a literatury exkurze do Městské knihovny v Ivančicích.

Vedoucí knihovny Bc. Blanka Odutová seznámila primány s prostorami knihovny, naučila je vyhledat si knihy či časopisy pomocí počítače, připomněla jim možnost využití internetu a kopírky, upozornila je na různé akce, které knihovna pro své čtenáře pořádá, atd. Novým potenciálním čtenářům navrhla, aby se přišli do knihovny zaregistrovat v týdnu od 1. do 5. října, kdy budou osvobozeni od registračního poplatku.

Na závěr si ti, kteří už průkazku mají, mohli vypůjčit zajímavé knihy.

Návštěva knihovny v Ivančicích Návštěva knihovny v Ivančicích

Milena Špiříková

2. 10. 2012Z projektové práce studentů 6.A (český jazyk) na téma: Jak lze strávit prázdniny

Koupaliště, šumění moře, tábory… To všechno k prázdninám patří. Já jsem je ale letos chtěla strávit trochu neobvykle a užitečně. Brouzdala jsem proto internetem a narazila na něco skvělého. Příležitost nejen pro české a slovenské studenty.

ČTENÍ, PSANÍ A ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ! Možnost moderovat, publikovat, debatovat, být v rádiu a v televizi. To vše a ještě mnohem, ale mnohem víc nabízí Letní žurnalistická škola (LŽŠ) v Havlíčkově Brodě. Letošní již 8. ročník měl na programu ne jednu, ne dvě, ale hned několik známých tváří. Ať už z České televize, tiskových agentur, rádií či novin. Tématem byly především československé vztahy. Pokračování článku

Letní žurnalistická škola Letní žurnalistická škola Letní žurnalistická škola Letní žurnalistická škola

Lucie Huslíková, 6.A

24. 9. 2012Přednáška o pomaturitním vzdělávání

V úterý 18. září naše gymnázium navštívil pan Mgr. Pavel Petr z Institutu pro vzdělávání Sokrates, který studenty maturitních ročníků seznámil se základními informacemi o studiu na vysokých školách. Poskytl jim cenné informace o fungování vysokých škol v ČR (včetně studijních programů), o možnostech přípravy na přijímací zkoušky i o jejich průběhu. Nejdůležitější krok, který na maturanty čeká – správný výběr univerzity a s tím spojené praktické záležitosti (ubytování, dostupnost, kvalita) i formality (především včasné a správné podání přihlášky, zaplacení poplatku atd.) – podal pan Petr netradiční formou. Tento krok totiž vtipně a výstižně přirovnal k výběru partnera, s nímž bychom chtěli strávit několik dalších let (někteří pak třeba i celý život). Na závěr byl poskytnut prostor pro kladení dotazů, kterého využilo několik studentů. Přednáška Mgr. Pavla Petra, který naši školu každoročně navštěvuje již několik let, a následná beseda přinesla studentům první důležité informace o pomaturitním vzdělávání a snad je inspirovala i k hlubšímu zamyšlení nad volbou budoucího studia. Přeji všem našim maturantům, aby ta jejich volba byla šťastná!

Přednáška - pomaturitní vzdělání Přednáška - pomaturitní vzdělání Přednáška - pomaturitní vzdělání Přednáška - pomaturitní vzdělání

Aleš Ziegler

22. 9. 2012Oznámení – ředitelské volno

Oznamujeme, že ve čtvrtek 27. září 2012 bude na Gymnáziu Jana Blahoslava z provozních důvodů ředitelské volno.

22. 9. 2012Martina a Pohádkové Pimprlatérium

Jičín

Ve dnech 12. – 19. září 2012 se konal pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje již 22. ročník festivalu Jičín – město pohádky. Hlavními mediálními partnery byly Český rozhlas 2 Praha, Právo a časopisy Sluníčko a Mateřídouška. Patronem festivalu se stal známý herec Jiří Lábus. Protože v letošním roce vzpomínáme sté výročí narození Jiřího Trnky, dostal festival onen kouzelný podtitul Pohádkové Pimprlatérium a byl tematicky směřován k bohaté tradici českých loutek i loutkářů.

Vedle obrovského množství divadelních představení a workshopů, v rámci kterých se loutky vyráběly, vystavovaly a hrála loutková divadla, byla vypsána také soutěž literární – Pohádka, v níž bude vystupovat loutka (popř. bude psána jako scénář pro loutkové divadlo). Studentka našeho gymnázia Martina Jelínková (sexta A) pro tuto soutěž v květnu napsala pohádku Dědečkovy marionety (celou pohádku naleznete zde) a hned na začátku letošního školního roku jsme se dozvěděli velmi potěšující zprávu – její práce byla oceněna spolu s texty dalších dvou účastnic této celostátní soutěže jako nejlepší (neurčuje se zde pořadí, jsou vybrány a oceněny tři nejlepší práce).

Martina si diplom a cenu za toto fantastické umístění převzala 14. září přímo v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka. Blahopřejeme a děkujeme Martině za vzornou reprezentaci naší školy!

Jičín Jičín Jičín Jičín

Jana Chocholáčová

22. 9. 2012Adaptační pobyt 1.C

Ve dnech 5.-6.9.2012 vyrazila naše nová třída 1.C na adaptační pobyt, který se konal kousek za Mohelnem na turistické základně Skřipina. Jela s námi naše paní profesorka Ševčíková a dva ochotní pracovníci ze SVČ Ivančice. Po příchodu na Skřipinu jsme se ubytovali ve zděné budově. Na úvod jsme si zahráli hru s názvem Veselý Vašek, která nám velice pomohla se zapamatováním si jmen našich nových spolužáků. Dále jsme se vzájemně představovali, také hráli několik her, ve kterých záleželo na spolupráci a vzájemné komunikaci v jednotlivých skupinách, jejichž složení se na každou hru obměňovalo. Večer jsme si u ohniště opekli špekáčky. Druhý den ráno jsme si trochu zacvičili a zahráli si hru Detaily, která nebyla zrovna nejsnazší, ale zvládli jsme se s ní poprat. Já i mí spolužáci můžeme s jistotou říci, že se nám tento program moc líbil, rychle jsme se skamarádili a dozvěděli se o sobě mnoho informací. Výborný start do nového školního roku!

Adaptační pobyt 1.C Adaptační pobyt 1.C Adaptační pobyt 1.C Adaptační pobyt 1.C

Kristýna Zaklová, 1.C

22. 9. 2012Adaptační pobyt primy

Studenti primy se ve dnech 6. a 7. září zúčastnili adaptačního pobytu, který pro ně připravilo Středisko volného času Ivančice. Cílem tohoto projektu je seznámení se s novými spolužáky, poznání se navzájem i mimo školu a v neposlední řadě poznání třídního učitele.

Ve čtvrtek odpoledne jsme dorazili do areálu Skřipina (u Mohelna). Ubytovali jsme se a už na nás čekali Jirka a Slávek s tvořivými úkoly, které jsme během dne plnili. Na závěr dne jsme si opekli špekáčky a čekala nás noční hra. Druhý den po snídani jsme vytvořili skupinky, opět jsme pracovali společně na zadaném úkolu. Po obědě nás čekala cesta zpět. Dorazili jsme v pořádku do Ivančic, všichni jsme si to náramně užili. Už se brzy těšíme na podobnou akci!

Adaptační pobyt primy Adaptační pobyt primy Adaptační pobyt primy Adaptační pobyt primy

Petra Mrázová

15. 9. 2012Nástrahy moderní doby

Dne 11. září 2012 jsme na ivančickém gymnáziu představili projekt Nástrahy moderní doby. Iniciátorem projektu je IFMSA.cz – organizace sdružující asociace studentů medicíny. Projekt má za cíl seznámit studenty s riziky, která se k jejich věkové skupině vztahují – alkohol, kouření, nádory u mladých lidí a infekční nemoci. Chtěli bychom poděkovat studentům za pozornost a kantorům za milé přijetí.

Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby Nástrahy moderní doby

Hana Chytková, Vojtěch Karvay (studenti Všeobecného lékařství LF MU)

6. 9. 2012Zveme vás na výstavu

Školní výstava

Přijďte si prohlédnout výstavu Ivančice – variace a inspirace, kterou připravili učitelé a studenti ivančického gymnázia v prostorách Památníku A. Muchy. Součástí výstavy je videozáznam úspěšného studentského představení Trojlístek pověstí. Výstava je přístupná od 7. do 30. září 2012.

Výstava GJB Výstava GJB Výstava GJB Výstava GJB

4. 9. 2012Zahájení školního roku

Sportovní den

Zahájení školního roku 2012/2013 proběhlo na našem gymnáziu tentokrát na školním dvoře, kde se shromáždili všichni žáci a učitelé. Po státní hymně přednesl svůj projev nový ředitel školy Mgr. Radek Musil. Přivítal studenty primy a prvního ročníku, kterým předal upomínkové předměty, a popřál všem úspěšný školní rok.

Po tónech studentské hymny Gaudeamus igitur se studenti rozešli do tříd, kde se nováčci seznamovali především se školní budovou a učebnami. Ti „ostřílenější“ si se svými třídními učiteli zopakovali školní řád.

Milena Špiříková

31. 8. 2012Informace o zahájení školního roku 2012/2013

Zahájení školního roku 2012/2013 na Gymnáziu Jana Blahoslava se uskuteční v pondělí 3. září 2012 v 8.00 na školním dvoře, v případě nepříznivého počasí ve třídách.

Doporučení pro studenty

Vzhledem k stavebním pracím v ulici Oslavanská doporučujeme studentům přicházet do školy z města (od autobusového nádraží) ulicemi Široká a Ostřihom.

Radek Musil